Er du sikker? Det er ikke deg – det er systemet

OUS har et utmerket system for å registrere uønskede hendelser, nemlig Achilles. Ved å bruke Achilles kan vi oppdage systemsvikt, gjøre forbedringer og dermed forebygge fremtidige hendelser. Når du bruker Achilles forbedrer du pasientsikkerheten.  Tekst: A. Stella Kyed Johnsen/Foto: Shutterstock – Vi er ute etter å oppdage bakenforliggende årsaksforhold. Vi skal ikke jakte på feil... Fortsett lesing →

Endring tar tid – den starter inne i deg selv

Det må små skritt til for å endre holdninger og vaner. Dette gjelder i Norge, og dette gjelder utenfor Norge. Dette gjelder også på nyfødtavdelingen i New Delhi hvor Oslo universitetssykehus har et samarbeidsprosjekt. Tekst og foto: Nina E. Gausdal Try Ingvild Andresen og Hilja Hippe, to norske sykepleiere fra nyfødtavdelingen på Rikshospitalet, jobber nå på sykehuset... Fortsett lesing →

Slik skal vi forbedre driften av operasjonene våre

Når planlagte operasjoner strykes, blir operasjonsstuer og personell gjerne stående uten noen ny pasient å operere. Dette er dårlig utnyttelse av kapasitet og ressurser, som kunne vært unngått med bedre planlegging. Nå kommer en ny nivå 1-prosedyre om god drift i operasjonsvirksomheten og flere tiltak for bedre planlegging.    Øyvind Skraastad, klinikkleder i Akuttklinikken, har ledet... Fortsett lesing →

Sentralt kvalitetsutvalg møter klinikkenes kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg

Sentralt kvalitetsutvalg er sykehusets overordnede rådgivende utvalg innen pasientsikkerhet, kvalitets‐ og forbedringsarbeid. I november skal utvalget for første gang ha felles møte med lederne for klinikkenes kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. Spesialisthelsetjenestelovens § 3-4 beskriver virksomhetens plikt til å opprette kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. Ved OUS ledes dette utvalget av administrerende direktør og består av alle klinikk- og... Fortsett lesing →

Influensavaksinasjon av ansatte er i gang

Jobben med å vaksinere alle ansatte som vil beskytte seg mot sesonginfluensa startet denne uka.    Det meste av vaksinasjonen skjer desentralisert i de enkelte enhetene, og det er mange vaksinatører i sving for å bidra til høy vaksinasjonsdekning. Målet er at 50 % av alle ansatte skal være vaksinert når influensautbruddet starter. >> For ansatte... Fortsett lesing →

Hilde Silkoset medlem i regjeringsoppnevnt utvalg om ytringsfrihet og personvern

Regjeringen har oppnevnt et bredt sammensatt utvalg som skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler. Blant medlemmene i utvalget er spesialsykepleier i Akuttklinikken OUS, Hilde Silkoset.    - Det som er viktig for meg å få frem i utvalget, er at vi som helsepersonell må ha fokuset... Fortsett lesing →

Å tenke enkelt er faktisk ingen ulempe!

Tirsdag 10.oktober inviterte HHA til innovasjonsseminar med utdeling av idepris til den mest innovative i forsamlingen. Et fint knippe av interesserte fagfolk møtte opp for å få smaken på gode ideer. Mange gode foredragsholdere snakket om innovasjon og utvikling av gode ideer. Tor Paaske Utheim, innovasjonsleder i HHA åpnet seminaret og pekte på at tjenesteinnovasjon... Fortsett lesing →

Nå kommer årets influensavaksine

Distribusjonen av årets influensavaksine til sykehusets ansatte er nå i full gang. Vaksinen er gratis for alle ansatte i Oslo universitetssykehus.  Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å forebygge influensa, og alle oppfordres til å la seg vaksinere. Helsepersonell har høyere risiko for å bli smittet av influensa enn voksne som ikke arbeider i... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑