OPSAM: Når nødressursene finner hverandre

Årets 17. mai ble en milepæl for samvirke mellom nødetater og kommuner. Det nyetablerte "Operasjonssenter for samvirke og beredskap" (OPSAM) gjennomførte sin første test av det som skal bli et fremtidig konsept for tverrsektorielt samvirke, krisehåndtering og beredskap. Etter 22. juli konkluderte Gjørv-kommisjonen bl.a. med at ressursene ikke fant hverandre. I OPSAM gjør de det,... Fortsett lesing →

Helse Sør Øst holdt pressebrief om planene for Aker og Gaustad

Helse Sør Øst holdt tirsdag 28. mai pressebrief om byggeplanene for Aker og Rikshospitalet/ Gaustad. Helse Sør øst sin prosjektorganisasjon presenterte de nye skissene for begge sykehusene og orienterte om "belysning" av Ullevål som alternativ til utbygging på Gaustad. Flere medier var til stede under pressebriefen som ble ledet av Dag Bøhler, Helse Sør Østs... Fortsett lesing →

Ber om innspill til anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv

Prosjektet «Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i Helse Sør-Øst» er godt i gang med å utarbeide kravene til de nye løsningene. Alle helseforetakene blir nå bedt om å komme med innspill innen 7. juni.  Prosjektet skal i tillegg til radiologiløsning og multimediearkivløsning, også anskaffe en løsning for rapportering av stråledose på individnivå, og... Fortsett lesing →

Nevroklinikken – hjerne for oss! – OUS 10 år!

Det er ikke bare hjernen som utvikler seg. Det gjør også Nevroklinikkens avdelinger. Avdeling for nevrohabilitering har utviklet en rekke nye behandlingsforløp de siste ti år. OUS har fått  Nord-Europas største avdeling for nevrokirurgi. Nevroklinikkens fagfolk har bidratt til en Nasjonal hjernehelsestrategi. Norges første kvinnelige nevrokirurg leder en av de fem avdelingene i klinikken. Og... Fortsett lesing →

Bruk av bredspektrede antibiotika – når vi målet?

Samlet forbruk går opp i forhold til 2018. Rapport med synlige mål for hver avdeling er nå tilgjengelig. Oslo universitetssykehus er et godt stykke fra å nå mål om 20 prosent reduksjon av utvalgte bredspektrede antibiotikagrupper innen 2019, og 30 prosent reduksjon innen 2020. Forbruket av karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, kinoloner, og penicillin... Fortsett lesing →

Legionella-bakterier oppdaget ved Radiumhospitalet

Det er påvist Legionella pneumophila i vannprøver tatt ved Radiumhospitalet 16.mai, men verken ansatte eller pasienter har fått påvist sykdom på grunn av bakteriene. Det er trygt å bruke vann til drikke og matlaging, tannpuss og dusjing m.m. fra kraner hvor det nå er installert vannfilter. Nedenfor kan du lese mer om hvilke forholdsregler du kan... Fortsett lesing →

Tilbudet om flerkulturelle doula videreføres

Prosjektet «Sårbar, gravid og ny i Norge- trygg under fødsel med flerkulturell doula» har nå vart i snart to år, og med gode tilbakemeldinger fra helsepersonell, de flerkulturelle doulaene selv og fødekvinnen/familien. Tilbudet er rettet til nyankomne kvinner i en sårbar livssituasjon som kan bli kjent meden flerkulturelle doula i svangerskapet og som blir med... Fortsett lesing →

Arbeidsmiljø er ferskvare, ha det på dagsorden!

- Et godt arbeidsmiljø forebygger både negativ stress og arbeidsbelastning, sier Mette Heiberg Endresen og Grethe Wiegels. Wiegels og Endresen er to av kulturkonsulentene ved OUS. Kulturkonsulentene er rekruttert fra hele sykehuset, det er både verneombud, HR rådgivere, seksjonsleder, enhetsleder og sykepleier i kulturkonsulentgruppen. Grethe Wiegels er HR rådgiver i Kvinneklinikken og Mette Heiberg Endresen er... Fortsett lesing →

Ortopedisk klinikk – OUS 10 år!

Den første januar 2016 kom Ortopedisk klinikk til verden. Før det var vi en avdeling i det som var Klinikk for kirurgi og nevrofag. Nå vil vi jobbe for at kvalitet skal skape bevegelse. Tekst: Rolf Riise Ortopedisk klinikk har et fullverdig ortopedisk tilbud. Det kan dreie seg om alt fra ankelforstuinger ved Skadelegevakten til håndtering av... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑