Alle uønskede hendelser skal meldes i Achilles

I lys av Aftenpostens artikkelserie om implantater, presiseres hva som er gjeldende prosedyre for registrering av uønskede hendelser og håndtering av meldeplikter i Oslo universitetssykehus.

Uansett hvilke eksterne meldeplikter som kan gjelde, skal uønskede hendelser registreres internt i forbedringssystemet Achilles. Så lenge alle ansatte kjenner til Meldeplakaten og Achilles, vil alle de vanligste meldepliktene være mulig å etterleve, inkludert meldeplikten for medisinsk utstyr. Dette skjer ved at informasjon om aktuelle meldeplikter vises i Achilles, avhengig av sakstype og risikovurdering. I uønskede pasienthendelser som involverer medisinsk utstyr eller medisinsk teknisk utstyr og implantater er det en lenke (i rødt nedenfor) for leders melding av dette.

achilles stripe

– Meldeplikten om medisinsk utstyr er mange år gammel. Det som er relativt nytt er at disse hendelsene skal meldes til Statens legemiddelverk i stedet for til Helsedirektoratet, sier Thomas J. Riiser, seksjonsleder i Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet.

Forbedringssystemet Achilles finner du på intranettforsiden, til høyre under Tjenester.
I DIPS finnes det også en snarvei til Achilles, under Hjelp: Velg «Achilles – Registrer pasienthendelse».

Achilles skjermdump

Prosedyren Uønskede hendelser, risikoforhold og forbedringsforslag i Achilles er nylig oppdatert og inneholder viktig informasjon for alle ansatte og ledere. Prosedyren inneholder bl.a. en liste over alle meldepliktene og hvordan de ivaretas i Oslo universitetssykehus. Den inneholder også informasjon om pasientens rettigheter i tråd med oppdatert Pasient- og brukerrettighetslov.

Informasjon til og ivaretakelse av pasient/pårørende

Det skal informeres om:

  • Muligheten til å klage skriftlig direkte til sykehuset
  • Pasientombudet – muligheten for hjelp og råd med klage o.l.
  • Norsk Pasientskadeerstatning – muligheten til å søke erstatning for økonomisk tap
  • Fylkesmannen – muligheten for å be tilsynsmyndigheten om vurdering av lovbrudd

Dersom pasient er skadet, skal hendelsen straks dokumenteres i pasientjournal og pasienten informeres i planlagte oppfølgingssamtaler. Samtale skal gjennomføres så snart som mulig etter hendelsen (senest ti dager ved svært alvorlig skade eller komplikasjon). Etter alvorlige hendelser kan pasienter miste tillit til helsepersonellet og virksomheten. I etterkant vil gode møter, der pasienten blir møtt med åpenhet, ærlighet og respekt og får god informasjon, kunne bidra til oppklaring, dempe en mulig konflikt og gjenopprette pasientens tillit til helsetjenesten. Pasienten skal også informeres om hvilke tiltak avdelingen/sykehuset vil iverksette for at lignende hendelse ikke skal skje igjen, hvis tiltak er aktuelt. Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at pasienten kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal pasienten om mulig informeres om dette. Ved dødsfall holdes tilsvarende samtaler med pårørende.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: