Rydd og kast på Radiumhospitalet

Lenge har vi hørt om planer for nye sykehusbygg på Montebello. Nå skjer det endelig. Men før de nye byggene kan reise seg må vi rydde plass. Derfor blir uke 34 og 35 de store rydd-og-kast-ukene på Radiumhospitalet. Men alle oppfordres til å starte allerede nå!   Fra mandag 20.august til fredag 30.august arrangeres en lokal... Fortsett lesing →

Ingen plenklipp på grunn av varmen

På grunn av det varme og tørre været blir plenene ved Oslo universitetssykehus ikke klippet, opplyser Oslo sykehusservice. Øvrig stell av ute- og grøntarealene går som vanlig.   Det er særlig to forhold som gjør at plenene ved sykehuset nå ikke klippes. Hensyn til insekter Vekstsesongen til en del ville blomster er betydelig forkortet grunnet den... Fortsett lesing →

Mange meninger om internkommunikasjon ved OUS

Takk til alle som tok seg tid til å svare på internkommunikasjonsundersøkelsen som ble sendt ut i månedsskiftet mai-juni. Kommunikasjonsstaben har lest alle svarene på undersøkelsen og vil over sommeren gå grundigere gjennom dem for å lage en tiltaksplan. Det er kommet mange nyttige og gode innspill, men det er også mange ulike meninger som... Fortsett lesing →

Håndhygiene-quizet seg til kake

- Håndhygiene er et enkelt og svært effektivt tiltak for å hindre smitteoverføring, sier Kamilla J. Larsen, årets vinner av den årlige håndhygiene-quizen til Avdeling for smittevern.   Verdens håndhygienedag ble markert på Ullevål, Rikshospitalet, Aker og Radiumhospitalet i uke 18 og 19. - I år satte vi ny rekord i deltakere på håndhygienequiz, forteller hygienesykepleier Nora... Fortsett lesing →

Ta PIIP – beskytt andres privatliv

På sykehuset håndterer vi hver dag store mengder sensitive opplysninger. Alle ansatte skal derfor jevnlig ha opplæring i personvern og informasjonssikkerhet. E-læringskurset «PIIP» gir gode råd om hvordan du kan beskytte andres privatliv.  E-læringskurset «PIIP - personvern og informasjonssikkerhet i praksis» ble innført ved OUS i 2013. Kurset er obligatorisk for alle ansatte og skal gjennomføres... Fortsett lesing →

Ikke alle helter bærer kappe

I årevis har Rasmus, den psykososiale omsorgsmusa, hjulpet barn med å bearbeide inntrykk. Rasmus har overmenneskelige krefter; han blir aldri utbrent og trenger ikke egenmeldingsdager. Men det er menneskene bak som gjør han magisk... Stadig flere av oss har opplevd musesyke når vi har jobbet for lenge med datamaskinen og ikke beveget håndleddene riktig. Så... Fortsett lesing →

Forbedringsarbeid i praksis

Overfylte og rotete lagre uten system er ikke lenger et problem i Avdeling for blodsykdommer. Line Haavik har deltatt på sykehusets interne to-dagers Leankurs og har i løpet av kort tid nærmest revolusjonert lagrene i avdelingen.  Ved å ta i bruk enkle prinsipper for logistikk og visualisering har Line i samarbeid med sykepleiergruppen laget smarte... Fortsett lesing →

Et kompetanseløft for dysfagi gir gevinster

Tekst og foto: Dag Kristiansen Seksjon for logopedi har lært opp helsepersonell ved Akuttgeriatrisk sengepost i screeningmetoder for å avdekke dysfagi (spise- og svelgevansker). Det har resultert i økt kompetanse, mestringsfølelse og bedre praksis som igjen fører til bedre pasientsikkerhet, mer presise henvisninger og effektiv samhandling.  Dysfagi, eller spise- og svelgevansker, har stor påvirkning på... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑