Presentasjon av Nevrokirurgisk avdeling

Nevrokirurgisk avdeling har betydelig virksomhet både ved Ullevål og Rikshospitalet. Til tross for forskjellige lokalisasjoner, synes vi samarbeidet mellom våre nevrokirurgiske lokalisasjoner, og de ulike avdelinger og klinikker vi samarbeider med, er godt. Avdelingens mål er å gi det beste nevrokirurgiske tilbud til pasientene våre, drive undervisning, forskning og utvikling på høyt internasjonalt nivå. Vi vil også være en god arbeidsplass for alle ansatte. Årets medarbeiderundersøkelse, der alle piler peker oppover, viser at vi er på er på god vei.

Høyt kvalifiserte nevrokirurger og LIS leger opererer ca. 5000 pasienter i år med god hjelp fra våre dyktige operasjonssykepleiere og anestesiteam. Sykepleiere og hjelpepleiere på overvåk/intermediær og sengeposter er faglig dyktig og de får stadig tilbakemeldinger om at de gir omsorg og støtte til pasienter og pårørende i en vanskelig tid.

Regionsansvar
Avdelingen vår har ansvar for all nevrokirurgisk behandling i Helse Sør-Øst med 2.9 mill. innbyggere, og er en av de største i Europa med ca 300 ansatte og et budsjett på ca 400 millioner kroner. Avdelingen har 10 operasjonsstuer der og egen nevroovervåkning med 15 senger på Rikshospitalet. To sengeposter fordeler seg på Ullevål og Rikshospitalet med hhv 24 senger (inklusiv kjevekirurgi) på Ullevål (etterlengtet nyoppusset med høy brannsikkerhetJ)og 16 senger på Rikshospitalet. På Ullevål ligger pasienter som trenger nevrointensiv håndtering i Akuttklinikken, og behandles både av nevrokirurger, intensivleger og sykepleiere. Avdelingen har stor poliklinisk aktivitet ved begge lokalisasjoner.

Hydrocephalus poliklinikken som er drevet av dyktige sykepleiere, har velfortjent fått mye positiv omtale; i høst arrangerte de på nytt et seminar for pasienter, pårørende og helsepersonell fra hele regionen med rekordstor deltagelse. Fysioterapeuter og sykepleiere har også poliklinisk virksomhet, særlig er det pasienter med behov for kontroll etter operasjon for degenerative nakke-/rygglidelser som nyter godt av deres kompetanse.

Avdelingen vår har en tverrgående seksjon med dyktige helsesekretærer som sikrer at alt pasientadministrativt arbeid blir gjort riktig – i rett tid. Det har vært mye å ta tak i etter innføring av Dips – og helsesekretærer er definitivt bedre skolert enn leger i «knottologi»!  Seksjonen har jobbet meget godt med ventelister og fristbrudd, og rapporterer ukentlig «null fristbrudd» og ingen langtidsventende. Ventetidene har blitt kortere grunnet økt operasjonskapasitet, men fortsatt er det enkelte pasientgrupper som venter for lenge.

Avdelingen består videre av en klinisk nevrofysiologisk lab., Vilhelm Magnus forskningslab. samt flere aktive forskningsgrupper. Vi har 6 professorater, 2 konst. førsteamanuenser samt 1 klinisk stipendiat og 12 PhD kandidater i år. Antall publikasjoner i internasjonale tidsskrifter i 2016 er ca 50.

Ved nevrokirugisk avdeling behandles både voksne og barn med akutte hjerne-/hjernehinneblødninger, hjernesvulster, intraspinale svulster, hodeskader, medfødte misdannelser i sentralnervesystemet og degenerative sykdommer og skader i spinalkanalen der nervevev er truet.

Ullevål har regionsansvar for nevrotraumatologi mens Rikshospitalet har nasjonale tjenester for craniofacial kirurgi, epilepsikirurgi og behandling av cerebrovaskulære malformasjoner i samarbeid med nevroradiologene. Avdelingen har også flerregionale funksjoner for barnenevrokirurgi og Parkinsonkirurgi, DBS (dyp hjernestimulering).

Avdelingen har kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø som satsningsområder.

Vi har Kvalitet- og pasientsikkerhetsråd i avdelingen, med representanter fra begge lokalisasjoner og alle faggrupper.

Avdelingen har 8 fagseksjoner med fagansvarlige overleger:

Traume Tumor Funksjonell nevrokirurgi
Hydrocephalus Barnenevrokirurgi Klinisk nevrofysiologi
Vaskulær Spinal

Begge lokalisasjoner har stedlige ledere; Angelika Sorteberg, RH, og Mads Aarus, Ullevål.

Etter etablering av Nevroklinikken 1.1.2016, med klinikkleder Eva Bjørstad, har det blitt tettere samarbeid mellom nevrofagene bl.a. for å sikre gode pasientforløp for pasienter som trenger innsats både fra Nevrologen, SSE, Fysmed/rehab. og Nevrokirurgen. I høst etablerer vi et eget løp for flere Parkinsonpasienter – viktig for pasientene og viktig for driften av sengeseksjoene på RH der vi sliter med kapasitetsutfordringer på Nevrokirurgen; 16 postsenger er for lite og har ført til et for høyt pasientbelegg over lang tid – selv om liggetiden er minimal (3.6) og reinnleggelsene få.

Samarbeidet med Fysmed./tidligrehabilitering om pasienter med SAH (subarachnoidalblødning), er godt etablert og samarbeidet med SSE og Nevrologisk avd. om epilepsipasientene er også i utvikling med rom for ytterligere bedring i pasientforløpene. Flere pasientgrupper vil kunne profittere på et tettere samarbeid om pasientforløpene i Nevroklinikken i tiden fremover – vi gleder oss til videre samarbeid i Nevroklinikken!

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: