Sammen om sykehusets kreftstrategi

Det er ikke få aktører som bidrar når Oslo universitetssykehus planlegger for morgendagens kreftbehandling og forskning. Hver måned møtes representanter fra all kreftvirksomhet i sykehuset sammen med representanter fra kreftforskningsinstituttet, kreftregisteret, brukerne og UiO. 

Strategien og handlingsplanen er klar, det er også visjonen:

«OUS skal være et ledende kreftsenter i Europa»

kreftstyret
Kreftstyret ved OUS ble etablert i 2016 og består av følgende medlemmer, øverst fra venstre: leder avdeling for kreftbehandling, Stein Kaasa, forskningsleder kreftklinikken, Gunnar Sæter, konstituert leder Kreftofrskningsinstituttet, Harald Stenmak, sekretær for Kreftstyret,  Per Magnus Mæhle, leder klinikk for laboratoriemedisin, Lars Eikvar, leder klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT), Morten Tandberg Eriksen, Helsefag- og kvalitetsrådgiver KIT, Torill Krøvel, leder klinikk for Radiologi og nukleærmedisin, Hans Jørgen Smith, leder av Brukerutvalget ved OUS, Tove Nakkem, leder avdeling for gastrokirugi, Elin Henriksen, direktør for Kreftregisteret, Giske Ursin, leder av kreftstyret og kreftklinikken, Sigbjørn Smeland.
Lisbeth Sommervoll, viseadministrerende direktør og leder stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, Geier Tjønnfjord, leder avdeling for blodsykdommer og Erik Rokkones, leder for avdeling for gynekologisk kreft var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

 


Etableringen av et kreftstyre var avgjørende for å bli akkreditert som et Comprehensive Cancer Center (CCC).  Kreftsenteret ved OUS, som er en betegnelse på all virksomhet i sykehuset knyttet til kreftbehandling og forskning ble akkreditert som et CCC-senter i april 2017.

I mandatet for kreftstyret står blant annet: Styret for kreftområdet i OUS skal bidra til å styrke linjeledelsens handlekraft innen kreftområdet på tvers av organisatoriske skiller og lokaliseringer av aktivitet.

– Men det handler om mye mer enn bare koordinering, det handler om å sette en tydelig retning for hvordan kreftsenteret ved OUS skal utvikle seg. En ting er at vi skal være pålitelige og at vi skal ha kvalitet og pasientsikkerhet i fokus.  Men det andre aspektet er at vi skal legge den lista høyere og høyere, vi skal hoppe til verdensrekord hver gang. Vi skal både levere varene og stadig levere bedre varer, sier leder av kreftsstyret, Sigbjørn Smeland.

Leder kreftsttyret
I tillegg til å lede kreftsstyret leder Smeland også Kreftklinikken ved OUS. Ifølge Smeland er det naturlig at det er leder av Kreftklinikken som også leder kreftstyret.

– Jeg kunne ikke ha ledet kreftstyret uten at jeg hadde vært klinikkleder, det er helt avgjørende at de to rollene henger sammen, sier han.  Fordelen er at jeg som leder av Kreftklinikken nesten utelukkende har ansvar for kreft  mens de andre klinikklederne har så mye annet.  Men vi må aldri bli uklare på linja, sier han.

Forskning
Kreftforskningen vil også skje i flere klinikker.

– Vi trenger klinikere, diagnostikere  og forskere eller kliniske forskere fra de ulike kompetansemiljøene.  Dette må da trekkes sammen og koordineres, sier Smeland

For å støtte kreftstyrets arbeid knyttet til samordnet utvikling av rammene for kreftforskning i OUS, er det derfor opprettet et eget forskningsutvalg (FU) for kreftområdet. Dette skal samspille med FU for involverte klinikker, og ledes av Gunnar Sæter forskningssjef i Kreftklinikken
 Les mandatet her

Flere spennende saker på møtet i driftsstyret for kreft

Seneffekter og rehabilitering var ett av temaene da Kreftstyret møttes 18. oktober. Utfordringer ved Kreftregisteret sto også på agendaen.

I kreftstyrets omfattende handlingsplan er støttebehandling og sekundæroppfølging av pasienter ett av til sammen 7 handlingsområder. Selv om fokuset på dette stadiet i kreftbehandlingen øker i OUS; blant annet gjennom økt poliklinisk tilbud og ny rehabiliteringsklinikk på Aker, er det mye som gjenstår.

Da kreftstyret møttes i forrige uke dreide mye av diskusjonene seg om hvorvidt sykehuset fanger opp de rette pasientene til videre oppfølging, og om mangel på forskning på effekt av tiltak innenfor dette området. Det var også bred enighet om at en videreutvikling av tilbudene bør være et regionalt ansvar og ikke OUS alene.

– Slike diskusjoner på tvers av klinikkene er svært viktige, og har blitt muliggjort etter etableringen av kreftsstyret, sier leder Sigbjørn Smeland.

Standardistert  pasientforløp
Å videreutvikle standardisert  pasientforløp for kreft innenfor samtlige forløp er ett av hovedmålsettingene for kreftstyret og er planlagt gjennomført innen 4 kvartal 2018.  Arbeidsutvalget for kreftstyret har laget en plan for gjennomføring av en dialogrunde med forløpsledere innen kreft. Det starter med følgende fire forløp fra og med midten av november; prostata, lunge, bryst og tykk/endetarm.

Kvalitetsregistre innen kreft
Kreftregisteret samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge, og har også en utstrakt forskningsaktivitet. Direktør for registeret, Giske Ursin, er medlem i kreftstyret og brukte møtet den 19. oktober med å peke på utfordringer ved å få alle leger til å rapportere inn til registeret som de er lovpålagt. Dette skyldes delvis tekniske utfordringer, men også allokering av ressurser til å utføre arbeidet. Derfor er det viktig at kreftstyret har et fokus på å bidra til å øke rapporteringen.

Se fullstendig referat fra kreftstyret her


Neste møte i kreftstyret er onsdag 8. november.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: