Ny fagprosedyre for smertevurdering av barn 0-18 år

Denne høsten er det utarbeidet en ny kunnskapsbasert fagprosedyre for smertevurdering av barn mellom 0-18 år.   Hensikten med prosedyren er å kvalitetssikre smertevurderingen som gjøres på barn. Systematisk smertevurdering er nødvendig for å kunne gi god smertelindring og evaluere effekten av både medikamentelle og ikke-medikamentelle smertelindrende tiltak. Denne prosedyren beskriver hvordan barns smerter vurderes, samt... Fortsett lesing →

Ser alvorlig på kritikken fra Datatilsynet

Datatilsynet har sendt varsel om overtredelsesgebyr til ni helseforetak i HSØ. Administrerende direktør Bjørn Erikstein ser svært alvorlig på saken og på kritikken som kom fra tilsynet. I en rapport fra tilsynet får helseforetakene kritikk for mangelfulle risiko- og sårbarhetsvurderinger rundt vedtaket om strategisk partnerskap, herunder drift og vedlikehold av IKT-infrastrukturen. Prosjektet ble stilt i... Fortsett lesing →

Viktig med god kontroll på legemiddelkostnader

Utgifter til medikamenter er en stor, men nødvendig del av moderne sykehusdrift. Likevel finnes det måter å holde kostnadene bedre under kontroll på, slik forbedringsprosjektet «begrense medikamentkostendene viser i sin seneste rapport. Ledergruppen i OUS har nå gitt sin tilslutning til forslagene prosjektet kommer med, og vil gjennomføre disse i tiden fremover. Programmet for Forbedring... Fortsett lesing →

Sammen om sykehusets kreftstrategi

Det er ikke få aktører som bidrar når Oslo universitetssykehus planlegger for morgendagens kreftbehandling og forskning. Hver måned møtes representanter fra all kreftvirksomhet i sykehuset sammen med representanter fra kreftforskningsinstituttet, kreftregisteret, brukerne og UiO.  Strategien og handlingsplanen er klar, det er også visjonen: "OUS skal være et ledende kreftsenter i Europa"     Etableringen av... Fortsett lesing →

Er influensavaksinen trygg?

Vaksinen mot sesonginfluensa er en trygg vaksine som sjelden gir alvorlige bivirkninger. Sikkerheten er godt undersøkt både i Norge og internasjonalt. I Norge overvåkes uønskede hendelser etter vaksinasjon av Statens legemiddelverk i samarbeid med Folkehelseinstituttet.    Tekst: Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus I perioden 2012-2017 ble det i Norge distribuert ca. 2,5 millioner vaksinedoser mot sesonginfluensa.... Fortsett lesing →

Kongens fortjenstmedalje til professor emeritus Per Skaane

Radiolog og prosessor emeritus Per Skaane mottok 17. oktober 2017 Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid som lege og forsker innen brystdiagnostikk og mammografiscreening.    Skaane har hatt en lang karriere som brystradiolog og forsker ved Brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus, og har vært en av pionerne innen ultralyd og andre bildediagnostiske metoder for brystdiagnostikk både... Fortsett lesing →

Respekt for reseptformidleren. Lær av Margots historie!

Bruk av eResept har forenklet hverdagen, gir god oversikt og øker pasientsikkerheten. Imidlertid har 360 000 pasienter feilaktig doble resepter i reseptformidleren. Dette skjer fordi leger ikke rydder opp ved endring av behandling. Dette kan gi pasientskade og økt bruk av helsetjenester (f.eks. reinnleggelser). Helse Møre og Romsdal har laget en morsom serie om Margot... Fortsett lesing →

God mat er god pasientbehandling

Fredag 20. oktober feirer vi Kokkens dag. Kokkene våre gjør et uvurderlig arbeid for å fremme helse og trivsel for våre pasienter.  Daglig produserer kokkene ved Oslo universitetssykehus 2200 porsjoner med mat til sykehusets inneliggende pasienter. De arbeider for at maten ikke bare skal være god og næringsrik men at den også skal se innbydende ut for pasientene som får den... Fortsett lesing →

Er du sikker? Det er ikke deg – det er systemet

OUS har et utmerket system for å registrere uønskede hendelser, nemlig Achilles. Ved å bruke Achilles kan vi oppdage systemsvikt, gjøre forbedringer og dermed forebygge fremtidige hendelser. Når du bruker Achilles forbedrer du pasientsikkerheten.  Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/Foto: Shutterstock – Vi er ute etter å oppdage bakenforliggende årsaksforhold. Vi skal ikke jakte på feil... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑