Er du sykepleier og kunne tenke deg å bidra på intensiv eller intermediær ved neste pandemitopp?

I forbindelse med Covid-19 pandemien og som forberedelse til en eventuell ny topp med innleggelser, har Medisinsk klinikk og Akuttklinikken fått i oppdrag fra Direktørens stab å gjennomføre opplæring av personell fra hele sykehuset. Hensikten er å øke den totale beredskapen i OUS ved en større mengde overvåkningskrevende pasienter. Det skal rekrutteres sykepleiere fra sengepost... Fortsett lesing →

– Virkelig dugnadsånd

En europeisk studie, initiert fra OUS, viser at blodtype og genetisk variasjon i to områder i genomet, kan ha betydning for hvorfor noen får et alvorlig forløp med respirasjonssvikt ved Covid-19. Studien er resultat av et stort internasjonalt samarbeid, hvor leger og forskere i Norge, Tyskland, Italia og Spania under en periode med stort press... Fortsett lesing →

SyktFrisk

På «Hva er viktig for deg?»-dagen lanseres første episode i en ny podkast som vi har kalt «SyktFrisk». Den skal gi god informasjon til pasienter og pårørende på en tidsriktig måte, uten smitterisiko. Som med alt annet satte covid19s innmarsj i Norge en stopper for det gode arbeidet vi gjør med å sette pasienter og... Fortsett lesing →

Halvårets fremragende forskningsartikler kåret

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. Fredag 29.5. ble prisene for artikler publisert i andre halvår 2019 delt ut. Denne vårens tildelingsseremoni ble preget av pandemisituasjonen med kun et begrenset antall til stede. Til gjengjeld kunne hele seremonien følges direkte via web-TV, og opptaket er... Fortsett lesing →

Bedre kvalmebehandling for kreftpasienter Kreftklinikken

Kvalme og oppkast er noen av de mest plagsomme bivirkningene ved kreftbehandling. En tverrfaglig arbeidsgruppe i Kreftklinikken har nå fått på plass en ny prosedyre for kvalmebehandling som skal gjøre livet litt lettere for kreftpasientene våre.Dersom kvalme etter medikamentell kreftbehandling blir for plagsom kan det medføre tilleggsproblemer og tilstander som redusert næringsinntak og dehydrering. Dette... Fortsett lesing →

Økt opplæring av personell ved OUS

Er du sykepleier? Har du lyst til å bidra på intensiv- eller intermediæravdeling ved neste pandemitopp? Nå kan du delta i et nytt opplæringsprogram innen intermediær eller intensivsykepleie. Påmeldingsfrist 1. juni. I forbindelse med covid-19-pandemien og som forberedelse til en eventuell ny topp med innleggelser, har Medisinsk klinikk og Akuttklinikken fått i oppdrag fra Direktørens... Fortsett lesing →

Hekta på jobb

RUSFORSK ved Oslo universitetssykehus har et spennende forskningsprosjekt for å hjelpe ruspasienter i arbeid.   Å ha en jobb handler om mye mer enn lønn og stabil økonomi. Det handler også om tilhørighet, mening, struktur i hverdagen og selvrespekt. Dette etterlyses av mange ruspasienter. Derfor setter vi i gang en studie der halvparten av deltagerne... Fortsett lesing →

Møt to sykepleiere på gangen

Mens covid-19 har herjet med oss, har sykepleiere på hele sykehuset stått på hver eneste dag. Møt to stolte sykepleiere fra hver sin avdeling med hver sine utfordringer i coronatider. Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/ Foto: privat t.v. Camilla Elise Nielsen, t.h. Arma Kunic Arma Kunic er sykepleier på gynekologisk sengepost, Ullevål. – Jeg utdannet... Fortsett lesing →

Gratulerer med sykepleierdagen!

For 200 år siden ble britiske Florence Nightingale født i Firenze. Derfor markerer vi årlig sykepleiere over hele verden den 12.5. Takk for innsatsen til hver og en - hver eneste dag! Tekst: A. Stella Kyed Johnsen Nightingale skulle bli en verdensberømt sykepleier for sitt arbeid under Krimkrigen - og for å reformere sykepleien og... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑