GDPR og opplysninger om ansatte

Etter innføring av GDPR i fjor sommer har HR kartlagt hva, hvordan og hvorfor opplysninger om ansatte lagres og laget nye handlingsplaner for hvordan vi skal behandle data om ansatte.   Alle opplysninger som Oslo universitetssykehus oppbevarer om ansatte lagres for å ivareta arbeidsgiveransvaret. Personalmappen til alle ansatte oppbevares i et eget elektronisk sakarkiv kalt Public 360,... Fortsett lesing →

Pasientene får digital tilgang til ventelistebrev

Fra 2019 skal Oslo universitetssykehus sende ut ventelistebrev til pasienter på den nasjonale portalen helsenorge.no eller til pasientens digitale postkasse Digipost eller e-Boks. – Vi ønsker at pasientene skal ha enkel tilgang til ventelistebrevet sitt digitalt. Når pasienten får brev digitalt, får han/hun mulighet til å se brevet med en gang det er sendt og... Fortsett lesing →

Personvernsendringer i e-resept

Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Det er ikke lenger er et krav at leger må innhente samtykke fra pasienten for å kunne se pasientens legemidler i Reseptformidleren.  Pasienten vil i stedet få en rettighet til å kunne blokkere helsepersonell fra tilgangen til å se sine legemidler. Dette kan de... Fortsett lesing →

Vi tar brannrisiko på alvor

De store byggearbeidene på Radiumhospitalet har startet, noe som medfører økt brannrisiko. Vi ønsker derfor å styrke de ansattes håndteringsevne i forbindelse med brannrisiko, sier Gry Strand, sikkerhetssjef ved OUS.  Brannvernkampanje for ansatte på Radiumhospitalet - Det har den siste tiden vært utløst flere brannalarmer på Radiumhospitalet. Det er sannsynlig at dette kan skje igjen... Fortsett lesing →

Ambulansen som er utrykningsklar og miljøvennlig

Ambulansenes beredskap kan bety alt når sekundene teller. Nå har Prehospital klinikk funnet ut hvordan de kan være utrykningsklare på en miljøvennlig måte. 1. september ble et annerledes beredskapspunkt etablert på Ryen i Oslo. Prehospital klinikk har opprettet et nytt vaktlokale for å erstatte beredskapspunktet som var på Abildsø. Det nye vaktlokalet er innredet med... Fortsett lesing →

169 LIS-leger har valgt ny ordning

Nesten hver femte LIS-lege ved Oslo universitetssykehus har valgt ny ordning. Det forventes at enda flere melder overgang før oppstarten 1. mars 2019. På sikt vil alle gå i ny ordning. Overgangen til ny LIS-utdanning skjer gradvis for helseforetakene ved at de som er kommet et stykke ut i LIS-løpet sitt får muligheten til å... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑