Ekspertsykehuset lest over 100 000 ganger

I januar fikk Oslo universitetssykehus sin egen blogg. Siden har den blitt lest over 100 000 ganger.  Ekspertsykehuset er hele sykehusets "nye" kommunikasjonskanal, skrevet av sykehusets egne ansatte. Dette er primært en blogg som ble opprettet 1. januar, men består også av en egen facebookside, twitterkonto og internettside - alle under OUS sin logo. Ekspertsykehuset er opprettet for... Fortsett lesing →

Smertekurs i høst

I høst tilbyr avdeling for smertebehandling ved OUS for fjerde gang en kursrekke i smerte og smertebehandling. Kursene er gratis, og har som hensikt å øke kunnskap og ferdigheter i smerte og smertebehandling hos sykepleiere og andre helsearbeidere ved kirurgiske og medisinske sengeposter og poliklinikker i OUS. - Høstens tema er kartlegging og behandling av smerte... Fortsett lesing →

Heder og ære til Anne-Lise Børresen-Dale

Anne-Lise Børresen-Dale, kreftforsker ved Oslo universitetssykehus og professor emerita ved Universitetet i Oslo, ble oppnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin fremragende innsats for medisinsk forskning. Det var en rørt og stolt nyslått Kommandør som tok imot ordensbeviset og høytidelige ord fra Kansellisjef Mette Tverli fra Det kongelige hoff, og... Fortsett lesing →

Enda nærmere nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Det var et godt fremmøte på tirsdagens pressekonferanse på Radiumhospitalet da Siv Jensen og Bent Høie kom for å meddele at de ønsker å bevilge 2713 millioner kroner i neste års statsbudsjett til nytt klinikkbygg på OUS Radiumhospitalet. Beløpet skal gis som investeringslån, i tillegg til Helse Sør-Østs egenandel på omlag 400 millioner kroner. Det prosjekterte... Fortsett lesing →

Postoperativ Aker utvider

Operasjonsaktiviteten ved Aker har økt betydelig de to siste årene. Dette har også økt behovet for overvåkningsareal. Nå har Postoperativ Aker 8 nye overvåkningssenger i Bygg 4, 1. etg. åpnet.  Operasjonsaktiviteten ved Aker har økt betydelig de to siste årene. Dette har medført økt behov for overvåkningsareal. Fredag 25. august åpnet Postoperativ Aker 8 nye... Fortsett lesing →

Ny prosedyre for VIP-besøk

Hva gjør du hvis du får vite at kongen kommer? Da skal du selvsagt slå opp i rett prosedyre! Joda, det støver lett av uttrykket 'prosedyre'. Men å drive et kunnskapsbasert, høyakademisk sykehus uten felles prosedyrer er ikke mulig. Så derfor tenkte vi å slå et slag for én av de ferskeste prosedyrene i eHåndboken:... Fortsett lesing →

OUS får nytt arkiv-og saksbehandlingssystem

24. oktober blir ePhorte, erstattet med Public 360. Den nye løsningen er mer moderne og brukervennlig, og vil være en forbedring for sykehuset, sier Bodil Grandhagen, leder for Sakarkiv. Grandhagen er med i et prosjekt som jobber med implementeringen av Public 360. Prosjektet er i regi av Helse Sør-Øst og ledet av Elisabeth Kim Olsen... Fortsett lesing →

Barnehagebarn tegnet for rene hender

Visste du at det var barn ved Trollstua og Soria Moria barnehager på Ullevål som laget tegningene som ble brukt i markeringen av håndhygienedagen tidligere i år? Rett før sommerferien fikk barna takk for innsatsen. Barna hadde fått i oppgave å tegne rundt temaet "Gode venner har rene hender".  - Vi besøkte Trollstua og Soria Moria... Fortsett lesing →

Seksjon for nukleærmedisin får bedre kapasitet

Ombygginger, åpning av nye lokaler og skifte til nye kamera, gir klart bedret kapasitet og kvalitet på våre undersøkelser, melder Seksjon for nukleærmedisin.' På Rikshospitalet og Ullevål har Seksjon for nukleærmedisin gjennomført oppgraderinger av lokalene med utskiftning av gammelt PET/CT- og SPECT/CT-utstyr som vil være klart for bruk fra uke 34. Kameraene er av nyeste... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑