Vil at sykepleiere i OUS får delta i sykkelløp for kreftsaken

Sykepleiere i OUS som ønsker å delta i sykkelløpet Granfondo Don Pedro kan markere at deres startkontingent skal gå til Fondsstiftelsen i OUS, øremerket kreftforskning. OUS, GFDP og Kreftforeningen er blitt enige om dette etter at Sykepleierforbundet, i forbindelse med en pågående streik i Kreftforeningen, har bedt sine medlemmer avstå fra sykkelløpet. Oppdatert 2.8.2017: Sykkelløpet er... Fortsett lesing →

OUS endelig bekreftet som Comprehensive Cancer Centre

Fredag 23. juni kom den endelige bekreftelsen på at Oslo universitetssykehus har fått status som et Comprehensive Cancer Centre (CCC). Den høytidelige utnevnelsen skjedde under en under årskonferansen til Organisasjonen for europeiske kreftsenter (OECI). OUS ble da CCC nr 16 i Europa og fikk denne tildelingen samtidig med kreftsentrene i Lyon i Frankrike og i... Fortsett lesing →

IT-trygg på reise

Nettverket ditt hjemme eller på jobb er kanskje sikkert, men når du er ute på reise kan du ikke anta at nettverket du kobler til er til å stole på. Du vet aldri hvilke andre personer som er på nettet eller hvilken trussel de utgjør. Noen enkle tiltak før og underveis kan hjelpe deg betraktelig... Fortsett lesing →

Forskningstøtte tilbyr hjelp med å publisere kliniske studier

Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus ønsker å bidra til å bedre situasjonen med manglende innmelding av kliniske studier til Helsenorge.no. Det tilbys derfor hjelp til alle forskere ved OUS som er ansvarlig for en pågående kliniske intervensjonsstudie som IKKE ligger på Helsenorge.no.  Forskere kan henvende seg til oushfpbkkf@ous-hf.no. Prosjektkoordinator Anne Marie Halstensen vil fortløpende hjelpe med... Fortsett lesing →

Leie eller eie?

Oslo universitetssykehus disponerer mange tusen kvadratmeter med bygg. Noe leies og noe eies. Geir Teigstad og Kine Halvorsen Hjelkerud (bildet) har ledet prosjektet «Reduksjon i arealkostnader». «Reduksjon i arealkostnader» er et av prosjektene sykehuset har satt i gang for å bedre driften på sykehuset. Geir Teigstad, direktør i Oslo sykehusservice fikk i høsten 2016 i oppdrag... Fortsett lesing →

Har du nok Rosa kompetanse?

De aller fleste er i løpet av livet innom et sykehus. Her skal alle møtes på en trygg og respektfull måte uavhengig av kulturbakgrunn og etnisitet, språk, seksuell orientering eller kjønnsidentitet. OUS samarbeider med FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold - for å gi sine ansatte kompetanse om hvordan pasienter som bryter med normene... Fortsett lesing →

Halvårets fremragende forskningsartikler kåret

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. Fredag 16. juni ble prisene for artikler publisert i andre halvår av 2016 delt ut. Seks forskningsmiljøer mottok 50.000 kroner hver øremerket til videre forskning. Synliggjør god forskning - Artikkelprisene skal bidra til å synliggjøre det ypperste av sykehusets... Fortsett lesing →

Administrerende direktørs sommerhilsen

Kjære alle medarbeidere! Nå står sommeren for døren og en velfortjent sommerferie venter. Som sykehus stenger vi allikevel ikke dørene for pasienter som trenger hjelp.  Vi har heldigvis alltid høy kompetanse til stede også i ferietidene. Hver dag jobber vi for å sikre at pasienter og pårørende skal ha det bra. Vi jobber med enkeltmennesker... Fortsett lesing →

OUS lager utviklingsplan fram mot 2035

OUS produserer nå Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035. Planen skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Men hva er en utviklingsplan, og hvorfor trenger vi den? Tekst: A. Stella Kyed Johnsen, foto: Shutterstock – En utviklingsplan er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for helsetjenester. Dette er en... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑