150 kunstverk på Radiumhospitalet ryddes bort før rivning

Våren 2019 starter rivningen av bygg som må vike plass for de nye planlagte byggene på Radiumhospitalet. Kunst i de riveklare byggene ryddes derfor bort for lagring.   Visste du at utenom museene er det faktisk Oslo universitetssykehus som har den største kunstsamlingen i Norge? Samlingen vår teller mer enn 6.500 verk. Disse er til... Fortsett lesing →

Kan vi akseptere utrygg kirurgi?

I uke 42 retter OUS fokus på trygg kirurgi. Kan standardisering av sikkerhetsfokus bidra til at vi blir trygge på at vi utfører trygg kirurgi? Pasienter som skal inn til kirurgiske inngrep har et vell av risiko rundt seg. De er avhengig av å bli møtt av operasjonsteam med godt trente og kompetente fagfolk. Fagfolkene... Fortsett lesing →

Kreftbehandling må rettes mot hele mennesket, ikke bare svulsten

En internasjonal kommisjon ledet fra Norge anbefaler har anbefalt et nytt, mer pasientorientert behandlingsløp hvor støttende og lindrende behandling integreres og administreres av tverrfaglige team. – Tiden er inne for å tenke nytt, sier professor Stein Kaasa, en av forfatterne bak rapporten og til daglig avdelingsleder ved Kreftklinikken, OUS. For å kunne ivareta pasientens behov gjennom hele... Fortsett lesing →

Oppdaget fire nye MS-gener

- Vi kartlegger de genetiske risikofaktorene og studerer hvordan dette påvirker det kliniske utrykket av sykdommen Multippel sklerose (MS). Vårt langsiktige mål er å bedre forståelsen av sykdommen og legge grunnlag for å utvikle bedre behandlingsmuligheter, sier Hanne Harbo som har identifisert fire nye gener. Betydelig bidrag fra OUS Et forskerteam fra OUS har ledet... Fortsett lesing →

Se og lytt til pasienten

Tekst og foto Nina E. Gausdal Try I en postoperativ avdeling er det lett å bli mer opptatt av teknikken rundt pasienten enn av pasienten selv. Men som sykepleier må du se pasienten, forstå tegnene, og gjøre noe med det. En undersøkelse viser at sykepleiere kun oppfatter 21 prosent av pasientenes hint og bekymringer og av... Fortsett lesing →

Nå får snart hele OUS trådløst nett

Etter flere år med stillstand på å få trådløs nett i sykehuset, er arbeidet med bredding av nytt system i gang. Barneavdelingen på SSE var først oppe på ny løsning allerede før påske. Arbeidet pågår på Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Samtidig med det nå kommer trådløst nett i hele bygg, blir eldre systemer byttet ut... Fortsett lesing →

Hvem tar vare på deg når noe går galt?

Har du eller dine kolleger opplevd krise i forbindelse med jobb ved OUS? Vit at du da har mulighet til å ta kontakt med gruppen for psykososial støtte til ansatte for råd og veiledning.  Uønskede pasienthendelser som feilmedisinering og unaturlig dødsfall, vold og trusler fra pasienter eller pårørende, negative mediesaker og varsling er eksempler på... Fortsett lesing →

Kan deres forslag gjøre sykehuset mer miljøvennlig?

Solcellepanel på taket, mer miljøfokus i kantinene og kompostering av matavfall er plukket ut som de beste forslagene fra ansatte for å gjøre sykehuset mer miljøvennlig. Det er viktig for OUS at sykehusdriften blir mer miljøvennlig. Målet er at sykehuset oppfyller kravene for miljøsertifisering i henhold til standarden ISO14001:2015 i løpet av 2018. Som en... Fortsett lesing →

Når vi kjenner utfordringene er det lettere å løse dem

Av Nina Fosen Prosjektleder for OUS medvirkning i konseptfase Aker og Gaustad Ved å bygge nye sykehusbygg og samle fagmiljøer vil byggeprosjektene for Oslo universitetssykehus, Framtidens OUS, sikre at vi kan behandle pasientene bedre og at vi kan håndtere befolkningsveksten.  Denne høsten har toneangivende leger i sykehuset; Christian Grimsgaard, overlege  og tillitsvalgt i Helse Sør-Øst,... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑