Når kan jeg sperre for journalinnsyn?

I august får pasienter tilgang til å lese journaldokumenter og se loggen over hvem som har vært inne og sett i journalen deres på helsenorge.no. Men hva gjør du hvis dette kan være en trussel for deg som har dokumentert i journalen?  – Hvis helsepersonell opplever å bli truet og frykter for at navnet deres... Fortsett lesing →

OUS 10 år: Utviklingen av laboratoriefagene

De aller fleste pasienter ved Oslo universitetssykehus får utført laboratorie-undersøkelser, både før, under og etter behandlingen. I tillegg utfører OUS mange undersøkelser for pasienter ved andre sykehus, avtalespesialister og hos fastleger i hele Norge. OUS-fusjonen har gitt oss langt større og mer slagkraftige avdelinger i laboratoriemedisinen, med bedre pasientbehandling, økt forskning og bredere undervisningsmiljøer. Fra... Fortsett lesing →

Akuttpsykiatrisk avdeling halverte bruken av mekaniske tvangsmidler på ett år

Tekst: Lars Løvhaug, Fag- og kvalitetsrådgiver ved Akuttpsykiatrisk avdeling På ett år har Akuttpsykiatrisk avdeling halvert bruken av mekaniske tvangsmidler. Dette som et resultat av en målrettet innsats av alle yrkesgrupper gjennom flere år. I 2017 ble det gjort 163 vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler ved Akuttpsykiatrisk avdeling. I 2018 var tallet redusert til... Fortsett lesing →

Gratulerer til alle portører

26. januar er det tradisjonen tro portørenes dag. Gratulerer til dere alle og takk for innsatsen dere gjør hver dag! Er de smøringen som får ting til å gli? Eller er de limet som holder oss sammen? Uansett metaforvalg så er portørene, som de alltid har vært, en viktig del av maskineriet på landets største... Fortsett lesing →

Informasjonsmøte om LIS med OF og YLF

Onsdag var det invitert til informasjonsmøte om den nye LIS-utdanningen på Ullevål og på Rikshospitalet der representanter for prosjektgruppene på arbeidsgiversiden møtte de ansatte. Nå er det snart bare en måned igjen før den nye LIS-utdanningen formelt trer i kraft. Det er en stor og omfattende reform som stiller store krav til helseforetakene som utdanningsinstitusjoner.... Fortsett lesing →

OUS-forskere med midler fra FRIPRO – nye midler kommer snart

På nettsidene til FRIPRO (Forskningsrådet) kan du lese at «FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena som favner alle fag. Den skal fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter og mobilitet for forskere tidlig i sin karriere.» Med midler fra FRIPRO, eller fri prosjektstøtte som betegnelsen sikter til, skal fem... Fortsett lesing →

Personvern i sykehus

Aftenposten har de siste ukene hatt flere oppslag med misnøye rundt håndhevingen av personvernlovgivningen i både forskning, kvalitetssikring og daglig drift i sykehus. Ledelsen tar misnøyen på alvor og tar blant annet initiativ til et større møte om personvern i sykehuset 7. mars. – Oppslagene i media gjør det særlig klart for oss at det... Fortsett lesing →

GDPR og opplysninger om ansatte

Etter innføring av GDPR i fjor sommer har HR kartlagt hva, hvordan og hvorfor opplysninger om ansatte lagres og laget nye handlingsplaner for hvordan vi skal behandle data om ansatte.   Alle opplysninger som Oslo universitetssykehus oppbevarer om ansatte lagres for å ivareta arbeidsgiveransvaret. Personalmappen til alle ansatte oppbevares i et eget elektronisk sakarkiv kalt Public 360,... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑