Hvordan sikrer vi at pasienter anvender og forstår pasientinformasjon?

  ”Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal få tilstrekkelig kompetanse til å medvirke i egen behandling, til å ta egne valg og til å mestre sykdom og helse.” Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016, Oslo universitetssykehus. Tekst: Kari Skredsvig, seksjonsleder Samhandling Informasjon skal gjøres lett tilgjengelig og helst gis skriftlig. Uavhengig av alder, kjønn,... Fortsett lesing →

– Kan få fatale følger

Hvor viktig er det egentlig at pasienter bruker navnebånd? Det var i august 2013 at en hjertepasient fikk hjertestans og falt om bevisstløs mens han var på vei til en røntgenundersøkelse. Personalet kom raskt til og gjennomførte livreddende behandling, som førte til at pasienten kom gjennom hendelsen uten skade. Imidlertid manglet pasienten armbåndet som viser... Fortsett lesing →

Vet du hvilke medisiner pasienten faktisk tok før innleggelse?

Pasienter og helsepersonell mangler ofte en fullstendig oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk.  Tekst: Anne Schwinghammer Manglende eller feilaktig legemiddelinformasjon gjør det vanskelig for legen å vurdere pasientens kliniske tilstand og risikabelt å gjøre endringer i legemiddelbehandlingen. Det foreligger omfattende dokumentasjon for at feil bruk av legemidler medfører et betydelig antall pasientskader og kan være en... Fortsett lesing →

Når du ikke får kjøpt det du trenger

Visste du at sykehuset har et eget verksted som reparer og spesialtilpasset store mengder utstyr til sykehuset som ikke koster mer enn materialkostnadene og lønn til to mekanikere?   I kjelleretasjen på den ellers fraflyttede H-blokken på Radiumhospitalet finnes et stort verksted med mengder av forskjellige verktøy og to mekanikere med Reodor Felgen-kunnskaper. - Det er... Fortsett lesing →

Snø – ingen hindring!

Til tross for at det nyoppussede lekeområdet bak Barnesenteret var hvitt av snø, vakte det begeistring hos barna i sykehusbarnehagene på Ullevål sykehus. Barnesenteret mottok i sommer midler fra Barnestiftelsen for å pusse opp lekeområdet bak Barnesenteret. Prosjektgruppen, bestående av prosjektleder Erik Kilde, assisterende avdelingsleder KVB Inger Starheim, konsulent KVB Else Grylling , assisterende seksjonsleder... Fortsett lesing →

Erfaringer med å gjennomføre Helt sjef!

Avdeling for smertebehandling ved OUS har gjennomført lærings- og mestringstilbudet Helt Sjef! for unge som lever med smerter i alderen 12-18 år og deres foreldre.    Tekst: Sissel Jarmund, Avdeling for smertebehandling Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS) er en av de første avdelingene som har gjennomført lærings- og mestringstilbudet Helt sjef! i etterkant av at... Fortsett lesing →

Utvider fast track-ordning

I mai 2014 startet prøveprosjektet for fast track på ortopedisk sengepost 3. Hva er status to og et halvt år etter?   En ny hoftebruddsløyfe skulle gi pasientene mer effektiv behandling som innebærer kortere preoperativ ventetid og færre behandlingsledd, i tillegg til mulig redusert risiko for smerte og senere komplikasjoner. Målet var at pasientgruppen skulle slippe... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑