Oppdager problemer før de inntreffer

Tor Inge Tønnessen jobber med å oppdage mulige komplikasjoner hos pasienter før de oppstår. Han er månedens forsker i Helse Sør-øst. Tor Inge Tønnessen jobber med å utvikle metoder som gjør at vi i reell tid kan overvåke om ulike organer i kroppen fungerer bra eller er truet av alvorlig sykdom. - Hele ideen med... Fortsett lesing →

E-læringskurs for å øke kompetansen på sårbehandling

Det er avgjørende at hudtransplantater og donorsteder stelles riktig helt fra begynnelsen. Komplikasjoner kan sette pasienten helt tilbake til start. Dette koster smerte, tid og ressurser.  Tre kurs Våren 2017 ble det publisert tre kurs med i sårbehandling til pasienter som får utført hudtransplantasjoner. Kurs 1: Utpakking av hudtransplantater: om den første fjerningen av kompresjonsbandasjen... Fortsett lesing →

Helsetjenesten skal hjelpe pasienter, ikke skade dem

Likevel blir pasienter skadet unødig i møtet med helsetjenesten. Dette kan vi ikke leve med - innsats for å forbedre pasientenes sikkerhet er derfor nødvendig!    Arbeidet i vårt sykehus er beskrevet i «Handlingsplan for pasientsikkerhet i Oslo universitetssykehus HF 2017-2018» (eHåndbok). Pasientsikkerhetsuke I uke 46 (13-17 november 2017) setter sykehuset ekstra fokus på pasientsikkerhetsarbeidet.... Fortsett lesing →

Trygg utskrivning

En ny tiltakspakke i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet omhandler nå trygg utskrivning fra sykehus. Flere undersøkelser viser at norske pasienter ikke synes de får god nok informasjon ved utskrivning. Nye tiltak skal forbedre pasientenes erfaring med utskriving og sikre tryggere utskrivninger fra sykehjem og sykehus.   En av fire pasienter stiller ikke spørsmål de lurer på... Fortsett lesing →

Trener på avansert endoskopi

Livaktige modeller gjorde øvingen svært realistisk da leger og sykepleiere fra hele landet var samlet på Oslo universitetssykehus for et todagers kurs i avansert endoskopi. Frem til for få år siden var det ikke uvanlig at behandlere hadde lite eller ingen praktisk trening innen avanserte endoskopiske metoder før de har startet med behandling av pasienter.... Fortsett lesing →

Vet du at du har et opplæringsansvar?

- Det er fremdeles mange helsearbeidere som blir overrasket når de oppdager at opplæringsansvaret også ligger til dem selv, sier Anne Hellum, spesialrådgiver, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling . Medisinsk behandling kan ikke hjelpe mot alle helseproblemer. Derfor er den lovpålagte oppgaven sykehuset har: pasient- og pårørendeopplæring, viktig for å hjelpe pasientene til å få... Fortsett lesing →

PS! Jeg har MS.

For familie, venner og arbeidsgivere kan det være vanskelig å forstå hvordan det er å leve med MS. Fotoutstillingen "PS! Jeg har MS", som du nå kan se på Ullevål, skal bidra til å bryte ned fordommer. Tekst: Kirsti Tangen-Fosser Foto: Nina E. Gausdal Try Utstillingen med seks flotte portretter kan nå ses på Ullevål på... Fortsett lesing →

Elektronisk kurve på hele Aker sykehus

Tirsdag 19. september fikk alle sengeposter på Aker sykehus elektronisk kurve. Dette er første gang en hel lokalisasjon ved OUS får gjennomgående elektronisk kurve.  Dette betyr at pasienten som er innlagt på Aker har en sammenhengende elektronisk kurve gjennom hele sykehusoppholdet, selv om pasienten blir flyttet rundt mellom poster som operasjon, intensiv og sengepost. Planleggingsprosessen... Fortsett lesing →

Fyller viktige funksjoner

Når de fleste tenker på akuttmottak på Oslo universitetssykehus så er det Ullevål de har i tankene. Men mange vet ikke at sykehuset har to mottak. Akuttmottaket på Rikshospitalet fyller en rekke viktige funksjoner.   Det jobber 20 sykepleiere i akuttmottaket og som et hvert akuttmottak så har de alltid åpent og tar imot pasienter... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑