OUS 10 år: Kvinneklinikken

Kvinneklinikken tar hånd om svangerskap og fødsel (Fødeavdelingen), gynekologiske lidelser (Gynekologisk avdeling), infertilitet (Reproduksjonsmedisinsk avdeling) og sykdommer/avvik hos fosteret (Fostermedisinsk avdeling). Innen alle disse fagområdene har det skjedd en rivende utvikling gjennom de siste 10 år.  Tekst: Klinikkleder Bjørn Busund. Fødeavdelingen Fødeavdelingen tar hånd om nesten 10.000 fødsler hvert år og kan vise til de... Fortsett lesing →

En forbedringskultur kommer ikke av seg selv

– Når vi i arbeidet med kvalitet i pasientbehandlingen tar i bruk leanprinsipper som et hjelpemiddel for kontinuerlig forbedring, er det for å etablere gode arenaer for å diskutere hvordan vi gjør arbeidet og hele tiden lete etter måter å sikre kvalitet og pasientsikkerhet. - Det skal være åpenhet rundt dette, og det er viktig... Fortsett lesing →

Kirurgisk dagavdeling 10 år

Kirurgisk dagavdeling (KDA) ble etablert våren 2009 og feirer i år sitt 10-års jubileum. Målet med å samle kirurgisk poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi i en egen avdeling, var at flere pasienter skulle få behandling på riktig omsorgsnivå. Pasienter som ikke var i behov av døgnkontinuerlig behandling og sykepleie gikk fra å være inneliggende til å... Fortsett lesing →

Meslingtilfelle påvist i Oslo

Det er oppdaget ett tilfelle av meslinger i Oslo. Den syke personen har vært på Oslo legevakt, og Oslo kommune arbeider med å kontakte personer som kan ha blitt utsatt for smitte. Oslo universitetssykehus har allerede hatt noen pasienter som opplyser at de har vært eksponert. - Vi må være forberedt på at ulike enheter... Fortsett lesing →

Økt sikkerhet på servere og datamaskiner i OUS

Sykehuspartner sluttfører i vår et prosjekt for å bedre informasjonssikkerheten på servere og datamaskiner i Helse Sør-Øst. Tiltakene skal fange opp ondsinnet trafikk i nettverk og på servere og datamaskiner. Dette skal gi en tryggere arbeidshverdag og bidra til sikrere og mer stabil drift. Etter dataangrepet mot Helse Sør-Øst i januar 2018 ble det besluttet... Fortsett lesing →

19. mars er Den internasjonale sosialarbeiderdagen

Gratulerer til alle sosialarbeidere ved OUS! På sykehuset jobber det rundt 250 sosialarbeidere og den største yrkesgruppen blant disse er sosionomene. De jobber på sykehusets ulike klinikker, og har ulikee funksjoner både innenfor psykisk og somatisk helse. Når sykdom rammer opplever ofte pasientene og deres familier en krise. De kan føle sorg og få store... Fortsett lesing →

25. mars reduseres ansattparkering på Radiumhospitalet

Som en følge av de forestående byggearbeidene på Radiumhospitalet, vil antallet parkeringsplasser for ansatte reduseres fra 25. mars. Det er etablert supplerende parkeringsløsning i parkeringskjelleren på OCCI-bygget, men det totale antallet parkeringsplasser for ansatte går ned. (English summary below) Uteparkeringen stenges 25. mars Mandag 25. mars ruller de første gravemaskinene inn på Radiumhospitalet. I første... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑