OUS er i rute til å bli miljøsertifisert

Både ansatte, pasienter og myndigheter har etterlyst at Oslo universitetssykehus må bli mer miljøvennlig. Disse tilbakemeldingene tar OUS på største alvor og tar nå sikte på å bli miljøsertifisert mot slutten av året. I februar ble det holdt statusmøte med DNV-GL, som til høsten avgjør om OUS oppfyller kravene for å bli miljøsertifisert i henhold... Fortsett lesing →

Tar tak for å forebygge underernæring

Så mange som en av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for å bli det. Et tverrfaglig team fra gastrokirurgisk sengepost har deltatt i et nasjonalt læringsnettverk og arbeider for å fange opp og redusere problemet.  Forebygging og behandling av underernæring er et innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet Trygg 24/7. Et nasjonalt læringsnettverk, bestående av... Fortsett lesing →

– Jeg blir som jeg blir møtt

– Det gjør en forskjell når du opplever at behandleren ser deg, og ønsker å vite hva som er viktig for deg, sier Sandra Scott Nicolaysen, leder for ungdomsrådet ved OUS. Brukermedvirkning og samvalg er helt sentrale begreper i dagens pasientbehandling.  Tekst og foto: Anette Eie og Anne Hellum, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling "Brukermedvirkning og... Fortsett lesing →

Mamma skal få nyren min

Å gi bort en nyre til en du er glad i, det må være noe av det største du kan gjøre for et annet menneske. Stadig flere nordmenn legger seg under kniven for å redde livet til en av sine kjære. Mette er ikke i tvil: «Mamma skal få nyren min!». Se filmen her. Tekst... Fortsett lesing →

Arbeider med handlingsplan mot trakassering

I en undersøkelse Ylf har gjort blant leger ved OUS oppgir 26,5 prosent at de selv har opplevd eller sett andre bli utsatt for seksuell trakassering. – Dette bekrefter det vi trodde; at vi har store mørketall på dette området, sier HR-direktør Morten Meyer.  Undersøkelsen, som de siste dagene er omtalt i blant annet Journalen og... Fortsett lesing →

Bedre pasienttilfredshet ved å endre arbeidsrutiner

Tekst og foto: Nina E. Gausdal Try Dette er tjenesteinnovasjon i praksis som kommer pasientene til gode! For første gang i Norge klarerer sykepleiere ved Øyeavdelingen på OUS pasienter til operasjon. Øyeavdelingen har endret og effektivisert måten de jobber på. Dette er tjenesteinnovasjon i praksis som kommer pasientene til gode! Tidligere måtte pasientene ved Øyeavdelingen sendes... Fortsett lesing →

Pasienttransport

Før jul ble det kjent at det til tider var mange og store forsinkelser på pasienttransport. Dette gjelder dessverre fortsatt. I hovedsak skyldes dette kapasitetsutfordringer hos sykehusets to største leverandører.  Pasientreiseavdelingen jobber fortsatt med løsninger på problemet som dessverre rammer mange. Det de nå konkret gjør er å følge opp leverandørene på operativt nivå daglig... Fortsett lesing →

Mindre papir ut fra OUS

Fra 1. mars slutter Oslo universitetssykehus å sende papirversjon av det som allerede er sendt elektronisk fra DIPS. Det betyr ca. 50.000 færre brev i måneden!   Dette dreier seg om elektroniske dokumenter (edi-dokumenter) som epikriser, journalnotater, polikliniske notater og flere andre dokumenttyper som sykehuset sender til fastleger og andre henvisere. Hvorfor har vi ikke gjort... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑