Behandling av hjerneslag i fokus

I uke 41 har OUS fokus på behandling av hjerneslag. Et felt i vinden der vi gjennom ny organisering skal støtte opp om gode pasientforløp og legge til rette for ennå bedre tverrfaglig samarbeid.

Årlig rammes rundt 12. 000 mennesker av hjerneslag i Norge. Tall viser at av 100 000 som rammes av slag vil mellom femti og seksti mennesker dø av det. Siden 1990-tallet har antall dødsfall blitt halvert. Samtidig er det mye som tyder på at vi vil se økt forekomst fremover. For selv om slag kan ramme alle, uavhengig av kjønn, alder og annen bakgrunn så er det en kjensgjerning at gruppen med størst risiko er de som er kommet noe opp i årene. Og demografiske forandringer tilsier at dem får vi stadig flere av. I tillegg kommer flere med mistenkt hjerneslag til akuttmottak for rask avklaring.

Vi må derfor forberede oss på at vi må ta i mot flere pasienter med akutt hjerneslag i årene fremover. Da må vi være sikre på at vi kan møte dem på best mulig måte; at vi er i stand til å etterleve det behandlingsforløpet som anbefales på best mulig måte. Vi er flinke på hjerneslagsbehandling ved OUS. Forbedringspotensialet ligger kanskje i måten vi er organisert?

Organisert for suksess

Matthias Baaske er fagdirektør for helsefag ved Direktørens stab. Han har vært med i gruppen som har sett på flaskehalser, kartlagt behandlingsforløp og pekt ut forbedringsområder. De kom frem til at behandlingen i dag var av svært høy kvalitet, men at samspill mellom fagene kunne vært bedre. For å legge til rette for bedre samarbeid er det derfor besluttet at avdeling for hjerneslag flyttes fra Medisinsk klinikk til Nevroklinikken og at trombektomi skal kunne tilbys på Ullevål.

– Vi har tatt utgangspunkt i «en dør inn»-modellen fra Helse Sør Øst og i anbefalingene i Helsedirektoratets reviderte retningslinje for behandling av hjerneslag og pakkeforløpet for å se om vi kan organisere oss på en måte for å sikre etterlevelse av anbefalte forløp, sier Baaske.

– Målsettingen om at et sykehus skal tilby alt av hjerneslagbehandling betyr at vi må se på hvordan vi kan tilby trombektomi også på Ullevål. «Time is brain». Og transport er risikabelt der tid kan gå tapt. Vi må derfor bygge opp et tilbud på Ullevål. Vi skal flytte kompetansen og ikke pasienten. Det vil bety økt pasientsikkerhet, fortsetter Baaske

Etterlevelse i praksis

Hege Ihle-Hansen leder seksjon for hjerneslag ved Ullevål der pasienten med mistenkt hjerneslag innlegges, utredes og behandles. Hun kan fortelle at de gleder seg til å ta imot proppefiskerne og få et helhetlig tilbud der pasienter ikke må flyttes mellom lokasjoner. Hun tenker også at det er flere fordeler med ny organisering, spesielt knyttet til bedre samarbeid rundt pasientbehandlingen.

ingress

Bilde: Fra venstre Cecilie Dobloug, Hege Ihle-Hansen og Else Charlotte Sandset, slagleger på seksjon for hjerneslag, Ullevål (foto: Dag Kristiansen)

 

– Vi blir større og tydeligere som avdeling. Vi får egne vaktlag og flere som jobber dedikert med hjerneslag, noe vil gi bedre etterlevelse av retningslinjer, som igjen vil gi mer korrekt dokumentasjon for rapportering i Norsk hjerneslagregister, pakkeforløpet og pasientsikkerhetsprogrammet. Vi er svært trygge på at vi gir behandling av ypperste kvalitet til pasientene også i dag. Det har vi som høyeste prioritet, sier Ihle-Hansen.

Tiltakspakken til pasientsikkerhetsprogrammet beskriver aktiviteter i forløpet. Disse skal rapporteres på til Norsk Hjerneslagsregister slik at man kan måle etterlevelse.

– Det kan være mer krevende å få rapportert korrekt om etterlevelsen enn å faktisk etterleve forløpet, spesielt med lite ressurser og fragmentert ansvarsstruktur, sier Ihle-Hansen. – Men vi forventer at det vil bli lettere når vi får et helhetlig ansvar i ny avdeling.

Tiltakspakken

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler at sykehuset:

 • Sikrer etterlevelse av anbefalt behandlingsforløp:

  1. Pasienten er vurdert for reperfusjonsbehandling (trombolyse og/eller trombektomi)

  2. Pasienten er behandlet med trombolyse innen 40 minutter etter innleggelse på sykehus (door-to-needle tid < 40 min)

  3. Det er gjennomført daglige skåringer med validert skåringsskjema, som f.eks. NIHSS

  4. Pasientens fysiologisk homeostase er kontrollert og behandlet i henhold til sjekkliste (se vedlegg)

  5. Pasienten er mobilisert ut av seng i løpet av de første 48 timer etter innleggelsen

  6. Vurdering/testing av svelgefunksjon er utført før per oral føde

  7. Pasienten er gitt tverrfaglig vurdering

  8. Pasienten er gitt en funksjonsvurdering med en funksjonsskår ved utskrivelse

  9. Pasienten er vurdert med hensyn til sekundærprofylakse ved utskrivelse

  10. Det er gitt muntlig og skriftlig informasjon til pasient ved utskrivning

 • Sikrer behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenhet etter ankomst til akuttmottak i sykehus/under oppholdet på sykehus.
 • Legger til rette for at pasienter med akutt hjerneslag innlegges på sykehus innen 4 timer fra symptomdebut

Du kan lese mer om tiltakspakken her.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: