Kurses i rehabilitering etter hjerneslag

Praktisk trening er viktig når helsepersonell fra OUS og Oslo kommune møtes til felles kurs i rehabilitering etter hjerneslag. Kurset skal bidra til at alle deler av behandlingskjeden har samme grunnleggende kunnskap.    Hjerneslag er en sammensatt sykdom der det er behov for mange fagspesialiteter i rehabiliteringen. Tidligere i mai arrangerte Avdeling for klinisk service i... Fortsett lesing →

Nå har OUS fått tilgang til Min Gat hjemmefra!

Endelig har ansatte ved Oslo universitetssykehus fått tilgang til Min Gat på internett. Det betyr at alle ansatte nå kan logge seg på Min Gat fra privat PC for å sjekke hvordan de skal jobbe fremover, legge inn forespørsler til leder samt legge inn ønsker for de som har ønsketurnus. - Det fungerer på akkurat... Fortsett lesing →

Hvem vinner årets arbeidsmiljøpris?

I løpet at arbeidsmiljøuka vil årets arbeidmiljøpris deles ut. I 2016 vant Segundo Lopez på Aker sykehus prispengene.   Den 64 år gamle mureren har snart vært å se i gangene på Aker i 20 år. Han kom fra Chile til Norge som trettiåring og har fagutdannelse som murer og gipsmaker. Men Lopez har også kunnskap om... Fortsett lesing →

Et godt case på vellykket forbedringsarbeid

- Dette er virkelig bra. Dere fortjener denne prisen, sa en begeistret sykehusdirektør Bjørn Erikstein. Sist uke var han invitert til en uformell demonstrasjon av årets prisvinnende LEAN-tiltak. Fikst kledd i grønt møtte han avdelings- og seksjonsledelsen fra nevrokirurgen på Operasjon 2 på Rikshospitalet.   For det var på vinterens LEAN-konferanse at Tone Stallemo og hennes... Fortsett lesing →

Reviderte eHåndboksdokumenter om cytostatikahåndtering

Cytostatikautvalget har revidert de kunnskapsbaserte prosedyrene for håndtering av cytostatika. Prosedyrene skal sikre forsvarlig administrering av cytostatika til pasienten. De skal også sikre ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet og helse, og beskytte mot farer som oppstår eller kan oppstå på grunn av håndtering av cytostatika. - Det er gjort et grundig arbeid, og vi er nå... Fortsett lesing →

Rundt 5000 OUS-ansatte bak kreftakkreditering

Diagnostikk og behandling av kreft utgjør 20-25 % av all klinisk virksomhet i Oslo universitetssykehus (OUS), mens kreftpublikasjonene utgjør 36 % av OUS publikasjoner. Akkrediteringen av OUS som et Comprehensive Cancer Centre (CC) er derfor en anerkjennelse til rundt 5000 ansatte i alle de klinikkene og avdelingene i sykehuset som er involvert i diagnostikk og... Fortsett lesing →

Sykepleierprisene til Berit Klaastad og Kirsten Ladegård

Under markeringen av Den internasjonale sykepleierdagen ble Berit Klaastad, nattsykepleier ved indremedisinsk sengepost, kåret til Årets sykepleier 2017, mens Kirsten Ladegård ved Plastisk kirurgisk sengepost ble kåret til Årets sykepleieleder.    Som tidligere år markeres Den internasjonale sykepleierdagen med et heldags fagsymposium ved Oslo universitetssykehus. Et av høydepunktene i symposiet er utdelingen av årets sykepleierpriser. I... Fortsett lesing →

Tre vinnere av Utdanningsprisen 2017

Utdanningsprisene for 2017 er tildelt Seksjon for lever-, galleveis- og pancreaskirurgi, Lungemedisinsk sengepost og Kirurgisk avdeling for barn. Prisene ble delt ut under fredagsmøtet på Ullevål 12. mai.  Dette er fjerde gang Oslo universitetssykehus sine utdanningspriser deles ut. - OUS er den største utdanningsarenaen innen helse i Norge. Utdanning og kompetanseutvikling skal være grunnsteinen i... Fortsett lesing →

Konseptfaser OUS: konklusjonene snart klare

Det nærmer seg avslutning for konseptfasene for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og nytt bygg for Regional sikkerhetsavdeling. I neste uke offentliggjøres de første rapportene fra disse prosjektene, som utgjør grunnlaget for beslutningen Helse Sør-Øst skal ta om videre utvikling av Oslo universitetssykehus.  I tillegg til de to konseptfaserapportene, skal det også legges frem en såkalt... Fortsett lesing →

Årets viktigste sykkeltur

OUS har inngått en samarbeidsavtale med Dag Erik Pedersen og sykkelløpet Granfondo Don Pedro (GFDP). Sammen med ansatte og deres familier inviteres ”hele Oslo” på sykkeltur lørdag 19. august. Målet er å skape ”årets viktigste sykkeltur” i hovedstaden.  - GFDP er basert på en idé om å skape en lavterskel sykkeltur der alle kan delta,... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑