Protonsenteret bør legges til Oslo

 

Behandling med protoner er en målrettet form for kreftbehandling. Pasientene som får denne spesielle strålebehandlingen, kan bli friske. Resultatet kan bli bedre enn med vanlig strålebehandling fordi vi kan gi pasientene en høyere dose mot svulsten og lavere dose mot omliggende friskt vev. Dermed vil flere pasienter kunne bli kurert og bivirkningene blir færre. Dette er særlig viktig hos barn og unge pasienter. Det er faglig enighet som at denne behandlingen i dag kun skal gis til et utvalg av pasienter. For å lære mer om hvem som bør ha denne behandlingen i framtida er det behov for å utføre kliniske studier for å lære mer om nytten av protonbehandlingen. Denne kliniske forskningen bør gjøres sammen med grunnforskere for å kartlegge nye muligheter for andre pasientgrupper.

Lokasjon viktig

Regjeringen har i Statsbudsjettet for 2017 bestemt at man i Norge skal starte forberedelsene til å etablere protonsenter ett sted i Norge. Det er gledelig. Det regjeringen ikke har tatt standpunkt til, er hvor protonsenteret skal bygges. Byggingen av protonsenter er et stort løft for Norge, det vil koste i størrelsesorden 1,7- 1,8 milliarder norske kroner.

Valg av sted vil ha betydning for store pasientgrupper i vårt langstrakte land. Det er faglig enighet om at sjeldne tilstander bør behandles på sykehus med stort nok volum. En tilsvarende logikk bør være retningsgivende for plassering av et nytt protonsenter. Nesten 60 % av befolkningen bor i nærheten av Oslo, og i Helse Sør Øst, mens omlag 20 % sogner til Helse-Vest.

Flest fra Helse Sør-Øst

Dette forholdet illustreres med den pasientbroen i dag som er etablert med pasientene som sendes til protonterapi i utlandet. I 2015 kom 36 av 50 disse pasientene fra Helse Sør-Øst. De resterende 14 pasientene var fordelt mellom de tre andre regionene. I anbefalingen til Helse- og omsorgsdepartementet fra de fire direktørene i de regionale helseforetakene, ble det anbefalt at man bør etablere ett senter i Oslo og ett i Bergen. Dersom man ville velge å starte med ett senter skulle det skje i Oslo. Et viktig argument for at protonterapi bør etableres i Oslo er at om lag 1/3 av pasientene som i dag får protonbehandling i utlandet, er barn. Det som kjennetegner behandlingen av disse barna er at stråleterapien oftest er en del av et komplekst, intensivt og langvarig behandlingstilbud der kirurgi og cellegift også inngår. For en særlig sårbar pasientgruppe tilsier det at det er ønskelig at behandlingen foregår på et senter som er nærmest mulig hjem og hjemsykehus.

Oslo Universitetssykehus (OUS) er et referansesykehus for Norge på mange områder. Med vårt befolkningsgrunnlag er det naturlig og nødvendig at vi påtar oss denne rollen. Vår direktør Bjørn Erikstein uttrykker dette ved at han påtar seg å være ” den nasjonale bakvakt” når det er påkrevet.

Høy spisskompetanse

Ved avdeling for kreftbehandling ved OUS, utredes og behandles, en rekke kreftdiagnoser hver eneste dag. For eksempel pasienter med sarkomer, lymfeknutekreft, barn med hjernesvulster, hode-/halskreft og andre sjeldne kreftsykdommer hver dag. I kraft av vår store avdeling og store pasientgrunnlag, har vi mange leger, omtrent 3-4 ganger så mange overleger som de andre norske kreftavdelingene. Dette medfører at vi har leger, og for stråleterapi også medisinske fysikere, med meget høy spisskompetanse innen alle aktuelle områder inkludert protonterapi.

Hvilke pasienter som bør få protonterapi er uavklart. Det er stort behov for klinisk forskning for å vite mer om dem som har best nytte av denne type behandling. I fremtiden vil denne behandlingen ofte gis sammen med medikamentell behandling og kirurgi. I nær fremtid må ny immunterapi også vurderes som en del av den samlede behandlingen sammen med protonterapi. Innen immunterapi utfører vi i dag en rekke store og gode kliniske studier. Vi har grunnforskere i det internasjonale toppskiktet, og vi har et eget laboratorium for celleterapi; det eneste i Norge som kan utvikle celleprodukter til pasientbehandling.

For at Norge skal kunne bidra nasjonalt og internasjonalt har vi, ved OUS, samlet et klinisk og kreftforskningssenter på Radiumhospitalet. Vi er ledende nasjonalt og internasjonalt på flere områder. Samlet sett med Kreftforskningsinstituttet som driver med grunn- og translasjonsforskning, og klinikken med store og gode kliniske studier, så har vi i dag et samlet sterkt kreftsenter på Radiumhospitalet. Dette blir i nær framtid enda sterkere nå når det er bestemt at det skal bygges en nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Her vil det bli nye sengeområder, operasjonsstuer og en stor og innovativ poliklinikk.

100 års erfaring

Dersom Protonsenteret blir lagt til Oslo, vil dette bli plassert vegg-i-vegg med det nye klinikkbygget og vi vil få muligheter for et unikt samarbeid fundert på Radiumhospitalets nesten 100 års erfaring og tradisjon med kreftbehandling og kreftforskning. Protonsenteret vil få umiddelbar tilgang til den fremste kompetansen i landet og vi vil etablere internasjonale samarbeidsrelasjoner for klinisk aktivitet og forskning basert på dagens kontaktnettverk.

Arbeidet med nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er igangsatt under ledelse av Helse Sør-Øst. Et nytt Protonsenter er en sentral del av planene, og det bør stå ferdig godt innenfor den målsetningen regjeringen har satt om at protonsenteret skal stå ferdig i 2022. Det vil bli et nytt nasjonalt integrert senter for protonbehandling, forskning og industriell innovasjon, nasjonalt og internasjonalt.

Regjeringens forslag i statsbudsjettet om å starte forberedelsene til å etablere et protonsenter i Norge er svært gledelig. Oppdraget om at det skal etableres ett senter har medført en diskusjon om lokalisering. Vi mener et senter må plasseres i OUS og Radiumhospitalet. Dette ut i fra pasientgrunnlag, kompetansen i miljøet, rask gjennomføring av byggeprosjektet og den endelige løsningen som en integrert del av et moderne og avansert kreftsenter på Radiumhospitalet.

 

Sigbjørn Smeland                                        Stein  Kaasa

Sjef for kreftklinikken OUS                       leder avdeling for kreftbehandling OUS

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: