Prosjekt Hjertefrisk! 12-månedersoppfølgingen 

Tekst: Kirsten Sørensen og Petter Andreas Ringen

I disse dager starter forberedelsene til etterundersøkelsen i prosjekt Hjertefrisk! ved OUS. I underkant av 120 pasienter ved Søndre Oslo DPS, Nydalen DPS, Avdeling for akuttpsykiatri voksen og Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling ble inkludert i prosjektet og skal gjennomgå 12-månedersoppfølging.

Personer med alvorlig psykisk lidelse har to til tre ganger så høy dødelighet som den generelle befolkningen, noe som innebærer 15 – 20 år forkortet levetid. Den viktigste årsaken til den forkortede levetiden er hjerte-karsykdom.

Årsaksmekanismen til den økte kardiovaskulære risikoen er sammensatt. Faktorer som livsstil (inaktivitet, dårlig kosthold, røyking) og medikamentbivirkninger har betydning for den økte risikoen, men også genetikk og sykdommen i seg selv spiller inn. Det har dessuten vist seg at den somatiske oppfølgingen er mangelfull og at disse pasientene ofte ikke får den behandlingen de burde hatt. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Bilde hjertefrisk 12 mnd oppfølging, mars 2018Hjertefrisk-algoritmen
Hjertefrisk-algoritmen er et hjelpemiddel for helsepersonell til å identifisere og følge opp pasienter med alvorlig psykisk lidelse med økt risiko for diabetes og/eller hjerte-karsykdom. Den angir hvordan somatisk helse bør sjekkes, samt når og hvordan tiltak skal settes inn. Algoritmen er et enkelt skjema i A4-format hvor risikofaktorer (røyking, fysisk aktivitet, kosthold, overvekt, blodtrykk, glukoseregulering og blodlipider) for hjerte-karsykdom er listet opp, og for de ulike risikofaktorene er faresone, tiltak og mål angitt.

Det unike med skjemaet er at nasjonale retningslinjer for oppfølging og behandling av risikofaktorene er samlet i en logisk struktur. Skjemaet er tenkt å fungere som et praktisk verktøy i den kliniske hverdagen. Klinikere og forskere ved Oslo universitetssykehus/Klinikk psykisk helse og avhengighet har laget den norske versjonen etter en australsk idé, algoritmen er oversatt til en rekke språk og benyttes nå i mange land.

Prosjekt Hjertefrisk!
Den 2. mai 2017 innførte Klinikk PHA Hjertefrisk-algoritmen i rutinen og retningslinjene i algoritmen skal nå følges. Rutinen er beskrevet i eHåndboksdokumentet «Risikofaktorer for kardiometabolsk sykdom – systematisk kartlegging». Med prosjekt Hjertefrisk! ønsker man å undersøke effekten av å innføre Hjertefrisk-algoritmen i rutinen; om det bedrer praksis eller har positiv innvirkning på helsen. Prosjektet gjennomføres samtidig ved flere store sykehus i Norge og innebærer en undersøkelse før implementeringen av algoritmen og 12 måneder etter. Prosjektet er viktig for å kunne bedre forstå om vi oppnår noe positivt med å innføre rutinen.

Før-undersøkelsen (baseline) ble gjennomført fra februar til mai 2017, i poliklinikkene pågikk den noe lenger. Inklusjonen og gjennomføring av undersøkelsene foregikk ute i klinikken og det var behandlerne som sto for dette store og viktige bidraget. De som har samtykket til å delta i prosjekt Hjertefrisk! gjennomgår kartlegging av risiko for diabetes og hjerte-karsykdom, i tillegg samles generell informasjon om bakgrunn og helsetilstand. For å kartlegge praksisen i Klinikk PHA, registreres også den oppfølgingen av somatisk helse (undersøkelser og tiltak) pasientene har mottatt i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten de siste 12 månedene.

Etterundersøkelsen – 12-måndersoppfølgingen
Inkluderte pasienter skal gjennomgå 12-månedersoppfølging i løpet av sommerhalvåret 2018. For de fleste vil oppfølgingen skje i mai +/- én måned (12 måneder etter implementeringen av Hjertefriskalgoritmen). For de som ble inkludert etter mai 2017 skal 12-månedersoppfølgingen gjennomføres 12 måneder +/- én måned etter inklusjonen i prosjektet. Oppfølgingsundersøkelsen har mange av de samme elementene som før-undersøkelsen, men er noe mindre omfattende. Denne undersøkelsen vil også foregå desentralisert i klinikken på samme måte som før-undersøkelsen og gjennomføres av de inkluderte pasientenes behandlere (ev. sammen med medisinsk ansvarlig lege).
Hjertefrisk+bilde,+mars+18,+12+mnd+oppfølging 2
Intervensjoner i Hjertefriskperioden?
Intervensjonen i prosjekt Hjertefrisk! er implementeringen av Hjertefrisk-algoritmen i klinikkens rutine. Implementeringen kan ha medført etablering av lokale tiltak og intervensjoner for forebygging/oppdagelse eller behandling av kardiometabolsk risiko. I midten av februar ble et rapporteringsskjema distribuert til involverte avdelinger i klinikken for å kartlegge eventuelle nye intervensjoner og tiltak etter innføringen av Hjertefrisk-algoritmen. Det er interessant å registrere om innføringen kan ha medført tilpasninger og endringer i rutinene lokalt.

Spennende avslutning på prosjektet
Behandlere i klinikken har jobbet aktivt med inklusjon og undersøkelse av pasienter. Dette store og viktige bidraget er helt sentralt i gjennomføringen av prosjektet. På startstreken for etterundersøkelsen – 12-månedersoppfølgingen, ser vi frem til et fortsatt godt samarbeid!
 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: