Hvordan forebygge fall – anti-sklisokker for voksne

Det er ikke bare barn som kan være ustøe, voksne kan også. Og det er ingen som liker å falle. Nå har Medisinsk klinikk på OUS startet med anti-sklisokker for voksne. Fall er en av de hyppigste årsakene til skader på pasienter når de er inneliggende på sykehus, og konsekvensene av at fall kan være... Fortsett lesing →

Nyttig kurs om innvandrere og helse

- Kurset gir oss bedre verktøy for å jobbe med innvandrerpasienter, sier sykepleier Racheal Gitau. Hun oppfordrer flere til å ta "Innføringskurs i migrasjonshelse".  Tekst og foto: Ram Gupta, NAKMI  Sykepleieren arbeider ved Avdeling for kreftbehandling på Ullevål, og er en av de 30 deltakerne på kurset som var på Aker sykehus forrige uke. Innføringskurset... Fortsett lesing →

Kvinnene i Malawi

- Jeg utdannet meg til sykepleiere fordi jeg ønsket å gjøre noe for meg selv, for folket mitt og for landet mitt, sier Pauline Maganga, en av de nyankomne utvekslingssykepleierne fra Malawi. Hun skal ha praksis som anestesisykepleier på OUS fram til august. Vanligvis er kvinnene hjemmeværende i Malawi, så disse kvinnene er sjeldne. De er... Fortsett lesing →

Et paradigmeskifte i helsevesenet

Vi er inne i et paradigmeskift i helsevesenet der brukerne og pasientene får mye større påvirkning. De vet mer, de kan mer, de har lett tilgang til informasjon og kunnskap. Vårt kunnskapsmonopol og delvis også vårt tjenestemonopol er opphevet, og dermed er makten forskjøvet.  - Dette er en ny situasjon, og vi vil høyst sannsynlig... Fortsett lesing →

Kunsten å planlegge bemanningen

Oslo universitetssykehus, et foretak med 22000 ansatte og 20 milliarder i omsetning, skal forbedre driften de neste tre årene. Et viktig virkemiddel for å nå målet er prosjektet «Bemanningskostnader og ressursbruk».   Dette er riktig nok bare et av mange delprosjekter som har trådt i kraft i forbindelse med forbedring av drift-programmet i sykehuset. Assisterende HR-direktør Susanne Flølo... Fortsett lesing →

– Start i det små, sier årets forbedringsprisvinner

Sykehusets første forbedringsprisvinner er Seksjon for nevrokirurgisk operasjon og seksjonsleder Tone Stallemo. Prisen ble delt ut på årets ledersamling om kontinuerlig forbedringsarbeid, som ble arrangert tidligere denne uken.    Den nye Forbedringsprisen har som formål å skape motivasjon og entusiasme for kontinuerlig forbedring og løfte fram gode eksempler på det spennende arbeidet i sykehuset. Årets prisvinner... Fortsett lesing →

Ny digital veiviser for helsepersonell

Basert på pasientens fødselsdato, adresse og medisinske tilstand gir «Veiviseren» informasjon om hvilket sykehus pasienten tilhører. Dette er spesielt viktig når det haster.  Ved hjelp av «Veiviseren» kan helsepersonell enkelt finne fram i den kompliserte helsetjenesten i Hovedstadsområdet. På samme måte er det enkelt å finne pasientens bydelstilhørighet og oversikt over kommunale tjenester når pasientene... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑