Kjærkomne bevilgninger til forskningsutstyr

Oslo universitetssykehus har for 2018 bevilget om lag 12 millioner kroner til forskningsutstyr. I tillegg har Universitetet i Oslo bevilget 11,5 millioner kroner til utstyr som plasseres i UiO-miljøer ved OUS og kommer våre felles forskningsgrupper til gode. 

Sykehuset har– innenfor et stramt investeringsbudsjett – funnet det nødvendig å prioritere en egen pott til forskningsutstyr som ellers har vanskelig for å nå opp i konkurranse med andre presserende utstyrsbehov. Årets samlede investeringsbudsjett for medisinskteknisk utstyr (MTU) er på 388 millioner kroner. Potten til forskningsutstyr på 12 millioner kroner utgjør dermed et lite, men svært kjærkomment tilskudd fra investeringsbudsjettet for MTU. Den nye ordningen med en egen bevilgning til forskningsutstyr er en oppfølging av sykehusets handlingsplan for forskning 2016-2017.

Det medisinske fakultet har samtidig bevilget 6,5 millioner kroner til mindre utstyr ved Institutt for klinisk medisin (Campus OUS) og Universitetet i Oslo sentralt har bevilget 5 millioner kroner til større utstyr.

Prosessen i OUS
Klinikkene ble i budsjettprosessen for 2018 invitert til å spesifisere og rangere egne behov for forskningsutstyr. Klinikkenes 21 innmeldte behov i kategorien forskningsutstyr beløp seg til totalt 23 millioner kroner. Disse ble forelagt Fagråd for medisinsk teknisk utstyr til forskning for videre vurdering og prioritering.

Fagrådet er et underutvalg av Forskningsutvalget og ledes av professor og avdelingsleder Jens Petter Berg, Avdeling for medisinsk biokjemi. Det har representanter fra de mest utstyrstunge klinikkene og fra Medisinskteknologisk virksomhetsområde i Oslo sykehusservice.

Fagrådets innstilling ble fulgt i sykehusets ordinære prioriteringsorganer for investeringer, men begrenset i sum til de åtte høyest rangerte utstyrsenhetene. Det ble også sikret en viss koordinering mellom sykehusets fagråd og tilsvarende prioriteringsorgan for utstyr ved Det medisinske fakultet.

Det nye utstyret
Følgende utstyr er innvilget fra sykehusets investeringsbudsjett i 2018:

Klinikk

Utstyr

Beløp

Kreftklinikken, Institutt for kreftforskning Nanostring nCounter Sprint Profiler (genetisk testutstyr)

2.150.000

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for kirurgisk forskning Real-time kvantitativ PCR-system (genetisk testutstyr)

1.727.500

Barne- og ungdomsklinikken, Nyfødtintensiv avd. PEA POD-densitometer (måler for spebarns kroppssammensetning)

680.000

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Øyeavdelingen OCT – Optical Coherence Tomography (øyescanner)

1.342.000

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for indremedisinsk forskning Meso Scale QuickPlex SQ 120
(platescanner)

552.500

Nevroklinikken, FoU-avdelingen Platescanner til biobank

117.000

Kvinneklinikken Ultrafryser til biobank

120.000

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for farmakologi LC-MS/MS (instrument for høyoppløselige legemiddelanalyser)

5.360.000

Det medisinske fakultet har bevilget følgende til miljøer ved Institutt for klinisk medisin som er lokalisert ved Oslo universitetssykehus:

Klinikk

Utstyrsklasse 2 (0,2-1,0 mill. kr)

Beløp

Klinikk for laboratoriemedisin, Avd. for medisinsk genetikk Chromium Genome Sequencing Solution fra 10X Genomics

985.008

Kreftklinikken, Institutt for kreftforskning Bravo Automated Liquid Handling Platform

998.750

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin AutoMacs- og Multimacs-maskiner

605.475

Hjerte-, lunge- og karklinikken,

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

Cryostat

525.125

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Øyeavdelingen Micron IV Retinal Imaging System med Image Guided Laser system

980.280

Kreftklinikken, Institutt for kreftforskning Cryo-lysmikroskop

950.000

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for mikrobiologi Nano differential scanning fluorimetry

990.000

Kvinneklinikken, Gynekologisk avdeling Oppgradering av mikroskopisystem for time-lapse avbilding

535.000

Universitetet i Oslo har et sentralt Forskningsinfrastrukturutvalg, som prioriterer det dyreste og mest omfattende utstyret, på tvers av alle fakulteter. I denne konkurransen nådde følgende opp ved Institutt for klinisk medisin:

Klinikk

Utstyrsklasse 1 (over 1 mill. kr)

Beløp

Klinikk psykisk helse og avhengighet, SFF NORMENT, Senter for psykoseforskning
Imaging technology for precision medicine of the future – 3T MRI Skanner

5.000.000

Viktig for forskere
I Klinikk for laboratoriemedisin blir tildelingen godt mottatt.

– Klinikken ønsker å styrke kapasiteten innen legemiddelanalyser i forbindelse med kliniske studier. Det vil ofte være ønskelig å kunne analysere metabolitter av legemidlene i sammenheng med legemidlenes farmakokinetikk og -dynamikk, og til dette vil det nye LC-MS/MS-instrumentet komme til stor nytte, sier klinikkens forskningsleder Lars Eide.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: