Kreftforsker Harald Stenmark får UiOs forskningspris for 2018

Harald Stenmark (Institutt for kreftforskning/OUS og Institutt for klinisk medisin, UiO) tildeles prisen for å ha bygget opp et internasjonalt meget anerkjent forskningsmiljø. Han leverer nyskapende og original forskning som bidrar til å sette Universitetet i Oslo på verdenskartet.   (Foto: Øystein Horgmo, UiO) Forskningsprisen gis til en forsker som har utmerket seg på et eller... Fortsett lesing →

Lederseminar med variert meny

130 ledere fikk innblikk i en rekke viktige saker da klinikkleder Marit Bjartveit inviterte til lederseminar torsdag 3. mai. Arbeidsmiljøtiltak for 2017 Klinikkleder innledet seminaret med å dele ut midler til arbeidsmiljøtiltak (arbeidsmiljøprisen) for 2017. Midlene på 25.000 kroner ble i år fordelt på to: BUP Barn A: 10.000 kroner og Avgiftningsenhet 1, ARA: 15.000... Fortsett lesing →

Posterpris til Alderspsykiatrisk poliklinikk

Under landskonferansen i alderspsykiatri mottok Alderspsykiatrisk poliklinikk, ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, konferansedeltagernes posterpris for pilotprosjektet "Stabiliseringsgruppe for eldre pasienter med relasjonstraumer" Relasjonstraumer, utviklingstraumer, tiknytningstraumer og kronisk traumatisering er psykologiske begreper vi hører stadig oftere. Det har blitt økende oppmerksomhet på de komplekse reaksjonene og symptomene til mennesker som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt... Fortsett lesing →

BASIS-seminaret 2018: Straffegjennomføring for seksuallovbruddsdømte

Praktisk og organisatorisk tilrettelegging for seksuallovbruddsdømte under soning, forskning om de dømtes egne erfaringer fra straffegjennomføring, og holdninger til denne gruppen var tema da BASIS-prosjektet inviterte til heldagsseminar den 30. mai. - Vi ønsker økt fokus på utfordringene knyttet til straffegjennomføring for seksuallovbruddsdømte. Det er en veldig heterogen gruppe med ulike behov. Ofte befinner de seg... Fortsett lesing →

Vellykket BUPA-fagdag om autismespekterforstyrrelse ASD 

240 deltakere hadde tatt veien til Store auditorium på Rikshospitalet da undervisningsutvalget i BUPA i samarbeid med Nevropsykiatrisk enhet inviterte til fagdag om autismespekterforstyrrelse ASD fredag 1. juni. Svenny Kopp Jan Ivar Ernø og Lene Strand-Langbakk var dagens konferansierer og ledet deltakerne gjennom et variert og spennende program. Anne Falsen, leder ved Nevropsykiatrisk enhet holdt... Fortsett lesing →

Helsefagarbeidere på speed-date med sykehuset

Tirsdag 19. juni stilte engasjerte og spente helsefagarbeidere til speed-date med Indremedisinsk sengepost i håp om å få plass på det nye traineeprogrammet ved sengeposten. 14 søkere deltok på informasjonsmøte og speed-dating med representanter for klinikken, seksjonen, tillitsvalgte og verneombud, der hver søker fikk 15 minutter med to intervjuere. Hvordan kan seksjonen arbeide bedre? Indremedisinsk sengepost i Medisinsk... Fortsett lesing →

OUS med kampanje om eldre og alkohol

Alkohol er blant de faktorene som bidrar til flest helseskader hos eldre. To nasjonale kompetansetjenester ved OUS arrangerer i juni en kampanje for å nå eldre med informasjon om hvordan alkoholbruk påvirker helsen.  Kampanjen fra de nasjonale kompetansetjenestene for aldring og helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling består av tre korte filmer: «Det gode liv», «Vendepunktet»... Fortsett lesing →

Mye folk og god stemning

Administrerende direktør Bjørn Erikstein og hovedverneombud Per Oddvar Synnes bidro til god stemning rundt standsene til Arbeidsmiljøuka.   På standsene deltok ivrige ansatte ut brosjyrer, sjokolader og gadges i ulik valør sammen med smil og et hei! Arbeidsmijøuka hadde samlet alle kreftene i "felles front" slik at ansatte kunne få informasjon om blant annet pasientsikkerhet, AKAN,... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑