GUCH-prisen til Gunnar Erikssen

«GUCHelov og takk-prisen» for 2016 er tildelt Gunnar Erikssen, som er faglig ansvarlig for GUCH-enheten ved OUS. Hedersprisen deles ut av Voksne med medfødt hjertefeil (VMH).   GUCHelov og takk-prisen får Gunnar Erikssen for sin utrettelig innsats for voksne med medfødt hjertefeil (som på engelsk kalles GUCH, for Grown-Ups with Congenital Heart defects) gjennom mange år, og... Fortsett lesing →

Ingen generell fryktkultur ved OUS

Det eksisterer ikke en generell fryktkultur i Oslo universitetssykehus (OUS), men det er utfordringer i enkelte miljøer i sykehuset. Dette var ledere og tillitsvalgte enige om da de møttes til seminar om ytringsfrihet, trygghet, respekt og pasientsikkerhet denne uken.   Også helse- og omsorgsminister Bent Høie, som var invitert til seminaret, sa at han ikke hadde... Fortsett lesing →

Spørres om ytringer og varsling på arbeidsplassen

I løpet av onsdag 6. april mottar leger og sykepleiere i Oslo universitetssykehus spørreskjema om ytringer og varsling på arbeidsplassen. Oslo universitetssykehus er med i forskningsstiftelsen FAFO sin landsomfattende undersøkelse om ytringer og varslinger i arbeidslivet. Undersøkelsen vil blant annet handle om trygghet for å kunne ta opp problemer og kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og hvorvidt ledere... Fortsett lesing →

Pasienten leser det du skriver

Pasientene ved Oslo universitetssykehus vil senere i år, gjennom minjournal.no, få tilgang til alle journaldokumenter opprettet i DIPS etter 1.4.2016. Dette gjelder dokumenter opprettet av alle yrkesgrupper i sykehuset.   Dokumentene vil ikke være tilgjengelig for pasientene fra 1.4.16, da det ventes på en teknisk avklaring. Når dette blir tilgjengelig er ennå ikke avklart. I tråd... Fortsett lesing →

Ungdomshelseprisen – har DU en kandidat?

Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus ønsker å gi en påskjønnelse til helsepersonell som gjør en spesiell innsats for unge pasienter. Har DU forslag til kandidater? Ungdomsrådet har satt opp følgende kriterier: Ungdomshelseprisen skal gis til en ansatt eller en gruppe ansatte/avdeling el på Oslo universitetssykehus som har gjort en spesiell innsats for ungdom og unge voksne... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑