Forbedring av driften i OUS – spørsmål & svar

Driftsforbedringsprosjektet er omfattende og vil ta tid. Assisterende økonomidirektør Øyvind Wøllo svarer på spørsmål.  

 

Hva er initiativet Forbedring av driften i OUS 2017-20 og hvordan skal det organiseres?

Initiativet forbedring av driften i OUS er et nødvendig redskap for å sikre at ledelsen klarer å nå målet om å øke investeringsevnen i OUS. Vi har erfart at det er nødvendig med en tydeligere organisering av dette arbeidet for å nå vårt mål.

Initiativet systematiserer eksisterende og nye prosjekter som kan gi en positiv økonomisk effekt for sykehuset. Etter hvert som styringsgruppen bestemmer hvilke tiltak som skal igangsettes vil det bli etablert prosjekter med eget mandat og prosjektorganisering. Per i dag er det under etablering prosjekter som vurderer bedre gjennomføring av poliklinikker og operasjonsprogrammet (driftsstyret).

Det er lagt opp til at styringsgruppen som er ledet av Bjørn Erikstein skal ha en aktiv rolle og inkludere representanter fra OUS sin ledelse, linjeorganisasjon, tillitsvalgte og verneombud. Økonomistaben er ansvarlig for oppfølging av prosjektene og samarbeider tett med styringsgruppen.


Hva skjer når prosjektene er ferdig?

Styringsgruppen vil gi sine anbefalinger om driftsforbedringer til ledermøtet basert på resultatene som prosjektene leverer. Dersom endringene er store vil det være behov for at de sendes på drøfting før beslutning. Prosjektene vil også få i oppdrag å følge opp anbefalingene og implementeringen i lederlinjen. Prosjektene som startes nå ønsker vi å kunne måle effektene av sommeren 2017.

 

Men liknende tiltak har jo blitt iverksatt tidligere?

Etter fusjonen i 2009 har det blitt gjennomført flere prosjekter og tiltak som har vært økonomisk motivert. Det er viktig å huske at sykehusets økonomiske resultat har blitt forbedret betydelig de siste årene. Samtidig har bemanningen også økt med om lag to prosent per år. Tall for første halvår i år tyder også på en bedre produktivitet, men ikke tilstrekkelig til å nå de økonomiske målsetningene for 2016. Det er flere forhold som kan forklare hvorfor vi ikke har nådd tilstrekkelig produktivitetsvekst de siste årene: For lite tydelige målsetninger og manglende oppfølging av effektiviseringstiltakene som er gjennomført. Gode idéer har blitt foreslått, men dessverre ikke fulgt opp på en tilstrekkelig måte. Forbedringsarbeidet har dermed blitt fragmentert og for mye ad hoc. Noe kan også tilskrives manglende balanse mellom hva som kan oppnås i klinikkene og hva som krever en sykehusovergripende tilnærming.

 

Hva betyr initiativet for de ansatte?

Initiativet skal gi en positiv effekt både for de ansatte og for pasientene. Formålet er å skape et økonomisk albuerom som skal sikre at OUS kan forbedre sykehustilbudet for ansatte og pasienter fordi det muliggjør kjøp av nødvendige og viktige oppgraderinger som medisinteknisk utstyr, IKT systemer og bygg. Målet med initiativet er blant annet at OUS skal tilby bedre medisinteknisk utstyr enn det vi bruker i dag – som de ansatte vet er svært utdatert på mange klinikker. Det er også flere bygg som har et helt prekært behov for oppgradering.

Det er viktig for oss å understreke at initiativet ikke vil innebære oppsigelser av personell. På styremøtet 28. april ble det iverksatt kortsiktige tiltak som berører ledighold av stillinger, begrensninger i kurs/konferanse-deltakelse og redusert bruk av overtid og innleid personell. De tiltakene vi her jobber med vil ha en mer langvarig karakter og flere av prosjektene fokuserer på å skape mer aktivitet og inntekter innenfor eksisterende ressurser.

 

Hva forventer ledelsen av de ansatte?

Det er viktig for ledelsen at de ansatte forstår hensikten med å forbedre vår gjennomføring av driften. Ser man flaskehalser i egen drift og har forslag til hvordan arbeidsprosessen kan forbedres økonomisk er det svært positivt hvis de ansatte tar dette opp med sin nærmeste leder. Det er viktig at vi arbeider frem en kultur for stadig forbedring. Det er også opprettet en epostadresse som de ansatte kan kontakte ved spørsmål eller innspill.
Har du spørsmål eller innspill til prosjektet?

Kontakt forbedringer@ous-hf.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: