Pakkeforløp for pasientenes skyld

«Pakkeforløp kreft er enormt bra for pasienter og pårørende. Alle vil godta noe venting bare man får en plan og skjønner planens indre logikk. Når man får oversikt og ser meningen i det som skjer, kan man gjenvinne kontroll...»  Sitatet er fra en av pasientene ved Oslo universitetssykehus som har gitt sin tilbakemelding på oppholdet... Fortsett lesing →

Ny avdeling for organdonasjon ved sykehuset

Det har blitt opprettet en egen avdeling for organdonasjon ved sykehuset. Den nye enheten vil sikre oppfølging, systematikk, opplæring og dokumentasjon i donasjonsarbeidet ved OUS. Av Hedda Holth Den nye enheten blir en egen avdeling på nivå 3 i Akuttklinikken. - Tilgang på organer for transplantasjon i forhold til behovet nasjonalt viser en nedadgående trend.... Fortsett lesing →

Medisinsk klinikk – OUS 10 år!

Medisinsk klinikk har en komplett indremedisinsk virksomhet og solid kompetanse for å diagnostisere og behandle pasienter innen alle indremedisinske fagområder. Vår målsetting er å ha høy kvalitet og kompetanse med fokus på pasientsikkerhet, gode pasientforløp og kvalitet.  Tekst: Morten Mowe, klinikkleder Medisinsk klinikk var den klinikken som ble mest påvirket av fusjonen av sykehusene til OUS i... Fortsett lesing →

Gastromedisinsk avdeling – OUS 10 år!

Dagens avdeling er resultatet av sammenslåingen av de gastromedisinske avdelinger ved Aker og Ullevål. Avdelingene hadde forskjellig spisskompetanse og avdelingen fremstår nå som en styrket avdeling med fremskutt kompetanse innenfor hepatologi, inflammatorisk tarmsykdom, endoskopi og funksjonsdiagnostikk. Dette gir seg utslag i behandling og forskning av høy kvalitet.  Tekst: Asle W. Medhus Klinisk aktivitet Avdelingen har... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑