På vei mot antibiotikastyring i OUS

18.11. er den europeiske antibiotikadagen. Antibiotikateamet ved OUS arbeider for å redusere bruken av utvalgte bredspektrede antibiotika med 30 % innen 2020. Har du ikke fått med deg hva antibiotikastyring er? Her får du svaret samt tips til hvordan du kan jobbe for redusert antibiotikabruk.

Tekst: A. Stella Kyed Johnsen Foto: Camilla Stolp

Denne uken markeres verdens antibiotikadag på OUS i tilknytning til pasientsikkerhetsuka. Antibiotikateamtet er ute på stands på pasientsikkerhetstorgene som er plassert på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål sykehus. Med plakater og stands synliggjøres arbeidet med å få til en riktigere bruk av det som av mange oppfattes som verdens viktigste medisin.

Antibiotikastand2-Dag-Berild-850
Leder av antibiotikateamet Dag Berild

Antibiotika, ikke bakterien er utryddingstruet
Uten virksom antibiotika settes vi tilbake til en situasjon der vanlige infeksjonssykdommer igjen kan bli dødelige. Uten antibiotika vil kreftbehandling, slik vi kjenner den, være umulig. Det vil heller ikke være mulig å transplantere organer eller utføre større kirurgiske inngrep. Det har ikke kommet nye antibiotika på 30 år. Derfor er det vesentlig at vi reduserer antibiotikaforbruket slik at vi kan bidra til å forsinke resistensutviklingen og bevarer de antibiotika vi har.

Hva er antibiotikastyring?
Antibiotikastyring er et ord det er verd å lære seg betydningen av. Antibiotikastyring handler om riktig bruk av antibiotika.

Norske sykehus skal redusere bruken av bredspektrede antibiotika med 30 % innen utgangen av 2020. I 2016 fikk alle sykehus i oppdrag å etablere antibiotikastyringsprogram for å nå dette målet.

Helseforetakene pålegges å ha et styringsprogram for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens aktiviteter i forhold til fastsatte krav og logivning. Antibiotikastyringsprogrammet må være en del av det systematiske forbedringsarbeidet i sykehusene. Fasene i arbeidet bygger på Model for improvement.

Med et mål om å redusere bruken av utvalgte bredspektrede antibiotika må legene tenke nytt. OUS er nå godt i gang med arbeidet som skal legge grunnlaget for antibiotikastyring. Sykehuset vil bli målt på bruken av fem typer bredspektrede antibiotika. Og dette forbruket skal altså ned med 30 % innen 2020.
Antibiotikateam, ledelsen og antibiotikakontakter

For å få til antibiotikastyring har OUS et antibiotikateam. Dette teamet skal jobbe sammen med ledelsen og utnevnte antibiotikakontakter i avdelingene for sammen å  forbedre bruken av antibiotika.  Antibiotikateamet skal fungere som en fasilitator. Dette innebærer at teamet skal gjøre kunnskap og opplæringspakker lett tilgjengelig. Teamet skal sørge for at antibiotikakontaktene får den opplæringen, kunnskapen og det materiellet de trenger for å arbeide med antibiotikastyring ute i klinikkene.

Målet med antibiotikastyring
OUS skal bidra til å forbygge resistensutvikling gjennom en kombinasjon av smitteverntiltak og rasjonell bruk av antibiotika ut fra: Rett medikament på rett indikasjon til rett pasient i rett dose og rett administrasjonsform med rett behandlingslengde.

OUS skal innen 2020 redusere forbruket av de bredspektrede midlene karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin i kombinasjon med enzymhemmer og kinoloner med 30 prosent sammenlignet med forbruket i 2012.

I samhandling med primærhelsetjenesten skal OUS bidra til at befolkning og pasienter får sammenfallende og riktige råd, veiledning og behandling innenfor feltet infeksjoner og antibiotikabehandling i sykehus og kommunehelsetjeneste.

Fire fokusområder i antibiotikastyringsprogrammet

  • Implementering av eksisterende nasjonale og lokale retningslinjer
  • Vurdering av deskalering (overgang til mer smalspektrede midler) på basis av laboratoriesvar
  • Riktig lengde på kurer
  • Kartlegging av egne forbruksdata i avdelingene

Programmet tydeliggjør ansvar for antibiotikaforskrivning og styring av denne. Antibiotikateamet vil bistå med å utarbeide og spre virkemidler til fokusområdene.

FAKTA

  • Regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens, pkt 5.1, fastslår at det skal innføres antibiotikastyringsprogram (ASP) i sykehusene.
  • Med dette menes en samlet struktur som bidrar til optimal bruk av antibiotikabehandling.
  • Dette ble presisert som krav til OUS og andre helseforetak i oppdragsdokumentet for 2016 der det heter (Id: 1392).
  • Det ble ytterligere konkretisert i brev fra Helse Sør-Øst til OUS i mars i 2016. 
  • I september 2016 fikk klinikklederen i Medisinsk klinikk ansvar for å gjennomføre et forprosjekt som beskrev innholdet i et ASP i OUS.
  • Arbeidet med implementering av antibiotikastyringsprogrammet i OUS er plassert under viseadministrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Leder av antibiotikateamet er Dag Berild – e-post: dagber@ous-hf.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: