Slik legger du din elektroniske parkeringsavtale inn på mobil eller nettbrett

Nå kan alle ansatte som ønsker å endre parkeringsavtalen enkelt gjøre dette via sin mobil eller nettbrett. Der kan man endre registreringsnummer for hvilken bil som benyttes samt hva slags abonnement man ønsker for perioden. august 2017 gikk OUS over fra et parkeringssystem med oblat til et elektronisk parkeringssystem uten oblat. I oppstartperioden var det kun mulig å fornye eller... Fortsett lesing →

Stjernekikker i natten

Av: Christina Hernandez Engelhart, jordmor ved Fødeavdelingen, Oslo universitetssykehus Jeg var ansvarshavende jordmor denne vakten. Det vil si at jeg koordinerer fødeavdelingen og hjelper og støtter de andre jordmødrene hvis de trenger hjelp til vurderinger eller bare en hånd ekstra. Stjernekikker Jeg ble hentet inn av en jordmor til en fødende. Hun ønsket hjelp til... Fortsett lesing →

Ønsker et klinikk-forankret etikkprogram

Overlege Morten Horn ved nevrologisk avdeling vil oppmuntre til strukturert etikkarbeid i Nevroklinikken.  Horn har en bistilling ved Senter for medisinsk etikk og er medlem av EANs (European Association of Neurology) scientific panel for palliation in neurology, og nevrologi-representant fra HSØ i nasjonalt nettverk for hjemmerespiratorbehandling "Det her er mange ting vi kunne diskutere i... Fortsett lesing →

Styret vedtar krevende budsjett for OUS

Styremøtet i OUS i desember har alltid et hovedpunkt på dagsorden, budsjett for neste år. Budsjettet for 2017 er krevende, først og fremst fordi utgiftene øker ganske kraftig.   Samtidig er det det mest ambisiøse investeringsbudsjett noen gang. Investeringer til neste år ca 1, 5 milliarder. Da kommer OUS opp på det tempoet der vi skal... Fortsett lesing →

Vellykket MUSS-konferanse

Den 5. Nasjonale forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse ble et svært vellykket arrangement med stor deltakelse og mange spennende presentasjoner og diskusjoner. Konferansen ble arrangert av Den nasjonale muskelskjelettsatsingen (MUSS) med Forskningsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus som det koordinerende forskningsmiljø for satsingen. Konferansen gikk over to dager med deltakere og forelesere fra hele landet der... Fortsett lesing →

Det er hvordan man gjør det som betyr noe

I fire uker har Marième Diop-Sene og Yohannes Debebe hospitert ved nevrologisk avdeling både på Ullevål og Rikshospitalet, SSE og på Sunnaas. Hospiteringsoppholdet er en del av World Federation of Neurology sitt Department Program som er et initiativ for å styrke nevrologien i Afrika. Norge er det 3. landet som deltar i ordningen. Gjestene reiser... Fortsett lesing →

Med fokus på pasientsikkerhet

I forkant av pasientsikkerhetsuka, som nylig ble markert i store deler av sykehuset, gikk det ut en mail til de ansatte ved seksjon for nevrokirurgisk operasjon og tilknyttede avdelinger: Neste uke er det pasientsikkerhetsuke. Jeg ønsker at ALLE skal ha stort fokus på hygiene og spesielt ift Implantatprotokollen Husk riktig lue (hjelm) Munnbind, helt fra... Fortsett lesing →

Presentasjon av Nevrokirurgisk avdeling

Nevrokirurgisk avdeling har betydelig virksomhet både ved Ullevål og Rikshospitalet. Til tross for forskjellige lokalisasjoner, synes vi samarbeidet mellom våre nevrokirurgiske lokalisasjoner, og de ulike avdelinger og klinikker vi samarbeider med, er godt. Avdelingens mål er å gi det beste nevrokirurgiske tilbud til pasientene våre, drive undervisning, forskning og utvikling på høyt internasjonalt nivå. Vi... Fortsett lesing →

Sykehuset møter utfordringene med antibiotikaresistens

På bakgrunn av regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 har Oslo universitetssykehus (OUS) nå utarbeidet en plan for et antibiotikastyringsprogram (ASP) for sykehuset. Nå skal forbruket av antibiotika ned og bruken skal bli riktigere.   Hvis antibiotika skal forbli et fellesgode for kommende generasjoner, må vi aktivt arbeide mot antibiotikaresistens. I dag er antibiotikaresistens et raskt... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑