Åpenhetskultur og ytringsbetingelser i OUS

 

Arbeidsmiljøutvalget har satt ned et utvalg som koordinerer arbeidet med gode tiltak for åpenhetskultur og best mulig ytringsbetingelser i OUS etter Fafo-rapporten fra 2016. En følgestudie som har sett på sykehusets arbeid med rapporten har også levert sine forslag til tiltak.

Det koordinerende utvalget som består av ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste er i gang med arbeidet sitt. Nærmere informasjon om arbeidet kommer på intranett over sommeren.

Forskningsprosjekt på sykehusets arbeid med Fafo-rapporten

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Oslo universitetssykehus inngikk også en avtale med Prosjektforum*) ved Universitetet i Oslo om en studie som skulle følge sykehusets arbeid i etterkant av Fafo-rapporten. Prosjektgruppen har bestått av tre studenter fra masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Deres prosjektrapport «Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus – en følgestudie av forskningsinstituttet Fafos rapport om ytringsbetingelser og varsling i OUS» peker på en rekke forslag til tiltak på bakgrunn av funn fra intervjuene som er gjennomført.

Noen utvalgte anbefalinger fra rapporten er:

• Ledelsen, sentralt AMU, klinikk-AMU og Koordineringsutvalget bør være bevisst sin rolle som kulturskapere i OUS. Disse bør gå foran som gode eksempler og vise at det er trygt å ytre seg.

• Tilbakemeldinger fra ansatte må etterspørres. Skape arena for ytring, eks. på informasjonsmøter eller liknende, i klinikkene. Ledelsen må uttrykke overfor ansatte at det å melde avvik og komme med kritiske ytringer er viktig for å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten ved sykehuset.

• Ledere må både be om og være åpne for tilbakemeldinger, eksempelvis i form av ordningen “det grønne korset”.

• OUS bør jobbe for å opprette og/eller videreutvikle gode opplæringsrutiner slik at ledere, tillitsvalgte og verneombud får grundig opplæring i varslingsbestemmelsene og varslingsprosedyrene. Slik opplæring bør være obligatorisk.

• OUS bør utvikle rutiner for å undersøke om gjengjeldelse mot varsler har funnet sted, eksempelvis i form av en oppfølgingsplan.

Bedre forståelse om «varsling», «avvik» og «kritikkverdige forhold»

Videre sier rapporten at det særlig bør settes inn tiltak for å bedre forståelsen blant ansatte og ledere om hva som er «varsling», «avvik» og «kritikkverdige forhold», og forskjellen på avviks- og varslingssaker. Dette kan også bidra til å hindre misbruk av varslingssystemet.

• Gi ansatte opplæring i hva som er forskjellen mellom avviks- og varslingssaker, i tillegg til kunnskap om de tilhørende systemene. Illustrere at det er snakk om to forskjellige systemer, og at avvikssaker som ikke behandles eller følges opp kan meldes inn som varslingssaker.

 

 


*) Prosjektforum er et organisasjons- og ledelsesemne på masternivå og inngår i det tverrfaglige masterprogrammet organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: