Krafttak for bedring av pakkeforløp kreft

Oslo universitetssykehus bruker for lang tid på mange av pakkeforløpene for kreft og er blant de dårligste helseforetakene i regionen. For mange kreftpasienter betyr dette unødig venting på utredning og behandling. En ressursgruppe er nå i gang med å se på utfordringer og iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med klinikkene.

For pasienter der det er mistanke om kreft eller der det er påvist kreft, er det viktig å komme raskt til utredning og behandling. 28 pakkeforløp for kreft ble etablert i 2015 for å sikre god informasjon og medvirkning og gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene. Innføring av pakkeforløp skulle også bedre samhandlingen mellom de ulike aktører i helsetjenesten.

Det nasjonale målet er at 70 prosent av pasientene som diagnostiseres med kreft skal inn i et pakkeforløp og at 70 prosent av disse skal behandles innen normert tid. Normert tid varierer for ulike pakkeforløp. Ved OUS er i underkant av 70 prosent av kreftpasientene registrert inn i et pakkeforløp og under 60 prosent behandles innen normert frist for alle forløp samlet.

Ressursgruppe

I samråd med Driftsstyret for kreftområdet er det nå nedsatt en hurtigarbeidende ressursgruppe for å se nærmere på hvor skoen trykker og iverksette tiltak som kan skape bedre og raskere forløp.

– I dag har noen pakkeforløp for kreft tilfredsstillende måloppnåelse, mens andre ikke er i tråd med nasjonale mål, sier fagdirektør og leder av ressursgruppen Kjell Magne Tveit.

– Ressursgruppen skal bistå klinikkene i arbeidet med å identifisere utfordringer og forbedringspunkter i alle ledd av pakkeforløpene, på tvers av klinikker og opp mot andre helseforetak og henvisende instanser. Aktuelle forbedringstiltak skal iverksettes fortløpende, sier Tveit.

Forløpsteamene skal styrkes

Leder av Driftsstyret for kreftområdet, Sigbjørn Smeland, er glad for arbeidet nå får økt fokus.

– Forbedring av forløpstider har i lengre tid hatt høy prioritet i driftsstyret og er en av de viktigste oppgavene i vår handlingsplan for 2019/20. Driftsstyret for kreftområdet har allerede gjort flere analyser som brukes i det videre arbeidet. Sammen med ressursgruppen skal vi nå bistå forløpsledelsen og linjeledelsen, slik at vi sammen når målet om raskere pasientforløp for kreftpasientene, sier Smeland.

En viktig del av arbeidet blir å støtte opp under forløpsteamene. Ansvaret for gjennomføring av de ulike pakkeforløp ligger i linjeledelsen. Men for å ivareta helheten i forløp som strekker seg over flere avdelinger og klinikker, ble det i 2015 etablert forløpsteam på tvers av linjestrukturen.

– Godt fungerende forløpsteam er viktig for å skape gode pakkeforløp. Et viktig mål med arbeidet er å gi linjeledere, forløpsledere, forløpsansvarlige og forløpskoordinatorer god opplæring i bruk av pakkeforløpsrapporter slik at tallene brukes aktivt i forbedringsarbeid og bedret pasientflyt, sier Tveit.

Møter med klinikkene

Ressursgruppen har nå innledende møter med forløpsledere, avdelingsledere og klinikkledere i alle klinikker som har ansvar for spesifikke pakkeforløp. Basert på møter/intervjuer og data bl.a. fra Norsk pasientregister, er målet å få fram et komplett bilde av status og generelle utfordringer ved OUS og i overgangene mellom OUS og andre sykehus. Målet er å sette inn tiltak som gir varig og målbar forbedring i bruk av pakkeforløpssystemet for kreft.

Ressursgruppen er satt sammen av ressurser fra stab, klinikker og Driftsstyret for kreftområdet, og rapporterer til administrerende direktør og arbeidsutvalget for driftsstyret. Gruppen legger fram sluttrapport og anbefalinger for videre arbeid i juni.

For spørsmål om arbeidet, kontakt Kjell Magne Tveit eller Astrid Laukeland

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: