Utrulling av Kjernejournal og E-resept ved OUS i gang

– Kjernejournal er avgjørende for kvalitet og pasientsikkerhet i pasientbehandlingen og i tillegg gir den to-veis kommunikasjon, pasientens stemme kommer til uttrykk, uttalte Helse- og omsorgsminister Bent Høie som var tilstede under oppstarten på OUS torsdag.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Tove Nakken, leder for brukerutvalget ved OUS var tilstede under oppstarten på OUS torsdag.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Tove Nakken, leder for brukerutvalget ved OUS var tilstede under oppstarten på OUS torsdag.

De fleste av innbyggerne i Oslo vil den nærmeste tiden få tilsendt en e-post om at deres kjernejournal er aktivert. I løpet av neste år skal samtlige innbyggere i Norge ha fått kjernejournal.  Utrullingen starter ved OUS 1. september og vil foregå etappevis. Samtidig med at innføringen av kjernejournal startet, er det også oppstart av innføring av e-resept.

Kjernejournalen
Hensikten med kjernejournal er at helsepersonell skal få rask og sikker tilgang til helseopplysninger på tvers av bla helseforetak og legekontor (juridiske enheter) slik at de kan gi tryggere helsehjelp.  Kjernejournalen skal inneholde kritisk pasientinformasjon.

Kjernejournal skal gi økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet gjennom å sikre tilgang til oppdatert informasjon som beslutningsgrunnlag, særlig i akutte situasjoner. Dette blant annet for å unngå feilmedisinering, unødvendige sykehusinnleggelser samt gjøre det lettere å diagnostisere.

Den sparer også tid fordi helsepersonell i akuttfunksjonen vil få mindre unødvendig ventetid og behov for telefonkontakt med annet helsepersonell for innhenting av informasjon. Pasienten slipper også å svare på de samme spørsmålene mange ganger.

Høie understreker at helsepersonell må lære seg verktøyet og ta det i bruk. Per i dag har 7400 tilsatte i helsetjenestene bestått godkjenningsprøven.

Sykepleier Bjørn-Gunnar Hanssen fra Avdeling for kliniske systemer viser kjernejournalen til statsråden i Akuttmottaket på Ullevål.
Sykepleier Bjørn-Gunnar Hanssen fra Avdeling for kliniske systemer viser kjernejournalen til statsråden i Akuttmottaket på Ullevål.

De fleste opplysningene innhentes automatisk
De fleste opplysningene i kjernejournalen hentes automatisk fra andre offentlige registre: Personalia (fra Folkeregisteret), fastlege (fra Fastlegeregisteret), legemidler utlevert på resept i norske apotek (Reseptformidleren) og tidligere kontakt med spesialisthelsetjenesten (Norsk pasientregister).

Hvis pasienten har helseopplysninger som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, registreres de av behandlende lege, i samråd med pasienten. Noen opplysninger kan pasienten selv registrere via «Min helse» på helsenorge.no.

Innfører kjernejournal og e-resept ved OUS: F.v.: Magnus Weiby avdelingsleder Kliniske systemer OUS, Tonje Norderud Lie prosjektmedarbeider, Ulla Kiberg assisterende prosjektleder og Erling Wold prosjektleder.
Innfører kjernejournal og e-resept ved OUS: F.v.: Magnus Weiby avdelingsleder Kliniske systemer OUS, Tonje Norderud Lie prosjektmedarbeider, Ulla Kiberg assisterende prosjektleder og Erling Wold prosjektleder.

Det som er viktig for en effektiv utrulling av kjernejournal ved OUS
– Innføringen av kjernejournal må ses i et langsiktig perspektiv, sier Magnus Weiby, avdelingsleder for Kliniske systemer ved OUS og ansvarlig for utrullingen. Kjernejournal er kun startskuddet på deling av pasientinformasjon og må bygges opp gradvis.

– Det viktigste for oss nå er at helsepersonell ved OUS som skal ha tilgang til systemet henter id-kort så snart som mulig, sa Weiby. Deretter må de gjennomføre et e-læringskurs for kjernejournal, samt gjennomføre en godkjenningsprøve som ligger på Startmenyen under Mine kliniske systemer. Så er de i gang!

– Helsepersonell må venne seg til å benytte Kjernejournal som ett av sine digitale verktøy i daglig virke. På den måten vil kjernejournalen raskt bli et nyttig og effektivt verktøy for hele helsenorge, fortsetter han.

Utrulling ved OUS starter 1. september, men utlevering av id-kort vil foregå frem til november.  – Vi reiser rundt på alle sykehusene i OUS og legger til rette for at helsepersonell enkelt kan få hentet id-kortene sine, sier Ulla Kiberg, assisterende prosjektleder. Kjernejournalen vil i første omgang være tilgjengelig for alle leger i klinisk arbeid og ansatte med akuttfunksjoner.


E-resept
Ullevål tar i tillegg i bruk e-resept 1. september. Hele OUS vil være i gang i løpet av året.

E-resept er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk inn til en sentral reseptdatabase. Apotekeren søker fram resepten i databasen, ekspederer og leverer varen til pasienten. For å få oversikt over reseptene kan pasientene logge seg inn på helsenorge.no og bruke tjenesten Mine resepter.

Alle leger i klinisk arbeid ved OUS vil få tilgang til E-resept og opplæringen skjer gjennom
et e-læringskurs i læringsportalen. ID-kort for E-resept vil være det samme kortet som id-kort for Kjernejournal. ID-kortet vil inneholde et digitalt sertifikat som kan brukes som digital legitimasjon og til digital signering av e-resepter. ID-kortet må stå i PC-en når e-resepter skal skrives.

– E-resept gir bedre oversikt over legemiddelbruk og er en viktig informasjonskilde vi også vil ha glede av i Kjernejournal, sier Magnus Weiby.

 


Helsepersonell ved Oslo universitetssykehus kan finne mer informasjon om innføringen av kjernejournal og e-resept på sykehusets intranett.


 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: