Temperaturmåling på ny LIS-utdanning med tillitsvalgt (YLF) og prosjektledere

Ny LIS-utdanning starter 1. mars 2019. Tiden går og venter ikke på noen. Behovet for informasjon er stort. Mye arbeid er nedlagt i planlegging. Og nå som planene skal settes ut i livet gir tre sentrale personer betraktninger på hvor vi står og hvor vi skal. Ingvild Schau Ystgaard er foretakstillitsvalgt for Yngre Legers Forening ved... Fortsett lesing →

Støtt en kollega!

Å slutte å røyke og snuse kan være vanskelig, men med god støtte fra andre kan det være litt lettere, sier bedriftsfysioterapeutene Sigrunn Haug Simensen og Anne Aschehoug Loftu. Bidra til et støttende arbeidsmiljø I oktober 2018 lanserer Helsedirektoratet Stopptober – en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Målet med Stopptober er... Fortsett lesing →

Urinveisinfeksjoner og hvordan forebygge dem

«Få ut kateteret så fort som mulig, og tenk deg om før’u setter’e inn!» I uke 39 retter OUS fokuset på forebygging av urinveisinfeksjon.  Øystein Wollebæk Simensen (bildet) er sykepleier. Til daglig har han tilholdssted ved Sengepost for nyre og gastroenterologi. Der er urinveisinfeksjoner et daglig innslag. Du må tenke urinveier hele tiden når du... Fortsett lesing →

Nye metoder via minimetodevurdering

Helseforetakene har siden 2013 utført minimetodevurderinger før innføring av nye metoder i sykehusene. OUS vurderer nå hvordan sykehuset kan bli enda bedre på dette. - Oslo universitetssykehus er det sykehuset i landet som har gjort flest av disse, men vi vil vel bli bedre?, spør Karin Borgen, spesialrådgiver i Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling. OUS... Fortsett lesing →

Vellykket besøk fra ledelsen i Helse sør-øst

Onsdag 19. september fikk Klinikk psykisk helse og avhengighet storfint besøk. Styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-øst hadde en stram tidsplan som omfattet besøk ved flere klinikker i Oslo universitetssykehus. Første stoppested var vår klinikk. Klinikkleder Marit Bjartveit ønsket velkommen og presenterte klinikken og ansvarsområdene våre. Avdelingslederne ved Barne-... Fortsett lesing →

Forverret tilstand må oppdages tidlig

Med fokus på tidlig oppdagelse av forverret tilstand ønsker OUS å rette oppmerksomheten på arbeidet med standardisering av overvåkningen av pasientene inn i skåringssystem. Det er en utfordring for helsevesenet så tidlig som mulig å kunne oppdage at en pasient er i ferd med å bli sykere og gå inn i et forløp som kan forverre... Fortsett lesing →

Med pasienten på skjermen

Et kjempesteg for helsevesenet på pasientens premisser ble tatt da Nyremedisinsk poliklinikk i et prøveprosjekt nå kan tilby videokonsultasjoner til pasientene. Nyremedisinsk poliklinikk skal sammen med Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS), begge i Medisinsk klinikk, se nærmere på bruk av videokonsultasjoner som kommunikasjonsform med polikliniske pasienter. De har livsløpspasienter som trenger jevnlig oppfølging. Noen... Fortsett lesing →

Verdens sepsisdag

13. september markerer vi verdens sepsisdag. Vi markerer den ved å sette fokus på tidlig oppdagelse. All tid er dyrebar dersom sepsis påvises. For pasienten På folkemunne kalles det blodforgiftning; i helsevesenet kalles det sepsis. Sepsis er en alvorlig infeksjon og pasientene blir svært syke. Årsaken er at kroppens infeksjonsforsvar overreagerer på bakterier som har... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑