Vet du at du har et opplæringsansvar?

Anne-Hellum
Anne Hellum

– Det er fremdeles mange helsearbeidere som blir overrasket når de oppdager at opplæringsansvaret også ligger til dem selv, sier Anne Hellum, spesialrådgiver, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling .

Medisinsk behandling kan ikke hjelpe mot alle helseproblemer. Derfor er den lovpålagte oppgaven sykehuset har: pasient- og pårørendeopplæring, viktig for å hjelpe pasientene til å få kunnskap om egen helse og best mulig livskvalitet.

Det er helsepersonell selv som har ansvaret for at pasienter og pårørende får den informasjonen og opplæringen de har behov for, slik at pasientene og deres pårørende skal klare seg best mulig hjemme, og håndtere sykdom og skade. Pasient- og pårørendeopplæring er en av fire lovfestede hovedoppgaver i sykehusene, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8.

Torsdag 21. september arrangerte Avdeling samhandling og Forum for Pasient- og pårørendeoppæring en fagdag om pasient og pårørendeopplæring. Tema for dagen var «Samhandling og helhetlig pasientforløp», og salen var fullsatt.
Hele-gjengen-utePå bildet ser du arrangørene av fagdagen: Bak fra venstre: Vigdis J. Rehn (KPHA), Kristoffer Røed (OSS), Anne Lise Hustadnes (MED) Foran fra venstre: Tone E.B. Johannesen (KRE), Anne Hellum (Stab FPS), Maria K. Finnes (OPK)

Et mangfold av læringstilbud
OUS har mange ulike kurstilbud til pasientene. I sykehusets læringstilbud i grupper, er grunntanken at brukerorganisasjonene og helsepersonell sammen planlegger, gjennomfører og evaluerer ulike læringstilbud for personer som har kronisk sykdom/funksjonshemming og for deres familie og venner. Men ikke alle ønsker kurs i grupper. Ny teknologi gjør det mulig å digitalisere hjelpen. E-læringskurs, apper, nettinformasjon, mye kan bidra til å trygge og gi pasientene den kompetansen de trenger for å mestre livet. På fagdagen fikk deltakerne oversikt over alle sykehusets tilbud, og hvor det finnes informasjon om dem.

– OUS har utviklet en e-læring for pasient og pårørendeopplæring, og spørsmålet vi hele tiden stilte oss i utviklingen var: «Hva er viktig for deg?», sier Anette Eie ved OUS. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Oslo universitetssykehus.

Lenke til e-læring for pasient og pårørendeopplæring: https://blogg.hioa.no/ppokurs/

Anne-og-Anette
På bildet ser du Anne Hellum og Anette Eie

Alle helsearbeidere har et pedagogisk ansvar, et ansvar for å formidle informasjon, veiledning og opplæring til pasienter som har vært utsatt for sykdom eller skade, og deres pårørende.

– Det er fremdeles mange helsearbeidere som blir overrasket når de oppdager at det ansvaret også ligger til dem selv, sier Anne Hellum og legger til at det er en forventning at klinikkene skal ha pasient og pårørendeopplæring og helsepedagogikk på dagsorden for sine pasienter og deres pårørende.

Helhetlig helsetjeneste
Betydningen av å tenke helhetlig om helse, om mennesket og om helsevesenet, kan være stor for behandlingsresultat og for pasientens opplevelse av å bli ivaretatt.

Vi trenger kunnskap, bevissthet og samhandling om veiledning, læring og mestring til pasienter og pårørende; Kunnskap om helsepedagogiske metoder, om brukermedvirkning og betydningen av håp og mestring hos pasienter og pårørende. Som helsetjeneste må vi være konkrete på ansvarsfordeling og hvordan samhandling mellom kommune og primærhelsetjenesten, brukere og brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten foregår.

– Det er vel mye mer motiverende å jobbe med pasienter og pårørende, når du opplever at du har bidratt til at de er trygge(re) og har tilstrekkelig kunnskap til å håndtere sykdom/skade før, under og etter behandling, og videre i livet, sier Hellum.

Hellum legger også til at fagdagen er viktig fordi den samler mange ulike aktører som er viktige for pasienter og deres pårørende. Brukerorganisasjoner, ansatte i bydeler, Oslo kommune og OUS deltok på fagdagen og delte av sin kunnskap.

– Hvis vi skal oppnå målet om helhetlige og likeverdige helsetjenester, må vi som er ansatte innen tjenestene treffe hverandre, lære av hverandre og samhandle, og vi må kjenne til hvordan vi involverer brukere i utforming av tjenestene, sier hun.

Stands i hovedinngangen
Som en del av fagdagen var hovedinngangen på Aker fylt med stands fra kompetansetjenester i kommunen, OUS og brukerorganisasjoner. Det var et stort engasjement i pausene og arrangørene opplever at hensikten om å få ansatte og brukere på tvers av tjenestenivåer til å treffes og dele kunnskap, ble oppnådd.

Stand_3

På Aker sykehus finner du Nasjonal kompetansetjeneste for lærings- og mestring innen helse(NK LMH). De deltok med egen stand og Una Stenberg, seniorforsker ved NK LMH, presenterte i tillegg sine studier om nytteverdien av pasient- og pårørendeopplæring. Studiene viser tydelig at PPO blant annet har effekt på bedringsprosesser, håp, symptombelastning og helseøkonomi. NK LMH har tett samarbeid med brukere, kommunehelsetjenesten og helseforetak om pasient- og pårørendeopplæring.
Les mer her:
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: