Livssynsbetjening: Når du trenger noen å snakke med

Julen nærmer seg med forventing og glede. For de fleste. Men i et sykehus er det også ensomhet, sorg, redsel og sterke følelser. 

Og når livet byr på mer enn vi kan klare alene, kan det være fint å snakke med noen. Sykehuset tilbyr derfor samtalepartnere fra ulike religiøse samfunn og fra humanetisk samfunn

Det multireligiøse og multikulturelle sykehus

Norge er et multikulturelt og multireligiøst samfunn og det gjenspeiler seg i sykehuset. Men hvordan møter sykehuset mennesker med ulik religiøs bakgrunn og dertil ulike behov? Prester har vært i sykehusets virke i over 100 år, og OUS har sykehuset har 10 prester ansatt som er tilgjengelige hele døgnet. De er ikke bare sjelesørgere og samtalepartnere, de har en lang utdanning og erfaring i møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Les mer om prestetjenesten på OUS

Men, Norge og OUS består ikke bare av kristne. Det multikulturelle og multi-religiøse samfunnet krever at også andre kan komme inn til pasienter som trenger å bli møtt på sine premisser. Sykehuset har derfor tilbud om samtalepartnere fra ulike tros- og livssynsamfunn.

Samtalepartnere: et supplement til prestetjenesten

Blant de som driver livssynsbetjening i OUS, er det kun prestene som er fast ansatte. Andre religiøse- eller ikke-religiøse veiledere eller samtalepartnere blir tilkalt etter behov fra pasienten eller pårørende. Samtalepartnertilbudet er et supplement til prestetjenesten ved at det ivaretar mennesker som har andre religioner eller livssyn, og som ønsker å prate med noen derfra.

 • Samtalepartnere er et tilbud organisert utenfor prestetjenesten
 • Det er tilbud til pasient og pårørende på sykehuset.
 • Samtalepartnerne tilbyr åndelig eller religiøs veiledning og ved behov kan de utføre religiøse ritualer.
 • Samtalepartnerne har bakgrunn fra 12 ulike tros- og livssynssamfunn.

– Vi er pliktig til å tilrettelegge for at ansatte og pasienter kan utøve sin tro på en likeverdig måte. Når mennesker møter alvorlig sykdom eller død oppstår det i ofte et behov snakke fortrolig om eksistensielle temaer med en som representerer deres egen tro eller livssyn, sier Marianne Eidem Fostervold, koordinator for samtalepartnertilbudet ved OUS (til venstre i bildet nedenfor).

Trenger du å få tak i en samtalepartner, kan du kan du ta kontakt på telefon 908 01 991 så vil forespørselen videreformidles.

– Samtalepartnerne er frivillige. Vi har både religiøse ledere og representanter som er anbefalt fra sin religiøse gruppe. Alle har i tillegg gått kurs om det å snakke med medmennesker i eksistensielle kriser, og møtes jevnlig for å dele erfaringer, sier rådgiver Camilla Holt Hasle i seksjon for likeverdige helsetjenester ved OUS (til høyre på bildet under).

Les mer om samtalepartnere

Hvem kan bruke tilbudet?

Tilbudet om samtale med en fra egen tros- eller livssynsbakgrunn er tilgengelig for pasienter og pårørende på Oslo universitetssykehus. Tilbudet er nå også tilgjengelig for pasienter og pårørende på Akershus universitetessykehus, Diakonhjemmet, Lovisenberg, Sunnaas sykehus og Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Tilbudet startet som et prosjekt i 2011, og er fra 2015 innlemmet i drift, som et ordinært tilbud. Kontakt Seksjon for likeverdig helsetjeneste hvis du har spørsmål.

prester-og-humanetikere-800px

På bildet fra venstre: Øystein Buer, Sykehusprest prestetjenesten OUS, Norunn Kosberg, Rådgiver i livssynshumanisme i Feltprestkorpset i Forsvaret, Nina Zimmer, Sekretær i prestetjenesten OUS, Lars-Petter Helgestad, Rådgiver i livssyn og livssynspolitikk Human-Etisk Forbund, Pastor Oddvar Moi – Katolsk sykehusprest i Oslo

_______________________________________

Livssynsmeldingen: Det livssynsåpne samfunn

Livssynsmeldingen til Stålsettutvalget NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn— En helhetlig tros- og livssynspolitikk viser at de fleste ønsker et samfunn der ulike religioner og livssyn får komme til uttrykk i det offentlige rom.

I utredningen står det: «Målet må være å få etablert en tros- og livsynstjeneste som består av medarbeidere med forskjellige religiøs og livssynsmessig bakgrunn som samarbeider om tros og livssynsbetjening, inkludert samtaletilbudet».

Stålsettutvalget formulerte åtte grunnleggende prinsipper for en slik helhetlig politikk:

 1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle.
 2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter.
 3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis.
 4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- og livssynspraksis.
 5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhver borger får – i prinsipp og i rimelig praksis – samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse.
 6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale fellesverdier: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling.
 7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer og nyter godt av.
 8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom.

samtalepartner_11

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: