Gro Nylander utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden

Tirsdag 26. april ble Gro Nylander utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden for hennes arbeid og fremragende innsats for folkehelsen, både nasjonalt og internasjonalt. Hennes arbeid for amming og arbeid mot røyking under svangerskapet ble spesielt fremhevet. Som leder for Nasjonal kompetansetjeneste for amming jobbet hun med prosjektet Mor-Barn Vennlig Initiativ som nå er... Fortsett lesing →

Vil prioritere lokalsykehus på Aker

Jubelen har vært stor for tilhengerne av lokalsykehus på Aker denne uken. Årsaken er at administrerende direktør Bjørn Erikstein i en debatt i regi av Oslo Legeforening avslørte at bygging av lokalsykehus på Aker vil være prioritert hvis OUS får gjennomslag for en fremtidig løsning med nytt hovedsykehus på Gaustad og lokalsykehus på Aker.   Den... Fortsett lesing →

Styremøtet 28/4: Forskning og innovasjon – og utfordrende økonomi

Styret i Oslo universitetssykehus ønsket at sykehusledelsen presenterte den langsiktige satsingen innen forskning og innovasjon ved sykehuset. Dette var viktige tema på styremøtet 28. april.   Forskningsdirektør Erlend Smeland gikk gjennom sykehusets nye forskningsstrategi, og åpnet for kommentarer og spørsmål fra styrets medlemmer. Det var et engasjert styre som blant annet tok opp internasjonale samarbeidet og... Fortsett lesing →

Snart klart for Arbeidsmiljøuka 2016

9.-13. mai settes fokuset på kulturen i sykehuset. – Vi oppfordrer alle som har mulighet til å komme innom arrangementene i årets arbeidsmiljøuke, sier Per Oddvar Synnes og Bergljot Fuhr Lunde i arrangementskomiteen.    På programmet står flere interessante foredrag som belyser ulike sider av temaet «kultur», både varslingskultur, organisasjonskultur og kulturarbeid i sykehuset. Program for... Fortsett lesing →

Først i landet med akkreditering av pasientnær analysering

Avdeling for medisinsk biokjemi har, som den første i landet, blitt akkreditert av Norsk Akkreditering for pasientnær analysering (PNA) ved driftsseksjonen på Rikshospitalet. – Dette er et gjennombrudd for å heve kvaliteten på de mer enn 2,8 millioner analyseresultatene som årlig utføres av annet helsepersonell enn bioingeniører ved RH, sier Jens P Berg, avdelingsleder ved... Fortsett lesing →

Ønsker tettere dialog med sengepostene om renhold

Den siste uken har det vært flere negative mediaoppslag om renholdet på Radiumhospitalet. - Dette er svært beklagelig. Innslagene viser at det er rom for forbedring og derfor har vi igangsatt en rekke tiltak, sier renholdsleder Nina Trogstad Nikolaisen.    Vi møter Nina på hennes kontor i Forskningsveien, et kontor som klart viser et stort engasjement... Fortsett lesing →

Pasientens helsetjeneste på nett

Tekst: Helse Sør-Øst / Oslo universitetssykehus De offentlige sykehusene i Norge skal få nye nettsider. Det pasienter, pårørende og fagfolk har svart de trenger på nett bestemmer hvordan nettsidene skal se ut.   Onsdag 6. april var det kick-off for prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» i Helse Sør-Øst. Over 100 fagfolk og kommunikasjonsmedarbeidere fra hele regionen... Fortsett lesing →

GUCH-prisen til Gunnar Erikssen

«GUCHelov og takk-prisen» for 2016 er tildelt Gunnar Erikssen, som er faglig ansvarlig for GUCH-enheten ved OUS. Hedersprisen deles ut av Voksne med medfødt hjertefeil (VMH).   GUCHelov og takk-prisen får Gunnar Erikssen for sin utrettelig innsats for voksne med medfødt hjertefeil (som på engelsk kalles GUCH, for Grown-Ups with Congenital Heart defects) gjennom mange år, og... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑