Inspirerende og vellykket nordisk miljøterapikonferanse om spiseforstyrrelser 

Den 5. Nordiske Miljøterapikonferansen om spiseforstyrrelser, arrangert av Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Klinikk psykisk helse og avhengighet, gikk av stabelen 19. og 20. april på Hotell Bristol i Oslo. Årets tema var «Vendepunkter» og det var hentet inn forelesere fra inn- og utland i tillegg til en rekke workshops fra innsendte abstrakter. Konferansen ble... Fortsett lesing →

Gode venner har rene hender: Verdens håndhygienedag 5. mai!

Enkle tiltak har stor effekt. Rene hender er ett av våre aller viktigste smitteverntiltak og det viktigste middelet for å unngå helsetjenesteassosierte infeksjoner. Håndhygienedagen er en global markering som skjer hvert år i regi av WHO. Landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og Folkehelseinstituttet inviterer hele landet til en felles markering. Oslo universitetssykehus deltar i... Fortsett lesing →

Jobbe med kultur for et trakasseringsfritt arbeidsmiljø?

Trenger du gode ideer til hvordan du kan arbeide med kultur og bedre arbeidsmiljøet? Ta kontakt med en kulturkonsulent! Resultatene fra medarbeider- og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ForBedring er kommet og skal gjennomgås i enhetene i tiden som kommer. Fafo-undersøkelsen på slutten av 2016 satte ytringsklima på dagsorden. En ny undersøkelse i vinter viser at en av fire... Fortsett lesing →

Ansatte skal lære å flytte overvektige pasienter

Stadig flere pasienter veier over 150 kilo. De er utfordrende å flytte på en god måte uten at helsepersonell setter egen helse på spill. Bli med på kurs i juni dersom du ønsker å lære om riktig håndtering av slike pasienter. Torsdag 7. juni inviterer bedriftsfysioterapeutene i Arbeidsmiljøavdelingen til forflytningskurs i håndtering av store pasienter... Fortsett lesing →

Klart for årets HMS-runde

Fra 2018 gjennomføres den årlige HMS-runden på våren istedenfor på høsten. Startskuddet går denne uka. HMS-runden samkjøres dermed med tilbakemeldingsmøtene etter medarbeiderundersøkelsen ForBedring. - HMS-runden er den årlige muligheten til å få fullstendig oversikt over arbeidsmiljøet og hvilke forbedringer som kan gjøres i de enkelte enhetene, sier Jill Jahrmann, leder ved Arbeidsmiljøavdelingen i OUS. Ansatte... Fortsett lesing →

Helt sikker? Ikke uten pasienten!

Begreper som «pasientens helsetjeneste», «pasientens netthelsetjeneste», og «ingen beslutning om meg uten meg» er tydelige signaler på at vi som jobber i sykehuset må ta pasientens stemme på alvor og spørre «Hva er viktig for deg?» når vi gir behandling. Det var nettopp brukermedvirkning og pasientsikkerhet som var tema på den regionale konferansen «Helt sikker?... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑