Nå kommer medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2019

I forbindelse med vinterens diskusjoner og medieoppslag om personvern i sykehus inviterer Oslo universitetssykehus til seminar om temaet 7. mars. Dette er et av tiltakene for å bedre den interne dialogen og informasjonen om personvern i klinisk virksomhet, kvalitetsarbeid og forskning. Det er viktig at flest mulig deltar i undersøkelsen slik at hver enkelt enhet... Fortsett lesing →

Benjamin Hummelen er konstituert som avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

Benjamin Hummelen er utnevnt til konstituert avdelingsleder ved Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) i Klinikk psykisk helse og avhengighet fra 15. januar 2019. Hummelen er psykiater og fullførte sin doktorgrad ved UiO i 2008 med en avhandling om validiteten av personlighetsforstyrrelsesdiagnoser. Han har vært ansatt i Forsknings- og utviklingsavdelingen siden september 2010. Fra januar 2018 til... Fortsett lesing →

Nominér en fremragende forsker ved OUS

Det er tid for den årlige nominasjonsrunden i OUS til kategoriene Excellent Researcher Award og Early Career Awards. Nominasjonsfrist: 20. mars 2019. OUS deler årlig ut én Excellent Researcher Award på 300.000 kroner og to likestilte Early Career Awards à 150.000 kroner. Prismidlene skal brukes til videre forskning i OUS. Nytt av året er at... Fortsett lesing →

Tre nye pakkeforløp fra 15. februar

Fra og med 15. februar, kan pasienter henvises til de første tilstandsspesifikke pakkeforløpene. De tre pakkeforløpene er: • Spiseforstyrrelser hos barn og unge • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne • Utredning og behandling av tvangslidelser hos barn, unge og voksne Pakkeforløpene skal bidra til forutsigbarhet for pasienter og pårørende og... Fortsett lesing →

Akuttklinikken – midt i sykehuset

Akuttklinikken tar et blikk bakover og fremover ti år etter sammenslåingen. Tekst: Øyvind Skraastad, Klinikkleder Akuttklinikken Bilder: OUS og Katrine Lunke/Apeland Akuttklinikken samler høyt kompetente ansatte og virksomheter midt i sykehuset, og møter pasienten når det trengs som mest. Det er pasientens egen helse det gjelder. Det er kvalitet og sikkerhet som er det viktigste.... Fortsett lesing →

Kreftklinikken reduserer bruken av bredspektrede antibiotika

Hvordan ligger avdelingen din an når det gjelder bruk av bredspektrede antibiotika? Svaret finner du i de ferske rapportene fra Avdeling for smittevern. Kreftklinikken har i 2018 utført gjennomgang av antibiotikaforskrivningene (såkalt audit) til en del pasienter ved Avdeling for Blodsykdommer. Prosjektet har blitt gjennomgått på internundervisninger for legene i avdelingen. Klinikken har også satset... Fortsett lesing →

Informasjonen i vedlegg til ventelistebrev skal digitaliseres

All informasjon i vedlegg til ventelistebrev som i dag sendes til pasienten på papir i posten skal digitaliseres. Papirvedleggene skal erstattes med fraser eller lenker i DIPS. Lenkene skal gå til informasjon på nettsidene til helsenorge.no og oslo-universitetssykehus.no. Brevet, som blir tilgjengelig for pasienten på helsenorge.no (eller i Digipost/e-Boks), vil inneholde informasjon som sikrer at... Fortsett lesing →

Krafttak for bedring av pakkeforløp kreft

Oslo universitetssykehus bruker for lang tid på mange av pakkeforløpene for kreft og er blant de dårligste helseforetakene i regionen. For mange kreftpasienter betyr dette unødig venting på utredning og behandling. En ressursgruppe er nå i gang med å se på utfordringer og iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med klinikkene. For pasienter der det er mistanke om... Fortsett lesing →

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑