Bedre kvalmebehandling for kreftpasienter Kreftklinikken

Kvalme og oppkast er noen av de mest plagsomme bivirkningene ved kreftbehandling. En tverrfaglig arbeidsgruppe i Kreftklinikken har nå fått på plass en ny prosedyre for kvalmebehandling som skal gjøre livet litt lettere for kreftpasientene våre.Dersom kvalme etter medikamentell kreftbehandling blir for plagsom kan det medføre tilleggsproblemer og tilstander som redusert næringsinntak og dehydrering. Dette... Fortsett lesing →

Økt opplæring av personell ved OUS

Er du sykepleier? Har du lyst til å bidra på intensiv- eller intermediæravdeling ved neste pandemitopp? Nå kan du delta i et nytt opplæringsprogram innen intermediær eller intensivsykepleie. Påmeldingsfrist 1. juni. I forbindelse med covid-19-pandemien og som forberedelse til en eventuell ny topp med innleggelser, har Medisinsk klinikk og Akuttklinikken fått i oppdrag fra Direktørens... Fortsett lesing →

Hekta på jobb

RUSFORSK ved Oslo universitetssykehus har et spennende forskningsprosjekt for å hjelpe ruspasienter i arbeid.   Å ha en jobb handler om mye mer enn lønn og stabil økonomi. Det handler også om tilhørighet, mening, struktur i hverdagen og selvrespekt. Dette etterlyses av mange ruspasienter. Derfor setter vi i gang en studie der halvparten av deltagerne... Fortsett lesing →

Møt to sykepleiere på gangen

Mens covid-19 har herjet med oss, har sykepleiere på hele sykehuset stått på hver eneste dag. Møt to stolte sykepleiere fra hver sin avdeling med hver sine utfordringer i coronatider. Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/ Foto: privat t.v. Camilla Elise Nielsen, t.h. Arma Kunic Arma Kunic er sykepleier på gynekologisk sengepost, Ullevål. – Jeg utdannet... Fortsett lesing →

Gratulerer med sykepleierdagen!

For 200 år siden ble britiske Florence Nightingale født i Firenze. Derfor markerer vi årlig sykepleiere over hele verden den 12.5. Takk for innsatsen til hver og en - hver eneste dag! Tekst: A. Stella Kyed Johnsen Nightingale skulle bli en verdensberømt sykepleier for sitt arbeid under Krimkrigen - og for å reformere sykepleien og... Fortsett lesing →

Kan bachelorstudenter i sykepleie bruke Operasjonsavdelingen som læringsarena?

Operasjonsavdelingen i Akuttklinikken (AKU), OUS har nå et spennende samarbeidsprosjekt med OsloMet, og «åpner dørene» for rulleringspraksis i operasjonsavdelingen for sykepleierstudenter på kirurgisk sengepost. Med en mangel på kirurgiske praksisplasser så kan kanskje operasjonsavdelingen igjen bli en læringsarena for sykepleierstudenter i kirurgisk praksis. En underordnet gevinst er at flere sykepleiere blir kjent med faget operasjonssykepleie... Fortsett lesing →

Pandemi i praksis, eller omvendt

Når vi bestemmer oss for å fortsette praksisperioden for alle våre spesialsykepleierstudenter, også på intensiv midt i en krise, så er det fordi vi tar fremtidige kompetansebehov seriøst. Oslo universitetssykehus har et stort behov for spesialsykepleiere både nå og i fremtiden, både med og uten spredningen av virus over hele kloden. Noe av det første... Fortsett lesing →

Hjemmekontor på godt og på vondt

Flere OUS-ansatte jobber nå hjemmefra, noe som stiller helt nye krav til samhandling, kommunikasjon og samarbeid. Nå er det telefonmøter og skype-møter i tillegg til at mange sitter på hjemmekontorplasser som ikke er godt nok fysisk tilpasset. Her får du gode tips og råd fra Bedriftshelsetjenesten. - Det er viktig å ta vare på seg... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑