Vet du hvilke medisiner pasienten tok før innleggelse?

I uke 45 retter OUS fokus på samstilling av legemiddellister. Om viktigheten av å vite hva pasienten har tatt og skal ha så de får riktig og ikke for mye.  

Målet med legemiddelsamstemmingen ved innkomst til sykehuset er å avdekke den mest mulig korrekte legemiddellisten til pasienten og finne ut hvilke legemidler pasienten faktisk har tatt i forkant av innleggelsen. Korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk skal også sikres ved utreise gjennom legemiddelavsnitt i epikrise.

lommekort red.jpg

Skaff til veie en nøyaktig oversikt

Pasienter og helsepersonell mangler ofte en fullstendig oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Manglende eller feilaktig legemiddelinformasjon gjør det vanskelig for legen å vurdere pasientens kliniske tilstand og risikabelt å gjøre endringer i legemiddelbehandlingen.

Det foreligger omfattende dokumentasjon for at feil bruk av legemidler medfører et betydelig antall pasientskader og kan være hovedårsak til mange innleggelser og reinnleggelser på sykehus.

poster1

For å unngå feil og skader må legemiddellisten derfor samstemmes regelmessig. Legemiddelsamstemming går i praksis ut på at man samarbeider med pasienten om å lage en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidler pasienten faktisk bruker.

Pasienten er den viktigste kilden til egen legemiddelinformasjon. God kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient er derfor viktig ved legemiddelsamstemming. En samstemt legemiddelliste er viktig for alle pasienter som bruker legemidler, men særlig for eldre og pasienter med flere kroniske sykdommer. Disse gruppene bruker ofte mange legemidler, konsulterer flere spesialister i tillegg til fastlegen og skifter ofte omsorgsnivå.

«Her må det samstemmes»

En prosjektgruppe på Generell Indremedisinsk sengepost har jobbet med implementering av legemiddelsamstemminger. På indremedisinsk sengepost jobber de med samstemming av legemiddellister hver dag.

– Hver dag går vi gjennom tavla. Legemiddelsamstemminga er et av punktene. Sykepleierne må innhente det som er av informasjon om pasientens legemiddelbruk. Den kan komme fra flere kilder – sykehjem, fastlege, pasienten selv eller pårørende. Der vi finner grunn til det gir vi beskjed til legen at her må det samstemmes, sier Annet Skjellet, sykepleier ved Indremedisinsk sengepost.

alt2

Bilde: Anne Mette Njaastad, Annett Skjellet og Mina Dybdal (foto: Dag Kristiansen)

– Legemiddelsamstemming er viktig for at pasienten ikke skal få for mye medisin og for at pasienten skal få riktig medisin. Vi får god hjelp av farmasøytene som kommer på post to til tre ganger i uken, sier Mina Dybdal ved Indremedisinsk sengepost. – Når pasienten skal utskrives må vi være sikre på at legemiddellista vi sender fra oss er samstemt og komplett, at det er gitt beskjed til multidoseapotek og at pasienten har resepter på det hen trenger inntil det er i orden.

Legemiddelsamstemminga og pasientsikkerhet

Legemiddelhandteringsforskrifta § 5 lyder: «En oppdatert og samstemt liste over legemiddel i bruk skal, i forståelse med pasienten, alltid følge pasienten ved skifte av omsorgsnivå». Derfor skal alle pasienter som bruker legemidler ha med seg korrekt og begrunnet legemiddelliste ut av sykehuset.

Oppdraget til OUS fra et pasientsikkerhetsperspektiv er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og å forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Oppfølging av pasientsikkerhetsområder på tavle/ tavlemøter er med å bygge varig struktur for pasientsikkerhet og bedre pasientsikkerhetskulturen i avdelingen.

tavle red.jpg

OUS vil minne om tiltakspakken fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

1: Innhent legemiddelinformasjon og samstem legemiddellisten i samråd med pasienten

 

2: Inkluder samstemt legemiddelliste i henvising og epikrise

 

3: Gi en samstemt legemiddelliste og informasjon om endringer til pasienten1: Innhent legemiddelinformasjon og samstem legemiddellisten i samråd med pasienten.

I neste uke er det Pasientsikkerhetsuka.

Vel møtt til de mange spennende arrangementene!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: