Fra sommer i Malawi til vinter i Norge

De har akkurat kommet til Norge. Det er kaldt her. Det er snø her.- Husk å ta av dere yttertøyet når dere kommer inn, sier Kristin S. Hanche-Olsen til de nyankomne, hvis ikke vil dere fryse når dere kommer ut igjen! Vi har varme hus i Norge, så dere fryser ikke inne. -Og husk at... Fortsett lesing →

Arbeidsmiljøprisen 2017 – har du en kandidat?

Arbeidsmiljøuka arrangeres 29. mai– 2. juni, og her vil også Arbeidsmiljøprisen deles ut. - Har du en kandidat som fortjener å vinne prisen?, spør hovedvernombud Per Oddvar Synnes. Fjorårets prisvinner var Segundo Lopez som har snart vært å se i gangene på Aker i 20 år. Han kom fra Chile til Norge som trettiåring og... Fortsett lesing →

Riktig registrering ved vurdering av henvisninger

Ved flere anledninger har sykehusets ventelisteråd og Kontorfaglig nettverk påpekt feil i ventelistedata som skyldes feilregistreringer utført av den som har vurdert henvisningen. OUS vil derfor gjennomføre et opplæringsprogram for å styrke kompetansen til vurderingsansvarlig lege/behandler.  - Vi ser at mange av dem som vurderer henvisninger har behov for mer kunnskap om prinsippene for rettighetsvurdering... Fortsett lesing →

Åpnet ny forskningsenhet for bakteriefrie mus

Avdeling for komparativ medisin (KPM) har i et samarbeid med Norsk senter for PSC (NoPSC) og Oslo universitetssykehus etablert Forskningsenhet for eksperimentell gnotobiologi (EG), som er bakteriefrie mus som oppstalles i fleksible isolatorer. 16. februar var det høytidlig åpning av den nye forskningsenheten.   Etter en prosess på flere år er nå den nye enheten... Fortsett lesing →

OUS-styret slutter seg til storbylegevakt på Aker

Styret i OUS har 17. februar gitt sin tilslutning til samarbeidsavtale med Oslo kommune om å etablere storbylegevakt på Aker sykehus. Oslo kommune skal oppføre og eie bygget. Storbylegevakten plasseres med Aker helsearena (gamle Aker sykehus) og et nytt lokalsykehus på Aker som nærmeste naboer. Samtidig anbefaler styret salg til Oslo kommune av tomt for... Fortsett lesing →

Tilbyr videreutdanning i smertebehandling

– Alle deler av helsetjenesten har behov for mer kompetanse om smerte, sier Tone Marte Ljoså ved Regional kompetansetjeneste for smerte ved OUS, som i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge står bak en tverrprofesjonell videreutdanning i smerte.    Studiet starter opp med et nytt kull høsten 2017, med søknadsfrist 15. april. – Utdanningen er relevant for... Fortsett lesing →

Skal få ned antallet stikkskader

I 2016 ble det meldt mer enn 700 stikkskader i Oslo universitetssykehus. Stikk og kuttskader utgjør en risiko for smitte med blodbårne virus. Som en del av forebyggingsarbeidet etablerer bedriftssykepleierne nå et nettverk av ressurspersoner i de kliniske avdelingene.   Ressurspersonene skal fungere som veiledere i forebygging og oppfølging av stikkskader i tett samarbeid med bedriftssykepleierne... Fortsett lesing →

Hjerteforskningsprisen til Lars Gullestad

Lars Gullestad ble tirsdag tildelt Nasjonalforeningens hjerteforskningspris.   I juryens begrunnelse heter det: "Lars Gullestad har vært en betydningsfull deltaker i norsk kardiologisk forskning. Særlig hans forskning på sammenhengen mellom betennelse og hjertesvikt, har bidratt til ny forståelse for – og behandling av hjertesviktpasienter og hjertetransplanterte." Lars Gullestad (1952) er professor i kardiologi ved Universitetet i Oslo... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑