Forebygging av uønsket svangerskap blant innvandrerkvinner

En kvinne kom til kontroll noen måneder etter innsetting av p-stav. Hun fortalte at hun ikke hadde hatt menstruasjonsblødning og mente at blodet hadde samlet seg i magen slik at den ble stor og at blodet hadde flyttet seg til setet. Hun hadde fått forklart av venner at hun måtte ta ut p-staven. Denne kvinnen fikk grundig forklaring i hva som var årsaken til at hun var blødningsfri, og hun beholdt p-staven» (Jordmor, FAFUS- prosjektet)

konsultasjon

Bakgrunn for utarbeidelse av håndbok

Seksjon for likeverdig helsetjeneste og Kvinneklinikken har utarbeidet en håndbok for kommuner/bydeler som ønsker å jobbe med familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap og abort blant innvandrerkvinner. Håndboken er basert på erfaringer fra prosjektet FAFUS som startet i 2010 og ble avsluttet i september 2015. FAFUS var et lavterskel poliklinisk tilbud til kvinner med innvandrerbakgrunn. Det var åpent en gang i uken, i lokaler på Ullevål sykehus. Målet med prosjektet var å gi innvandrerkvinner samme mulighet for å ta imot prevensjonstilbud som etnisk norske kvinner. Det innebar å gi informasjon og veiledning med utgangspunkt i den enkelte kvinne og hennes kunnskap om kropp og å tilby gratis prevensjon.

I perioden 2010- 2015 har FAFUS hatt 1841 kvinner til konsultasjon. Prosjektet har fått meget gode tilbakemeldinger, både fra kvinnene og helsepersonell, og det viser at det er behov for et slikt tilbud. Prosjektet er nå avsluttet, og bydeler/kommuner oppfordres til å lage et liknende tilbud. Denne håndboken har til hensikt å formidle den erfaringen og kunnskapen prosjektet har opparbeidet i møte med innvandrerkvinnene i FAFUS- prosjektet. Målet er at håndboken kan være en veileder for jordmødre, helsesøstre og leger som ønsker å starte et tilsvarende tilbud. Boken er basert på møter med kvinnene som har kommet til FAFUS og representerer ikke innvandrerkvinner generelt.

-Arbeidet er givende og dere vil se at dere virkelig vil gjøre en forskjell i kvinnens liv. Det finnes ikke bedre motivasjon til å gjøre denne jobben enn de gode tilbakemeldingene fra kvinnene, sier Anne Kate, en av jordmødrene i FAFUS.

Hvorfor startet FAFUS?

Vi vet at færre innvandrerkvinner får dekket sine behov for reproduktive helsetjenester enn norske kvinner. Årsakene til disse forskjellene mellom innvandrerkvinner og norske kvinner kan være flere. Det kan være betinget av ulik helseinformasjonsforståelse («health literacy») som vi vet igjen er knyttet til språkkunnskap, utdanningsnivå, til yrkesaktivitet og til grad av integrering. Forskjeller kan også skyldes manglende tilrettelegging av eksisterende førstelinjetjenester, slik som tilbud hos fastlege eller på helsestasjonen. Finansielle begrensninger med tanke på egenandeler og faktisk prevensjonskostnad kan også være en barriere for mange.

Hva er suksessfaktoren til FAFUS?

Når informasjonen er tilpasset den enkelte kvinne ut fra utdanningsnivå, kunnskap, erfaring, kultur og språk, holdninger, verdier og religion, er sannsynligheten større for at man når frem til kvinnen. Det forutsetter at kvinnen får tilstrekkelig informasjon til å kunne medvirke og treffe de beslutningene som er riktige for henne i for eksempel valg av egnede prevensjonsmetoder.

-For å få tillitt hos kvinnen må du legge inn sjela di, sier jordmor Stine Lønne Wigestrand.

Det er også en suksessfaktor at tilbudet om veiledning og prevensjon er gratis, noe som bidrar til å forebygge (sosial) ulikhet i helse.

Håndboken inneholder erfaringer fra FAFUS, tips til hvordan man kan gjennomføre en god konsultasjon, hva man bør kartlegge og informere om når det gjelder ulike prevensjonsmidler, og informasjon om hva man trenger for å starte opp et liknende tilbud.

Elektronisk utgave av håndboken finnes som vedlegg øverst til høyre. Du kan også bestille håndboken fra Seksjon for likeverdig helsetjeneste, v/Hege Linnestad: hege.linnestad@ous-hf.no

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: