Tar tak for å forebygge underernæring

Så mange som en av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for å bli det. Et tverrfaglig team fra gastrokirurgisk sengepost har deltatt i et nasjonalt læringsnettverk og arbeider for å fange opp og redusere problemet. 

Forebygging og behandling av underernæring er et innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet Trygg 24/7.

Et nasjonalt læringsnettverk, bestående av team fra sykehjem, hjemmesykepleien og spesialisthelsetjenesten, møttes for første gang i Stavanger i mars 2017. Her skulle det jobbes med hvordan man på best mulig måte kunne implementere ernæringsscreening og hvordan man kunne forebygge underernæring hos pasienter før, under og etter innleggelse.

Det var i alt 180 deltagere, og teamene møttes 3 ganger i Stavanger, samt at det ble holdt telefonmøter og innlevering av rapporter underveis. Teamet som representerte Oslo universitetssykehus fant at dette var en god måte å dele kunnskap og erfaringer på.

OUS representert med team fra gastrokirurgisk sengepost

Forbedringsteamet herfra bestod av fagsykepleier Stine-Lise Skogbakken, klinisk ernæringsfysiolog Sissi Stove Lorentzen, avdelingssykepleier Nina Sofie Høyesveen, sykepleier Tora Westergaard, overlege Petter Monrad Hansen og overlege Elin Thorsen.

Prosjektet har vært forankret i ledelsen, noe som er essensielt for at man skal klare å implementere noe nytt, slik dette prosjektet er.

– Man trenger ressurspersoner, og disse må få fristilt tid til å jobbe mot målet og sammen med personalet ute på avdelingen. Det må settes av tid til småskala – testing underveis, registrering av resultater, undervisning av personalgruppen og følge opp tiltak som blir iverksatt, forteller Nina Sofie Høyesveen.

Hun forteller videre at statistikken viser at så mange som 1 av 3 pasienter på norske sykehus er underernærte og at det er disse de ønsker å kunne fange opp.

Rask screening av pasienter

Mange av pasientene på gastrokirurgisk sengepost er ofte innom en annen avdeling før de kommer dit. Derfor satte teamet seg et realistisk mål om at de ønsket at 75 % av pasientene skulle være screenet innen 48 timer etter innleggelse.

– Vi jobbet også med et mål om at 90 % av våre pasienter skal ha fått opprettet en individuell ernæringsplan innen 48 timer, forteller Høyesveen.

Før prosjektets start ble det gjennomført en måling som viste at 44 % av pasientene på post var ernæringsscreenet innen 48 timer. Dette har i løpet av året utviklet seg i positiv retning. I oktober/november lå tallet på rundt 75 %.

– Her har vi nådd målet vårt. Nå må vi jobbe videre for å klare 100 %, sier Høyesveen.

Når det gjaldt å få opprettet en ernæringsplan innen 48 timer, lå tallet i mai 2017 på 50 %. I oktober/november stabiliserte målingene seg på rundt 80 % totalt for avdelingen.

– Variasjonene varierer mye fordi det er prosenter av små tall, men alt i alt er vi veldig fornøyde, påpeker Tora Westgaard.

Underernæring
Stine-Lise Skogbakken, Tora Westgaard og Nina Sofie Høyesveen ved Gastrokirurgisk sengepost.

 

Tiltak kan startes umiddelbart

Som et tiltak innførte sengeposten en risikotavle på vaktrommet. Dette ga sykepleierne en visuell oversikt over hvilke pasienter som er screenet og en påminnelse om behovet for re-screening.

Det ble laget og implementert lommekort med informasjon om hvilke tiltak man kunne sette i gang ved de forskjellige scorene (NRS 2002).

– vi hadde i tillegg undervisning av alle sykepleierne på post. Målet vårt var at sykepleierne selv skulle kunne indentifisere faktorer som påvirket næringsinntaket og ernæringsstatusen, og selv sette i gang tiltak så raskt som mulig, sier Høyesveen.

Enkle tiltak kunne være å føre nøyaktig kostregistrering og væskebalanse, regne ut hvor mye proteiner og kalorier pasienten trenger i løpet av et døgn, måle vekt jevnlig, tilby små måltider, smoothies og næringsdrikker.

– Rett og slett å sørge for at pasienten får i seg nok næring. De pasientene som scorer 3-4 eller mer, henvises til klinisk ernæringsfysiolog, som deretter utarbeider en individuell ernæringsplan, forteller Høyesveen videre.

OUS har innført en sjekkliste som ligger lett tilgjengelig i DIPS og skal opprettes innen 24 timer etter innleggelse.

– Denne er med på å kvalitetssikre at innsatsområdene fra pasientsikkerthetsprogrammet blir ivaretatt. Vi er glad for at det finnes et enkelt nasjonalt verktøy som gjør jobben enklere for oss, sier fagsykepleier Stine-Lise Skogbakken.

Lite kunnskap om ernæring blant helsepersonell

De mener det er på tide med en endring i sykepleiestudiet og at det må vies mer tid til undervisning om ernæring samt screeningverktøy, slik at studentene har et godt utgangspunkt når de kommer ut i arbeidslivet.

– På medisinstudiet holdes ernæringsundervisningen av kliniske ernæringsfysiologer. Det er en tanke at denne praksisen også burde gjelde for sykepleiestudentene, sier Høyesveen.

– Forskning viser at pasientenes ernæringsstatus påvirker sårtilheling og risiko for komplikasjoner. Er man underernært før operasjon, vil det i noen tilfeller føre til lengre liggetid. Gode screeningsrutiner vil gi en helseøkonomisk gevinst, sier Skogbakken.

Og arbeidet har hittil vist gode resultater:

– Målet vårt var at 75 % av våre pasienter skulle være screenet og nå ligger vi på rundt 80 %. Det er en liten seier for oss, sier Skogbakken.

Behov for flere ernæringsfysiologer

Et nært og kontinuerlig samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog er nødvendig. Men teamet er også tydelige på at det er for få kliniske ernæringsfysiologer med denne fagkompetansen i avdelingen og sykehuset forøvrig.

– Vi har behov for å få bygget opp grunnkompetansen hos sykepleierne. Man er helt avhengige av at ernæringsfysiologene er synlige og tilgjengelige for personalet og har muligheten til å bidra med undervisning. Vi har erfart at synlighet bidrar til økt fokus på ernæring og et bedre tilbud til pasientene.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: