Et kompetanseløft for dysfagi gir gevinster

Tekst og foto: Dag Kristiansen Seksjon for logopedi har lært opp helsepersonell ved Akuttgeriatrisk sengepost i screeningmetoder for å avdekke dysfagi (spise- og svelgevansker). Det har resultert i økt kompetanse, mestringsfølelse og bedre praksis som igjen fører til bedre pasientsikkerhet, mer presise henvisninger og effektiv samhandling.  Dysfagi, eller spise- og svelgevansker, har stor påvirkning på... Fortsett lesing →

Sekretær om sommeren, legestudent om vinteren

Tekst og foto: Nina E. Gausdal Try Blid og fornøyd har Ingrid Bjørnstad fått sommerjobb som sekretær på OUS. Hun som ellers er legestudent synes sommerjobben på sykehus er midt i blinken. Ingrid Bjørnstad er 23 år og studerer til vanlig medisin i Budapest, Ungarn, og er nettopp ferdig med tredje året. Dette er andre... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑