Høyere kvalitet og økt trivsel for sykepleiestudenter og veiledere på KABene

Et ønske om likeverdig veiledningstilbud til sykepleierstudentene på Kirurgisk avdeling for barn (KAB) bedret samarbeidsformen og praksis mellom studiested og praksissted.

– Helsetjenesten kan bidra til å heve kvaliteten på praksisstudiene ved god planlegging, struktur og økt kompetanse hos veilederne, men vi kommer ikke helt i mål uten ett tett og forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene, sier avdelingsleder Jarle Henriksen.

Et av hovedansvarene spesialisthelsetjenesten er å utdanne helsepersonell. For å tilby gode praksisplasser med høy kvalitet kreves det ressurser, prioriteringer og tilrettelegging.

Kirurgisk avdeling for barn som er inndelt i fire seksjoner (sengeposter) så at tilbudet de ga til sykepleierstudentene var ulikt mellom de ulike seksjonene. Med utgangspunktet i et ønske om et likeverdig veiledningstilbud for studentene, og et tettere samarbeid med høgskolen, gjennomførte de i 2015 til 2016 et samarbeidsprosjekt med HiOA (nå OsloMet).

– Vi må lage systemer som ikke gjør oss sårbare for endringer. Sykepleiere i dag blir ikke værende ved den samme arbeidsplassen hele yrkeskarrieren. Mye utskifting utfordrer kvaliteten på mange områder. Vi må sikre at kvaliteten på praksisstudiene opprettholdes og ikke er basert på enkeltpersoner og deres personlige kompetanse, sier koordinerende praksisveileder Elisabeth Blasko.

KAB-modellen (Kirurgisk avdeling for barn)
De har kalt modellen for «KAB-modellen». Modellen forutsetter at en sykepleier ved hver seksjon får avsatt 20 prosent av sin stilling som Koordinerende praksisveileder (KPV).

KPV har en egen funksjonsbeskrivelse med spesifisering av arbeidsoppgaver og diverse maler til støtte og hjelp. Det er seksjonslederens ansvar å følge opp KPV – både at vedkommende utfører oppgavene som er tillagt funksjonen, og at det legges til rette for at KPV får muligheten til å øke egen veilederkompetanse

Det er viktig at veilederne har formell veiledningskompetanse og KPV-er har nå gjennomført et 20 studiepoengs studieprogram i veiledning. Alle kontaktsykepleierne skal ha et tre-dagers kontaktsykepleierkurs i regi av OsloMet.

– Vi er opptatte av det de lærer på universitetet henger sammen med de møter i praksis. Ved at praksisstedet identifiserer læresituasjoner, blir det også tydeligere for universitetet hva som er viktig i praksis, sier Henriksen.

Tettere oppfølging av kontaktsykepleiere
KVP har fått ansvar for å følge kontaktsykepleierne tett. For å sikre dette skal KPV gjennomføre en til to planlagte, strukturerte veiledningssamtaler med kontaktsykepleierne i gruppe.

For å få god kvalitet for sykepleiestudentenes praksis er det er viktig å ha et godt samarbeid mellom universitet og sykehuset. Det er viktig å møtes og bli kjent slik at avstanden mellom praksis og studier bli mindre og tryggheten større. Vi er likestilt, og vi står sammen om å utdanne fremtidens sykepleiere. Forventningene til det teoretiske og praktiske grunnlaget som studentene har med seg fra høgskolen, er nå mer realistiske.

Resultat:

  • mottak, informasjon og oppfølgning underveis av studentene er standardisert
  • Før praksisperioden starter får studentene grundig informasjon om relevante læresituasjoner, diagnoser, medikamenter og prosedyrer ved seksjonene
  • kontaktsykepleierne følges bedre opp og antallet kontaktsykepleiere er redusert
  • sykepleiere med veiledningsansvar har hevet kompetansen
  • seksjonens fagutviklingssykepleiere har fått redusert sine arbeidsoppgaver

– Nå er det ikke lenger vanskelig å rekruttere kontaktsykepleiere heller, sier en glad Henriksen, vi har nå «kø» av sykepleiere som ønsker å veilede studentene.

Jarle Henriksen og KAB har delt sine erfaringer og kunnskap både internt på sykehuset og eksternt på kongresser både med postere og foredrag, dette har gitt effekt. Flere enheter ved OUS har nå innført praksiskoordinatorer etter at KAB var ferdige med sitt prosjekt.

Henriksen og Blasko har publisert en artikkel i Sykepleien om prosjektet, den kan du lese her.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: