Bruker du hijab?

Vi ønsker din mening om den nye hijaben for helsepersonell! Det ligger nå ute en høring om en ny standardbeskrivelse til hijab for helsepersonell. Vi ønsker å vite hva sykehusets ansatte som bruker hijab mener om det! Når denne standarden er godkjent, vil den være obligatorisk for alle offentlige anskaffelser av hijab. Det vil si... Fortsett lesing →

Nå kommer ForBedring – den nye medarbeiderundersøkelsen

Hvordan er pasientsikkerhetskulturen og arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Nå får alle ansatte i Oslo universitetssykehus mulighet til å si sin mening om dette i ForBedring, den nye nasjonale medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen, som omhandler både pasientsikkerhetskultur og psykososialt, organisatorisk og fysisk arbeidsmiljø, blir sendt ut til ansatte i Oslo universitetssykehus i løpet av 28. februar – 2.... Fortsett lesing →

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere til Kyrre Eeg Emblem

Kyrre Eeg Emblem (37) har vunnet Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere innenfor medisin, helsefag og biologi. Han er forskningsgruppeleder ved Avdeling for diagnostisk fysikk i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. Emblem er utdannet biofysiker og forsker på diagnostisering av hjernekreft.   Emblem har allerede publisert artikler i en rekke internasjonale forskningstidskrifter og er den eneste forskeren... Fortsett lesing →

Ønsker du mer kunnskap om flerkulturelt helsearbeid?

Da har du muligheten til å ta videreutdannelse i «Flerkulturelt helsearbeid» ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skoleåret 2018/19. Studiet omfatter 30 stp deltid over ett år, og gir deg verdifull kompetanse til å jobbe med flerkulturelle utfordringer i sykehuset. Etter endt utdanning kan du bli med i sykehusets nettverk av kulturveiledere, med mulighet... Fortsett lesing →

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har fått tildelt 600.000 kr av Helse Sør-Øst RHF sine innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst har tildelt 600 000 kroner til innovasjonsprosjektet «Mens vi venter». I alt kom det inn 63 søknader. Søknadene ble vurdert etter gitte kriterier for gjennomførbarhet, innovasjonsgrad og nytteverdi for helsetjenesten. -Det er en stor anerkjennelse av vårt prosjekt at vi fikk alt som vi søkte om, sier seksjonsleder, Heini Ringel entusiastisk. Fra før... Fortsett lesing →

LHL ærespris til Maren Ranhoff Hov

Lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål fikk denne uken LHL Hjerneslags ærespris 2018. Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende. Hvert år rammes om lag 12 000 personer av hjerneslag. Ved hjerneslag er... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑