Fra 1. desember kan du se utstillingen «101 doctores» (karikaturtegninger) på Ullevål sykehus

Innenfor hovedinngangen på Ullevål sykehus kan du fra 1. desember se en utstilling med karikaturtegninger av over 100 forelesere som tegneren Brynjar Landmark møtte som medisinerstudent. Landmark jobber til daglig som lege på Blodbanken, OUS. Utstillingen Bildene ble første gang vist for 25 år siden og har vært pakket ned i over 20. De kom... Fortsett lesing →

Vi trenger flere helsearbeidere

Behovet for utdannede i helsesektoren er ventet å stige med 73.000 frem til 2035 i følge de siste beregningene til SSB. Dette vil også påvirke Oslo universitetssykehus som landets største helseforetak. Skal vi klare å dekke dette behovet er vi avhengig av at svært mange ungdommer velger en utdanning helsevesenet har behov for OUS inviterer... Fortsett lesing →

Utvidet innsyn i MinJournal åpnes 1. desember

Fra før har pasientene hatt mulighet til å se polikliniske notater, epikriser og sammenfatninger publisert etter 1.1.13. Fra 1.desember vil de også ha mulighet til å se følgende som er godkjent i DIPS etter 1.4.2016: Kontinuerlig journal Korrespondanse Attester/erklæringer Meldinger Vedtak om observasjon og behandling Journaldokumentene har en utsatt visning for pasient på 24 timer... Fortsett lesing →

Dr. Ragnar Mørks legats pris til Therese Sørlie

Therese Sørlie ved Seksjon for kreftgenetikk er tildelt årets pris fra Dr. Ragnar Mørks legat for sin forskning på molekylære endringer i brystkreftsvulster.   Sørlie får prisen for sin forskning på molekylære endringer i brystkreftsvulster, og hvordan disse endringene kan sammenstilles til å fastslå hvilken type brystkreft pasienten har. Dette har betydning for hvilken behandling pasienten... Fortsett lesing →

Viste fram lean-arbeidet ved OUS

Ikke sløs med tiden min! Det var overskriften da klinikkleder Lena Gjevert og seksjonslederne Ellen Hovind og Gareth Greggains sist uke presenterte Oslo universitetssykehus sine erfaringer med lean-arbeid under Lean Forum Norges store årskonferanse.   Årskonferansen hadde «Det nye arbeidslivet» som tema, og samlet foredragsholdere og flere hundre deltakere fra flere sektorer, både olje og gass,... Fortsett lesing →

79 prosent svarte på årets Medarbeiderundersøkelse

- Dette er en meget god oppslutning og gir et godt utgangspunkt for forbedringsarbeidet, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein.   Spørreundersøkelsen under årets Medarbeiderundersøkelse er nå fullført. - Jeg vil takke sykehusets medarbeidere for å ha sluttet opp om Medarbeiderundersøkelsen i 2016, sier Bjørn Erikstein. Rapportene snart klare Resultatrapportene fra undersøkelsen vil være klare innen 18.... Fortsett lesing →

Har fusjonen påvirket pasientsikkerheten?

Stadig færre pasienter dør på sykehus, men nå gjennomgår Nord-Europas største hvert enkelt dødsfall.   Tidligere kirurg og avdelingsleder, nå overlege, spesialrådgiver og forsker, Trine Sand Kaastad, har siden 2014 forsket på dødsfall i Oslo universitetssykehus. Forskningen springer ut fra pasientsikkerhetsarbeidet i OUS og det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet. I OUS dør det 1000 til 1300 pasienter årlig... Fortsett lesing →

Hvordan sikrer vi at pasienter anvender og forstår pasientinformasjon?

  ”Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal få tilstrekkelig kompetanse til å medvirke i egen behandling, til å ta egne valg og til å mestre sykdom og helse.” Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016, Oslo universitetssykehus. Tekst: Kari Skredsvig, seksjonsleder Samhandling Informasjon skal gjøres lett tilgjengelig og helst gis skriftlig. Uavhengig av alder, kjønn,... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑