Blir bedre på behandling av sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er en alvorlig og livstruende infeksjon der kroppens organer svikter. Rask behandling er avgjørende. Akuttmottaket på Ullevål mottar daglig pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis. Etter å ha lagt om rutinene får langt flere raskere antibiotikabehandling.  

Akuttmottaket ved Ullevål sykehus tar årlig i mot cirka 30.000 pasienter, hvorav omtrent 250 med etablert sepsis og omtrent 500 med mistanke om sepsis. ­­– Slik sett er sepsis en daglig tilstand ved Akuttmottaket, sier Anders B. Martinsen, medisinsk faglig ansvarlig overlege ved Akuttmottaket.

Helsetilsynet avdekket avvik

Et tilsyn fra Helsetilsynet høsten 2016 avdekket imidlertid at disse pasientene ikke fikk god nok behandling:

  • Pasientene fikk ikke startet antibiotikabehandling innen tidsfrist fastsatt i nasjonale retningslinjer (dvs. 60 minutter). Det tok for lang tid før blodprøvene var tatt.
  • Det ble ikke dokumentert tilstrekkelig overvåkning i Akuttmottaket eller dokumentert videre plan for overvåkning etter overflytting til sengepost.

Forbedringsprosjekt

Som følge av dette ble det satt ned et læringsnettverk med deltagelse fra Akuttmottaket og Medisinsk klinikk for å se på tidlig oppdaging og behandling av sepsis.

– Kombinasjonen av alvorlighet, tidspress og hyppighet gjør at det kreves gode rutiner for gjenkjennelse, diagnostikk og behandling av sepsis, sier Martinsen.

Høy dødelighet

Etter dagens definisjoner har sepsis en dødelighet på rundt 10 prosent. Hvis pasienten har lavt blodtrykk som ikke bedres med intravenøs væske stiger dødeligheten til 30-40 prosent, og for hver time antibiotikabehandlingen utsettes stiger dødeligheten med fire prosent.

Skaffe oversikt

– Da prosjektet startet, hadde vi dårlig oversikt over hvor mange pasienter dette dreide seg om. Vi hadde også lite informasjon om hvordan pasientene ble behandlet, forteller Martinsen.

Prosjektet satte seg derfor mål om å få tilstrekkelig oversikt over pasientpopulasjonen og om behandlingen faktisk var like mangelfull som Helsetilsynet fastslo. I tillegg var det viktig å komme fram til forbedringstiltak for å nå målet om at 90 prosent av pasientene med påvist eller mistenkt sepsis skulle ha påbegynt behandling innen 60 minutter etter ankomst.

En omfattende stortelling av alle pasienter gjennom ei uke i 2017 avdekket at 16 av 450 pasienter denne uka hadde mistanke om infeksjon og qSOFA-score*) på to eller mer. 75 prosent av pasientene som ble tatt i mot av Medisinsk team ved Akuttmottaket fikk antibiotika innen en time. Dette er det teamet som tar i mot kritisk syke medisinske pasienter. Kun 10 prosent av pasientene som ble tatt i mot på vanlig måte fikk antibiotika innen en time.

sepsisprosjekt-800
Læringsnettverket har bestått av f.v. Aleksander Rygh Holten fra Infeksjonsmedisinsk avdeling, Anders B. Martinsen, Alma Ferhatovic og Frode Beisland fra Akuttmottaket. I tillegg har Sasa Katadzic (ikke med på bildet) fra Medisinsk klinikk vært med i teamet.

Behov for eget sepsismottak

– Det var tydelig at de som ble tatt imot av Medisinsk team fikk igangsatt behandlingen betydelig raskere enn andre. Det var altså behov for strukturelle endringer i mottaket, og vi anbefalte blant annet å opprette og trene opp et eget strukturert sepsismottak.

Flere tiltak hadde også blitt satt i verk rett etter tilsynet, blant annet opplæring av leger og sykepleiere, økt fokus på dokumentasjon og omorganisering av bioingeniørtjenesten for å sikre raskere blodprøvetaking. Disse hadde imidlertid ikke hatt nok effekt.

Sepsismottaket ble etablert våren 2017. Sepsisteamet, bestående av lege, sykepleier (fra Akuttmottak) og bioingeniør, utløses når pasienter kommer inn til sykehuset med en infeksjon og qSOFA-score på 2 eller mer. Det er samtidig åpnet for at leger og sykepleiere i mottak kan utløse sepsismottak dersom det er klinisk mistanke om sepsis uten at kravet om qSOFA-score er oppfylt.

Flere får raskere antibiotika

Resultatene er oppløftende. 78 prosent av disse pasientene får nå antibiotika innen én time, mot 23 prosent før endringene.

– Helsetilsynet hadde nylig sin avsluttende gjennomgang. De var godt fornøyd med forbedringen. Denne forbedringen skyldes dels innføringen av sepsismottak, men like viktig er innsatsen til alle de dyktige sykepleierne og legene i Akuttmottaket, sier Martinsen.

– Vi ser også at det er overraskende mange pasienter som sendes til sepsismottak basert på skjønn. En stor andel pasienter har ikke høy nok qSOFA-score den første timen etter ankomst, men tilfredsstiller likevel senere sepsiskriteriene. Det er derfor grunn til å anta at qSOFA ikke er sensitiv nok som screeningverktøy.

Det er opprettet et eget midlertidig kvalitetsregister for prosjektet som har gitt god og nødvendig dokumentasjon og betydelig bedre oversikt over pasientgruppen enn tidligere. Det arbeides med å inkludere flere klinikker i denne ordningen.


*) qSOFA er et nytt scoringsverktøy som ble introdusert i 2016 som følge av en internasjonal endring i selve sepsisdefinisjonen. Det ble krav om at pasienten skulle ha svikt i minst ett organsystem og en qSOFA-score på to eller mer for å oppfylle kriteriene for sepsis.


Akuttmottaket på Ullevål mottar hver dag pasienter som kan ha sepsis, men hvordan skille disse fra mengden av andre pasienter som har mindre akutte tilstander? Bli med inn for å se hvordan du blir mottatt om du legges inn med mistanke om sepsis.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: