BASIS-seminaret 2018: Straffegjennomføring for seksuallovbruddsdømte

Praktisk og organisatorisk tilrettelegging for seksuallovbruddsdømte under soning, forskning om de dømtes egne erfaringer fra straffegjennomføring, og holdninger til denne gruppen var tema da BASIS-prosjektet inviterte til heldagsseminar den 30. mai.

– Vi ønsker økt fokus på utfordringene knyttet til straffegjennomføring for seksuallovbruddsdømte. Det er en veldig heterogen gruppe med ulike behov. Ofte befinner de seg nederst på rangstigen i fengsel, og kan bli utsatt for stigma. Samtidig kan det være utfordringer knyttet til å samle de seksuallovbruddsdømte for å skjerme dem. Det er derfor en vanskelig avveining om de bør sone sammen med øvrige innsatte som er dømt for andre typer lovbrudd, eller om egne enheter/avdelinger for seksuallovbruddsdømte er en god løsning, forklarer Ingeborg Jenssen Sandbukt, prosjektleder for BASIS-prosjektet.

Innført inntaksstopp
BASIS-prosjektet er et behandlingsprosjekt rettet mot seksuallovbruddsdømte i utvalgte norske fengsler i Helse Sør-Øst. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra Kriminalomsorgen om flere og bedre behandlingstilbud til denne gruppen.  Status per 30. mai var 19 pasienter i behandling. Prosjektet avsluttes om ett år, det er derfor innført inntaksstopp.

Seminarkomiteen sørget for et variert, relevant og spennende seminarprogram. Ingeborg J. Sandbukt innledet og ønsket velkommen til de rundt 100 fremmøtte fra både helsevesen, kriminalomsorg og ulike samarbeidspartnere. Deretter overlot hun ordet til Saghi Khazaeni og Sjur Dugstad, prosjektets to psykologer, som gav en prosjektstatus og forklarte hvordan BASIS-prosjektet skiller seg fra andre prosjekt.

Gjennom dette prosjektet har de lyktes med å følge pasientene gjennom soningsforløpet, og bidratt til en mer sømløs overgang mellom lukket fengsel, åpent fengsel og oppfølging etter prøveløslatelse. Fleksibilitet og samarbeid mellom helse og kriminalomsorg har vært viktig i dette arbeidet. En utfordring er ofte at i det den innsatte overføres til et nytt fengsel, eller løslates med oppfølging av friomsorgen, faller eventuelle behandlingstilbud bort, og man må begynne helt på nytt der man kommer. Flere steder finnes det heller ikke behandlingstilbud å gi. BASIS-prosjektet har vist at det er mulig å gi seksuallovbruddsdømte et godt tilbud over tid.

IMG_1703
Saghi Khazaeni og Sjur Dugstad er psykologer og ansvarlig behandlere for de 19 deltakerne i prosjektet. I tillegg har de med seg en psykiater i en 20% stilling.

Videre presenterte Tor-Arne Markussen, assisterende fengselsleder ved Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg, deres erfaringer med seksuallovbruddsdømte. Han fremhevet viktigheten av å legge forholdene til rette slik at de ansatte kan komme i dialog med de dømte. Markussen er svært glad for BASIS-prosjektet og mener det snarest burde etableres et permanent tilbud mellom helse og kriminalomsorg for seksuallovbruddsdømte.

Thomas Ugelvik, professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo har arbeidet med og forsket på problemstillinger knyttet til gjennomføringen av fengselsstraff i en årrekke. Han har også gitt ut boken Fangens friheter om makt og motstand i norsk fengsel.  På seminaret snakket han om holdninger til seksuallovbruddsdømte blant innsatte. Ofte lyver disse om hva de sitter inne for av frykt for medinnsattes reaksjoner. Ugelvik forklarte at det er vanlig med ekskludering av sedelighetsdømte i fengsel.  – I fengsel er det forskjell på kjeltring og sedelighetsdømte.

IMG_1721
Foreleserne f.v: Thomas Ugelvik , Alice Ievins,  Bengt Hasselrot, og Erling Fæste. Tor-Arne Markussen var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Alice Ievins, research associate ved University of Cambridge har skrevet en doktorgrad (PhD) om innsatte seksuallovbruddsdømtes soningserfaringer. Hun presenterte noen av resultatene fra sin etnografiske studie hvor hun intervjuet 42 innsatte og 10 ansatte på en avdeling for seksuallovbruddsdømte. Ievins beskrev hvordan de innsattes selvbilde påvirkes av merkelappen «sex offender», og hvordan skam og skyld kan forsterkes i et slikt miljø.

Fordømmelse gjør vondt verre
Bengt Hasselrot, leg. psykolog/psykoterapeut, Kriminalvården Sverige har lang klinisk erfaring fra arbeid med seksuallovbruddsdømte. I sitt innlegg fokuserte han på hvordan ansatte og innsatte i fengsler og friomsorg hele tiden må jobbe for å opprettholde et trygt og støttende miljø rundt den seksuallovbruddsdømte for å skape rom for endring. For å klare å snu et uønsket handlingsmønster er opplevelsen av å bli møtt med respekt og verdighet viktig. Hasselrot sa at fordømmelse som regel gjør vondt verre.

Erling Fæste sitter i BASIS-prosjektets styringsgruppe og oppsummerte dagen med noen tanker om hvilke utfordringer kriminalomsorgen står overfor i arbeidet med denne gruppen, og hvilke erfaringer det er viktig å ta med seg fra prosjektet i det videre arbeidet.

Seminaret var det tredje i rekken. Det siste seminaret arrangeres om et år, og vil være en avslutning på BASIS-prosjektet, der erfaringene fra det fire år lange prosjektet skal presenteres.

IMG_1713
Seminarkomiteen består av fire representanter fra prosjektgruppen – både fra behandler-teamet, kriminalomsorgen og kompetansesenteret.  f.v: Siri Brock-Utne, BASIS-koordinator på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, Ingeborg Jenssen Sandbukt, prosjektleder, Saghi Khazaeni, psykolog og Christine Friestad, forsker.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: