Verdens tuberkulosedag 24. mars

I 2016 døde 1,8 millioner mennesker av tuberkulose. Dette er den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden. Men i Norge blir du frisk av tuberkulose! I anledning Verdens tuberkulosedag arrangerte Landsforeningen for hjerte-lungesyke internasjonal (LHLi), Primærmedisinsk verksted, Somalisk kvinneforening, og tuberkulosekoordinator ved OUS et seminar i bydel Gamle Oslo. De fleste som får tuberkulose... Fortsett lesing →

Arbeidsmiljøprisen 2018

Arbeidet med å utpeke er verdig mottager av sykehusets arbeidsmiljøpris for 2018 er nå startet. Hensikten med prisen, som er på kr. 50.000,-, er å fremme og gi anerkjennelse for godt arbeidsmiljøarbeid.  Arbeidsmiljøutvalget (AMU) beslutter prisvinneren, og prisen deles ut av administrerende direktør under årets arbeidsmiljøuke. Alle ansatte oppfordres til å komme med forslag til... Fortsett lesing →

Nyansattprogrammet lanseres

I april er det oppstart for «Ny@OUS» - det nye nyansattprogrammet for OUS. Med dette programmet skal vi sørge for at nyansatte blir ønsket velkommen til OUS på en god og enhetlig måte.    - Vi ønsker å gi våre nyansatte en best mulig start på sin karriere her, sier Susanne Flølo, assisterende HR- og personaldirektør.... Fortsett lesing →

Paulina Due-Tønnessen ny klinikkleder

Paulina Due-Tønnessen er ansatt som ny klinikkleder ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin fra 1. mai 2018.   Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for radiologene på Rikshospitalet, hvor hun har vært leder siden 2013. Paulina Due-Tønnessen overtar etter Hans Jørgen Smith som går av med pensjon.   (Foto: Øystein Horgmo, UiO)

Kjærkomne bevilgninger til forskningsutstyr

Oslo universitetssykehus har for 2018 bevilget om lag 12 millioner kroner til forskningsutstyr. I tillegg har Universitetet i Oslo bevilget 11,5 millioner kroner til utstyr som plasseres i UiO-miljøer ved OUS og kommer våre felles forskningsgrupper til gode.  Sykehuset har– innenfor et stramt investeringsbudsjett – funnet det nødvendig å prioritere en egen pott til forskningsutstyr... Fortsett lesing →

22. mars markeres Verdens vanndag

22. mars markeres Verdens vanndag. En av våre forskere, Eyrun Kjetland, leder et team som kartlegger og behandler afrikanske jenter og kvinner som har badet i ferskvann og blitt smittet med parasitten Schistosoma.  Eyrun Kjetland leder forskningsprosjektet "The Female Genital Schistosomiasis Europe South-Africa Network" og forsker nettopp på vann. Hun forsker på ferskvann i flere... Fortsett lesing →

Høyere kvalitet og økt trivsel for sykepleiestudenter og veiledere på KABene

Et ønske om likeverdig veiledningstilbud til sykepleierstudentene på Kirurgisk avdeling for barn (KAB) bedret samarbeidsformen og praksis mellom studiested og praksissted. - Helsetjenesten kan bidra til å heve kvaliteten på praksisstudiene ved god planlegging, struktur og økt kompetanse hos veilederne, men vi kommer ikke helt i mål uten ett tett og forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene,... Fortsett lesing →

Markerte Verdens deliriumdag

Onsdag 14. mars ble Verdens deliriumdag markert med stand og kahoot-quiz på Ullevål.  Delirium er en svært vanlig tilstand, men blir ofte oversett - selv av fagfolk på sykehus. 14. mars blir Verdens deliriumdag markert for å øke kunnskapen og oppmerksomheten om denne tilstanden. - Delirium ble tidligere gjerne kalt «akutt forvirring» og er en tilstand... Fortsett lesing →

Inger Heiberg blir operativ leder på Radiumhospitalet

Inger Heiberg, assisterende direktør i OSS og sentral prosjektmedarbeider i Framtidens OUS-prosjektene, vil fra og med 3. april bli operativ leder på Radiumhospitalet. Hun blir ansvarlig for å koordinere drift med aktiviteten i byggeprosjektene de neste 4 årene.  Bjørn Erikstein, administrerende direktør for OUS, samordner driften ved Radiumhospitalet i perioden 2018 – 2022/2023 under én operativ... Fortsett lesing →

OUS er i rute til å bli miljøsertifisert

Både ansatte, pasienter og myndigheter har etterlyst at Oslo universitetssykehus må bli mer miljøvennlig. Disse tilbakemeldingene tar OUS på største alvor og tar nå sikte på å bli miljøsertifisert mot slutten av året. I februar ble det holdt statusmøte med DNV-GL, som til høsten avgjør om OUS oppfyller kravene for å bli miljøsertifisert i henhold... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑