«Møteplass Oslo»: nå setter legene samarbeidet i system

Høsten 2016 utarbeidet en gruppe med sykehusleger og fastleger felles anbefalinger om samarbeid. Anbefalingene har fått tilslutning fra Arbeidsforum for den nye «Møteplass Oslo». Samarbeid mellom leger i og utenfor sykehus er tuftet på mye god tradisjon, men har ikke vært satt i system før nå. Det blir tryggere å være pasient når leger i... Fortsett lesing →

OUS-styret orientert om konseptfase Regional sikkerhetsavdeling (RSA)

Styret ved OUS ble 22. mars orientert om fremdriften i de ulike konseptfasene, blant dem er planene for etablering av Regional sikkerhetsavdeling. Det er tidligere vurdert flere tomtealternativer, men man planlegger nå å etablere RSA på Ila i Bærum. Det har vært en god prosess med Bærum kommune, Statsbygg og Kriminalomsorgen. Høysikkerhetsplasser Oslo universitetssykehus har sendt... Fortsett lesing →

Brukerinvolvering bidrar til koordinert samhandling og pasientsikkerhet

- Planlegg utskrivelsen ved innleggelsen. Gi oss forutsigbarhet, sa Lilli-Ann Stensdal, nestleder i Brukerutvalget i OUS under det årlige seminaret med OUS og Oslo kommune. For femte år på rad møttes Bydelsdirektørene i OUS sektor, Sykehjemsetaten ,Velferdsetaten, Helseetaten i Oslo, Medisinsk klinikk, Klinikk Psykisk helse og avhengighet og Avdeling samhandling ved OUS til felles seminar... Fortsett lesing →

Verdens tuberkulosedag 24. mars

Fredag 24. mars markeres verdens tuberkulosedag nasjonalt og globalt. Diagnosestasjonen på Ullevål sykehus har i anledning dagen startet en informasjonskampanje ut mot både helsepersonell, institusjoner og organisasjoner om lovpålagt tuberkuloseundersøkelse.  På verdensbasis er tuberkulose fremdeles en av de dødeligste infeksjonssykdommene som finnes. Omtrent en tredjedel av verdens befolkning er antatt å være smittet med tuberkulosebakterien.... Fortsett lesing →

Nytt regionalt system for medikamentell kreftbehandling i OUS

En pilot for innføring av et nytt system for medikamentell kreftbehandling er godt i gang på OUS. – Målet er å ha ett felles regionalt system i Helse Sør-Øst for bestilling, produksjon og administrering av kjemoterapi. Dette vil sikre høy kvalitet og likeverdig medikamentell kreftbehandling, uavhengig av behandlingssted, sier klinikkleder på Kreftklinikken Sigbjørn Smeland. Piloten... Fortsett lesing →

Godt samarbeid for gjenbruk av systemer

Behandlingsreisers spesiallagede IKT-system Orkide var utdatert. Etter en foranalyse om mulige erstatninger er Behandlingsreiser nå i gang med å ta i bruk systemer som allerede er i bruk i OUS.  Tekst og foto: Randi Torgersen, Stab IKT Dette har blitt mulig gjennom et godt samarbeid mellom Avdeling for kliniske systemer (AKS), Stab IKT, Sykehuspartner, Helsedirektoratet... Fortsett lesing →

Ungdomshelsedagen 24. april!

- Som ungdom er vi i en fase i livet hvor vi skal gå fra å bli passet på til å bli selvstendige. Hvis vi da blir syke og får behov for hjelp blir vi mer sårbare, sier Sandra Scott Nicolaysen, leder for Ungdomsrådet ved OUS. Aldersgruppen mellom 12 – 26 er verken barn eller... Fortsett lesing →

Unngå overstrekk av urinblæren

Tidligere i vinter ble det lansert et e-læringskurs om forebygging av overfylt blære, som kan gi alvorlige plager for pasientene. Dette viktige arbeidet blir også tema for et dagskurs 10. mai.    I 2014-2015 registrerte Oslo universitetssykehus rundt 100 uønskede hendelser knyttet til overfylt blære. Overfylt urinblære kan føre til at blæremuskulaturen blir overstrukket og skadet,... Fortsett lesing →

Nye satser for ansattparkering ved OUS fra 1. april 2017

Det partssammensatte parkeringsutvalget ved OUS har anbefalt at prisene på parkering skal reduseres og at lademuligheter begrenses på 50 % av ladeplassene. Ledelsen har valgt å følge denne anbefalingen. Les mer om de nye prisene og lademuligheter for el-bilder under.    OUS etablerte høsten 2016 et partssammensatt parkeringsutvalg. Utvalgets medlemmer er foretakstillitsvalgte fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Delta... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑